Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aurelium – škola hrou

Martina Pitlová

Zážitkové centrum vedy Aurelium

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v rámci Slávnostného otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 oficiálne otvorilo brány Zážitkového centra vedy Aurelium a predstavilo ho verejnosti. Udialo sa tak 7. novembra 2016, za prítomnosti zástupcov vlády a predstaviteľov vedecko-výskumných inštitúcií.

Centrum vedy je jedinečné miesto, v ktorom sa prelína zábava s učením v mene hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“. Je to priestor, kde vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo je skryté v zábavnom experimente. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov, preto má každý návštevník príležitosť vlastnoručne si exponáty vyskúšať a prísť na princíp, akým daná vec funguje. Názov zážitkového centra vedy Aurelium je odvodený od mena rodáka z Liptovského Mikuláša prof. Ing. Aurela Stodolu, ktorý bol významným slovenským fyzikom, technikom a zakladateľom teórie parných a plynových turbín, a dokonca bol profesorom Alberta Einsteina. 

Aurelium bolo oficiálne sprístupnené verejnosti Centrum vedy je určené pre širokú laickú a odbornú verejnosť, so zreteľom na mládež.

Čo centrum vedy ponúka?

Rovnako ako klasické múzeum aj centrum vedy využíva exponáty, ktoré však nemajú hodnotu historickú, ale predovšetkým hodnotu, ktorá tkvie v potenciáli provokovať myslenie prostredníctvom priamej interakcie. Personál centra vedy exponáty pred návštevníkmi nestráži, naopak, nabáda ich k fyzickému preskúmavaniu a pomáha im v realizácii experimentov. Objavovanie a experimentovanie v centre vedy je tu ponúkané tzv. metódou trójskeho koňa, atraktívnou a zábavnou formou pomocou hier a pokusov. Tak dochádza k nenásilnému objasňovaniu vedeckých informácii.

Aký má účel?

Účelom centra vedy je vzdelávať zábavnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o vedu v spoločnosti pomocou interaktívnych expozícií, motivovať mladých ľudí k vedeckej kariére a štúdiu technických odborov a prírodných vied. Úlohou centra vedy je aj zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do zrozumiteľnej podoby, pričom zábava predstavuje motivačný prvok a prostriedok k poznaniu.

Chceme, aby si každý návštevník odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Objavovanie a experimentovanie v centre vedy je ponúkané tzv. metódou trójskeho koňa.

Pre koho je určené?

Centrum vedy je od 14. novembra 2016 otvorené pre širokú laickú a odbornú verejnosť, so zreteľom na mládež, najmä pre deti od druhého stupňa ZŠ. Deti do 15 rokov majú vstup umožnený iba v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke centra vedy AURELIUM.

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Editovala: Barbora Hrvolová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

Pozrite si krátke video Zážitkového centra vedy Aurelium.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky