FAQ

Čo sú „cookies“ a na čo slúžia?

Pojem „cookies“ znamená malé textové súbory, ktoré môže Prevádzkovateľ odosielať do internetového prehliadača pri návšteve Portálu a ktoré sú následne ukladané do zariadenia Používateľa, ktorý Používateľ použil pri prístupe na Portál.
Prevádzkovateľ môže používať dočasné a trvalé cookies a zároveň aj rôzne typy cookies (základné, analytické, prevádzkové, reklamné, funkčné súbory cookies alebo aj súbory cookies tretích strán).Prečítajte si Pravidlá používania cookies pre portál VEDA NA DOSAH.