Dáta z lesníckych meteorologických staníc sú online


Dáta z lesníckych meteorologických staníc sú online

Automatická meteorologická stanica zameraná na sledovanie klímy na pokalamitnej ploche vo Vysokých Tatrách – juh, Rakytovské plieska (1260 m n. m.). Zdroj: NLC

V slovenských lesoch je tridsať meteorologických staníc, ktoré prevádzkujú lesníci. Umožňujú sledovať napríklad to, ako klimatické zmeny vplývajú na rast lesných porastov či to, aké je riziko lesných požiarov. Údaje z nich sa prenášajú na internet každú hodinu a sú dostupné online nielen pre výskumníkov, ale aj pre širokú verejnosť.  

Sieť týchto staníc vybudovali spoločne Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (NLC – LVÚ Zvolen) a Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO). Sieť vznikala postupne od roku 2006. Na Slovensku síce meteorologické merania zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ale pretože Slovensko má rozmanitý a členitý reliéf, nepokrýva úplne dostatočne lesné oblasti. Práve tie však často ničia extrémne zrážky, vietor, sucho a extrémne teploty, ktoré navyše zvyšujú riziko lesných požiarov.

Lesnícke meteorologické stanice pokrývajú prakticky všetky lesné vegetačné stupne v rozsahu nadmorských výšok od 225 m nad morom do 1560 m nad morom. Je ich tridsať a sú umiestnené v bezprostrednej blízkosti konkrétnych porastov a výskumných objektov, v ktorých prebieha dlhodobý ekologický výskum. Vedci, ktorí ho robia, sa zameriavajú napríklad na to, ako extrémy klímy menia rast a iné fyziologické procesy lesných drevín.

Dáta ukladajú každých 10 minút

Na meranie meteorologických prvkov jednotne používajú digitálne meteorologické stanice výrobcu EMS Brno s výškou meraní v 2 alebo 10 metroch a intervalom merania 2 - 5 minút. Automatizované ukladanie dát prebieha každých 10 minút. Prenos údajov cez internet prebieha každú hodinu, čiže 24-krát za deň. Zdrojové dáta sú archivované na centrálnom serveri a vizualizované prostredníctvom stránok prevádzkovateľa EMS Brno a aj na webe lesníckeho meteorologického monitoringu www.forestweather.sk. Metodika meteorologických meraní je v súlade s manuálom medzinárodného monitoringu lesov ICP Forests.

Ukážka rozloženia staníc lesníckeho meteorologického monitoringu na stránke www.forestweather.sk spolu s údajom o aktuálnej teplote vzduchu. Zdroj: NLC

Ukážka rozloženia staníc lesníckeho meteorologického monitoringu na stránke www.forestweather.sk spolu s údajom o aktuálnej teplote vzduchu. Zdroj: NLC

Základné merané meteorologické veličiny sú globálne žiarenie, úhrny zrážok, teplota a vlhkosť vzduchu. Na niektorých staniciach je meranie rozšírené o tlak vzduchu, smer a rýchlosť vetra. Vo vybraných lokalitách prebieha v lesných porastoch monitoring pôdnej vlhkosti a teploty za pomoci digitálnych senzorov a datalogerov. Okrem základných meteorologických prvkov nameraných v určitom aktuálnom reálnom čase sú na stránke dostupné aj agregované dáta a tiež odvodené bioklimatologické veličiny, napríklad sýtostný doplnok, potenciálna evapotranspirácia (celkové množstvo vody, ktoré sa môže vypariť z pôdy a vegetačného krytu v podmienkach pôdy nasýtenej vodou za daných meteorologických podmienok), klimatická vodná bilancia (rozdiel medzi hĺbkou zrážok a hĺbkou potenciálnej evapotranspirácie na danom mieste počas určitého časového obdobia), požiarny index alebo fenofázy podkôrneho hmyzu.

Tým, že sieť týchto meteorologických staníc bola budovaná postupne v priebehu niekoľkých rokov, niektoré časové rady údajov prezentujú údaje z dvoch posledných desaťročí, v rámci ktorých sa aj podľa výsledkov Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) vyskytuje stále viac extrémnych meteorologických situácií a klimaticky kontrastných epizód v roku.

Ako pomáhajú lesníkom

Operatívne meteorologické údaje môžu okrem využitia v aplikovanom výskume slúžiť najmä lesníckom a agrolesníckej prevádzke. Môžu byť však užitočné aj v procese environmentálneho a prírodovedného vzdelávania či slúžiť ako zdroj informácií pre zainteresovanú širšiu verejnosť. Konkrétne môžu byť zdrojom informácií napríklad na sledovanie parametra klimatickej vodnej bilancie v monitoringu sucha lesných lokalít alebo indikátora rizika vzniku požiarov na pokalamitných plochách.

Pracovníkom lesníckej prevádzky zase tento otvorený systém umožňuje prístup k operatívnym údajom o fenológii hmyzu. Ten im pomáha zistiť, kedy nastali vhodné podmienky na fázu rojenia podkôrneho hmyzu, ktorý je spolu s drevokazným hmyzom za posledných päť rokov v lesoch Slovenska najvýznamnejšou skupinou škodlivých činiteľov vôbec.

Tlačová správa NLS

(GC)

Foto: NLS

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
VC 6/2020 železany
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Ftaláty predstavujú skupinu látok, ktorých zmäkčujúci účinok dodáva plastom pružnosť a ohybnosť.
Zistite viac