Program FVF 2020

Streda 11. 11. 2020

  • 16:00 hod.

– dokumentárny film: Temná strana svetla (Nemecko, 2009)

Nemecký dokument je venovaný hrozbám umelého svetla, ktoré je zodpovedné za úhyn obrovského množstva hmyzu, negatívne ovplyvňuje sťahovanie vtákov a komplikuje život zvieratám v našom okolí. Prebytočné svetlo z nesprávne nainštalovaných lámp a reklamných pútačov má samozrejme nepriaznivé účinky aj na nás samotných. Spôsobuje totiž ľudom psychosomatické problémy.

Po filme nasledovala moderovaná diskusia s uznávaným vedcom, vedúcim Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave prof. RNDr. Michalom Zemanom, DrSc., ktorý ako expert na svetelnú kontamináciu priblížil problematiku nadbytočného svetla. Z pozície odborníka na výskum hmyzu, vedecký pracovník Ústavu zoológie SAV Mgr. Marek Semelbauer, PhD. vysvetlil negatívne dopady svetelného znečistenia na prírodu.

  •  18:00 hod.

– dokumentárny film: Vo svetle noci (Slovensko, 2020)

Premiéra autorského filmu Mateja Poka z produkcie CVTI SR. Svetelné znečistenie je globálny problém dnešnej spoločnosti, ktorý z roka na rok narastá. Vedecký dokumentárny film zisťuje jeho stav priamo na Slovensku. Pomenúva problémy, ktorým celý deň, ale aj počas noci čelíme, a hľadá možné riešenia, ako neustálej žiare reflektorov uniknúť.

Do diskusie po premietaní prijali pozvanie dvaja hostia. Popredný astronóm a astrofyzik doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., ktorý pôsobí na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie so zameraním na malé telesá Slnečnej sústavy. Stále väčšiu podobnosť dňa s nocou, teda účinky vystavenia sa 24-hodinovému svetlu vysvetlil MUDr. Martin Kucharík, primár neurológie, ktorý pôsobí v Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE).

Videozáznam z diskusie: