Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu za vedu a techniku si odniesol AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku

VEDA NA DOSAH

tím AMAVET-u počas preberania ocenenia

Za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku si tohoročnú Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy vyslúžila Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET.

Táto mimovládna, nezisková a vzdelávacia organizácia pre deti a mládež má za sebou už 28 rokov svojej činnosti. Za toto obdobie vytvorilo občianske združenie obrovský kapitál talentovaných mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl, ktorí po školskom vyučovaní za pomoci stoviek dobrovoľníkov z radov stredoškolských a vysokoškolských pedagógov, vedcov a študentov prebúdzajú v sebe tvorivého ducha pri rozvoji vedy a techniky na Slovensku. „Potešilo nás, že po takmer 30-tich rokoch intenzívnej práce v tejto oblasti si nás všimli a pani ministerka nás ocenila. Vážime si toto ocenenie našej práce,“ reagoval tím AMAVET-u na margo zisku ocenenia.

AMAVET rozvíja celoslovenskú klubovú činnosť pre deti a mládež. Výsledkom je 4 500 členov v 56 kluboch na celom Slovensku. Ich činnosť je zameraná na vedu, techniku a ekológiu, organizujú pre deti a mládež prázdninové tábory s dôrazom na neformálne vzdelávanie a na účelné a tvorivé využívanie voľného času, organizujú domáce a zahraničné poznávacie exkurzie, medzinárodné výmeny detí a mládeže. Popritom AMAVET vydáva periodické a neperiodické publikácie v oblasti popularizácie vedy a techniky a pripravuje a realizuje pre deti a mládež súťaže, semináre, workshopy a výstavy s orientáciou na vedu a techniku.

Medzi hlavné aktivity AMAVET-u patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, korešpondenčný on-line seminár LaBáK, Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, Zvedaví vedci a Anjeli deťom. Víťazov Festivalu vedy a techniky AMAVET každoročne vysiela na rôzne medzinárodné súťaže a prehliadky vedeckých projektov, z ktorých najprestížnejšie sú medzinárodná súťaž Intel ISEF, organizovaná v USA a súťaž Európskej komisie EUCYS. Za posledné roky získali žiaci a študenti na týchto súťažiach viacero významných ocenení.

Expo Science Europe, Žilina 2014

Ako uvádza tím AMAVET-u, silnou motiváciou asociácie je pomáhať naplniť predstavy a myšlienky mladých ľudí, podporovať oblasť neformálneho vzdelávania a zvýšiť záujem o vedecké disciplíny aj na Slovensku. „Inšpirujeme mladých ľudí k rozvoju vedy. Sme nadšenci, ktorí sa venujú zmysluplnému tráveniu voľného času po celom Slovensku a to nás posúva ďalej.“

Tím AMAVET-u pripomína, že získali možnosť vysielať víťazov súťaže Festival vedy a techniky AMAVET-u na International Science and Engineering Fair – ISEF do USA a na Európsku súťaž mladých vedcov – EUCYS, ktorú organizuje Európska komisia. „Obe súťaže sú prestížne a dávajú mladým ľudom možnosť osobného rastu.“

AMAVET zároveň spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, základnými a strednými školami, Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR a Združením Slovenských vedecko-technických spoločností. AMAVET je členom viacerých medzinárodných mládežníckych organizácií s podobným zameraním vo svete. Zohráva popri škole dôležitú úlohu pri formovaní mladého človeka. Za 28 rokov svojej činnosti umožnil mladým ľuďom rozvíjať ich schopnosti a talent prirodzeným spôsobom a ovplyvnil budúcu profesiu niekoľko tisíc detí, z ktorých sú mnohí v súčasnosti vo vedúcich pozíciách rôznych firiem.

Festival vedy a techniky, Bratislava 2017

„Študujte vedu a techniku. Naša budúcnosť závisí na vedeckých poznatkoch. A najmä veda môže byť zábavná, a to sa snažíme naučiť mladých ľudí aj vAMAVET-e. Príďte medzi nás a podporte nás!,“ odkazuje tím AMAVET-u mladej generácii vedcov.

Viac informácií o AMAVET-e

Festival vedy a techniky

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív AMAVET-u a NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky