Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aprílová Veda v CENTRE: Anamnéza, diagnóza a liečba architektonických pamiatok

VEDA NA DOSAH

O tom, ako by sa mali realizovať odborné obnovy pamiatok, bude prednášať architekt Pavol Pauliny.

Grafika - pozvánka na prednášku architekta Pavla Pavlínyho v rámci cyklu Vedekcých kaviarní. Zdroj: CVTI SR

Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Anamnéza, diagnóza a liečba architektonických pamiatok. Prednášať bude Pavol Pavliny. Zdroj: CVTI SR

Na území Slovenska sa nachádza veľké množstvo historických budov a pamiatok, ktoré majú vysokú historickú, architektonickú či umeleckú hodnotu. Starostlivosť o takéto pamiatky nie je jednoduchá a každý zásah či každá oprava sa musí urobiť odborne s použitím správnych materiálov a techník obnovy.

Mnohé z našich pamiatok sú v zúfalom stave, za čo môže jednak finančná náročnosť opráv, jednak malá ochota podstupovať náročný proces obnovy takýchto budov.

Ako by sa mala realizovať odborná obnova pamiatky, na čo treba dbať pri zmenách v historických priestoroch a aké sú pozitívne i negatívne príklady obnovy pamiatok, sa dozvieme v aprílovej Vede v CENTRE, na ktorú vás srdečne pozývame vo štvrtok 28. apríla o 17.00 hod. do CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Naším hosťom bude vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.

Podujatie sa uskutoční prezenčnou formou 28. apríla 2022 o 17.00 hod. Prednáška sa bude zároveň aj streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 27. apríla 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Naše historické architektonické dedičstvo si zaslúži úctu nielen kvôli svojmu veku, ale aj kvôli svojim kultúrno-historickým hodnotám. Zlý stavebnotechnický stav mnohých pamiatok, ba dokonca zánik niektorých z nich nás vedie k otázke, či vieme správne nakladať s takýmto bohatstvom.

Anamnéza má v medicínskom procese určovania správnej diagnózy mimoriadny a prakticky nenahraditeľný význam. Anamnéza historického domu je určujúca pre poznanie pamiatkových hodnôt objektu, jeho vývoja, ale aj porúch a poškodení.

Každý, kto sa zaoberá touto problematikou, sa musí naučiť empatii k „pacientovi“. Musí sa naučiť pozorovať, správne interpretovať a aj dokumentovať nálezové situácie. Priama konfrontácia s ruinou, nevyužívaným objektom, starým krovom či pivnicou bez svetla ho okrem nezmazateľnej stopy v pamäti prinúti tvorivo premýšľať nad správnou „liečbou“ – obnovou a pravdivou prezentáciou objektu. Nazrime spolu do tajov pamiatkového „liečiteľstva“ a ukážme si výhry, ale aj prehry neúnavných snáh o záchranu našich pamiatok.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., je vedúcim Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Okrem pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa venuje praktickej obnove architektonických pamiatok ako autorizovaný architekt. Je členom viacerých odborných organizácií a poradných orgánov, napríklad ICOMOS Slovensko alebo Pamiatkovej rady MK SR a pod. Je laureátom ceny za architektúru CEZAAR 2021 v kategórii Fenomény architektúry za spoluprácu na pamiatkovej obnove hospodárskej budovy hradu Uhrovec.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky