Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

21. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 už pozná svojich víťazov

VEDA NA DOSAH

AMAVET

Počas tohoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku opäť oceňovali aj mládež. Slávnostné vyhodnotenie súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET prebehlo v piatok 9. novembra 2018 v budove INCHEBA EXPO Bratislava.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže otvorila Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, ktoré je spoluorganizátorom podujatia, spoločne s riaditeľom Festivalu vedy a techniky AMAVET prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing. Jozefom Ristvejom, PhD., ktorý je súčasne aj predsedom Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET.

Súťaž opäť oslávila najlepšie vedátorské projekty z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z ôsmych krajských kôl na celoslovenské finále do bratislavskej INCHEBY. Takmer 150 talentovaných žiakov základných a stredných škôl, vrátane zahraničných účastníkov z Mexika, Belgicka, Ruska a Španielska súťažili v jedenástich kategóriách. Tí najlepší získali možnosť obhájiť svoj projekt a reprezentovať AMAVET, svoju školu aj Slovensko na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach a fórach vedeckovýskumnej činnosti mládeže a ďalších súťažiach, ako aj získali množstvo zaujímavých ocenení a cien.

Cenu verejnosti o najlepší projekt získala Sára Mária Majerníková s projektom Ideálna teplota eliminovania inklúznych teliesok s maximálnym ziskom proteínu AsLOV2 z Gymnázia v Košiciach, ktorá s ním zároveň získala aj Cenu koučing od Andy Profantovej a účasť na EXPO SCIENCE AMAVET, Pardubice, Česká republika. Spolu s ňou sa v Pardubiciach predstavia aj A. Kaštíl a E. Vozár so svojim projektom Záchranárska Trikoptéra a J. Uličný s V. Hricovou s projektom Vplyv nanočastíc striebra na mikroorganizmy.

slávnostné odovzdávanie cien súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET

Viacerí zo súťažiacich, vďaka svojim projektom, získali postup na ďalšie medzinárodné súťaže a výstavy so zaujímavými témami venujúcimi sa napríklad efektívnemu získavaniu elektrickej energie; matematickým výpočtom, ktoré ukážu tri rôzne avšak správne výsledky jednej rovnice; dysfunkciou cievnej výstelky; biodegradácii a obnovení biodegradovaného prostredia; 3D autu a jeho technickým zručnostiam; sledovaniu podvádzacích techník v e-športoch; stanovovaniu jódu; koncentrácií dusitanu sodného v mäse a jeho vplyvu na zdravie človeka; chrípkovému vírusu; absorpcii UVB žiarenia lignínom a mnohým ďalším.

Postupujúcimi na súťaže sú:

postup na WETENSCHAPS EXPO SCIENCES 2019, Brusel, Belgicko:
K. Greif a O. Lipka: Inteligentný solárny generátor so solárnym panelom reagujúcim na svetlo

postup na Vernadského národnú súťaž 2019, Moskva, Ruská federácia:
R. Kováč a M. Pintér: DroneLogger
A. Zavadská: Číslo π vo hviezdach
S. Strejčková a N. Jiránková: Prasacie oocyty a manipulácia s nimi

postup na MILSET EXPO SCIENCES International, Abú Dhabí, SAE:
S. Skaličan: Ekologické odstránenie znečistenia ropou
M. Mlynár a A. A. Rigoová: Efekt kyseliny močovej na endoteliálnu funkciu in vitro
M. Feretová a S. Smoter: Komplexné biomechanické a predklinické testovanie biomateriálov pre účely implantológie a regeneračnej medicíny

postup CASTIC, Čína:
V. Podhajecký a R. Maguľak: Rádiovo ovládané autíčko

postup na The European Union Contest for Young Scienties – EUCYS 2019, Sofia, Bulharsko (Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR):
J. Varga: Zabránenie podvádzaniu v e-športoch
L. Nižníková: Vývoj a aplikácia analytickej metódy na stanovenie jodidového aniónu v silne mineralizovaných vodných matriciach
D. Pánska: E250 – Tichý zabijak

postup na INTEL ISEF 2019, Phoenix, Arizona, USA:
A. A. Dunajová: Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora
J. Maťufka a P. Škripko: Náhrada syntetických opaľovacích prípravkov lignínom testovaným na HaCaT keratinocytoch

odovzdanie jednej z cien

Prof. RNDr. Miroslav Bielik DrSc., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave odovzdal Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

V kategórií „Mladší žiaci“ ju získal Ján Mederly s projektom Metóda na meranie latencie evokovaného potenciálu P300 pomocou BioRadia. V kategórií „Stredoškoláci“ ju získali Erik Mokroš a Hana Špaleková za projekt Bakteriostatické účinky koloidného striebra in vitro. Hlavnú cenu si odniesli Ján Maťufka a Peter Škripko za projekt Náhrada syntetických opaľovacích prípravkov lignínom testovaným na HaCaT keratinocytoch. Ako prodekan Bielik pripomenul, súčasťou výhry je aj to, že víťazi hlavnej ceny budú, v prípade záujmu, prijatí na Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave bez prijímacích skúšok.

Tohtoročný 21. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET mal aj nových partnerov, ktorí udeľovali mladým vedcom ocenenia. Špeciálnu cenu v technických disciplínach od Googlu si odniesli:

 • T. Onuško a P. Káčer za projekt Reálny riadiaci pult
 • Š. Prešinský za projekt Konštrukcia a diaľkové ovládanie objektov – automobily
 • R. Miškech za projekt Inteligentná separácia odpadu
 • A. Balogh a P. Rusnák za projekt Transformátorová zváračka
 • T. Bača za projekt Flickermeter – meranie blikania svetla
 • Š. a S. Peterovci za projekt 3D tlač – technológia budúcnosti
 • R. Kováč a M. Pintér za projekt DroneLogger
 • M. Hoffej a M. Vojtek za projekt Retrobity – práca s 8-bitovými počítačmi po vzniku nášho klubu
 • A. Kaštíl a E. Vozár za projekt Záchranárska Trikoptéra

Po prvý raz udeľovalo ceny aj Európske laboratórium pre časticovú fyziku – CERN, a to Špeciálnu cenu CERN pre učiteľov. Získali ju RNDr. Miriam Feretová, Ing. Tatiana Hoffmannová a Ing. Milana Buhajová. „Mnohí z nás stretnú v živote len jedného fyzika, a tým je učiteľ v škole. Na ňom záleží, aký vzťah si k tejto vede vytvoríme a čo si odnesieme. Preto si myslíme, že práve učitelia si zaslúžia ocenenie. Len vďaka ich motivácii a prístupu sa mladí ľudia môžu nadchnúť pre vedu a ďalej sa jej venovať,“ uviedla zástupkyňa CERN-u Barbora Bruant Gulejová.

všetci ocenení Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018

Udelená bola aj cena poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET. Získali ju:

 • Samuel a Daniel Perničkovci: Atmosférické MHD
 • Šimon Devera a Nikolas Jankal: Mechatronika
 • Pavol Padyšák: δFinder
 • Martin Mitro: Akustický levitátor
 • Alexandra Juščáková: Pod rúškom znečistenej noci
 • Klaudia Klapáčová a Zuzana Čurillová: Prírodné materiály pre remediáciu kyslých podzemných vôd technológiou priepustných reaktívnych bariér
 • Ján Mederly: Metóda na meranie latencie evokovaného potenciálu P300 pomocou BioRadia
 • Viliam Glézl a Denis Vavrek: Endovaskulárne zákroky – budúcnosť kardiochirurgie?
 • Vladimír Molnár: Fajčenie teenagerov
 • Ivana Andrejčíková: Klíčenie semien pod LED lampou
 • Matej Gajdoš: Analýza látok pomocou kapilárnej elektroforézy s laserovou detekciou
 • Bruno Hubinský: Vplyv svetla na makulu
 • Paula Kucháriková a Annamária Chovancová: Vplyv magneticky upravenej vody na obsah účinných látok, klíčenie a rast vybraných druhov rastlín
 • Benjamin Jakub Trokan: Magnetické delo
 • Michaela Mrníková a Kristína Horanská: Závislosť procesu zabúdania od výberu vyučovacej metódy
 • Adam Hetteš: Ontogenetický rast a pohlavný dismorfizmus fosílnych žabích krabov Spiša
 • Norbert Popeláš: Environmentálny vplyv banskej činnosti na životné prostredie povodia rieky Hnilec
 • Júlia Štupáková a Jarmila Paučová: Faktory ovplyvňujúce rýchlosť premeny laktózy na kyselinu mliečnu
 • Ivana Jonáková: Vplyv koncentrácie kyseliny octovej na rozpúšťanie uhličitanu vápenatého
 • Kristína Dovalová a Anna Lehocká: Modrotlač – chémia a umenie
 • Karin Iková: Toxicita hliníka
 • Dagmar Budd: Hodnotenie ekologického stavu vybraných úsekov rieky Nitry na základe bentických rozsievok

 

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky