Čo sú zoonózy?

28. sep. 2018 • Lekárske vedy

Čo sú zoonózy?

Zoonózy sú infekcie alebo ochorenia, k prenosu ktorých môže dôjsť priamo alebo nepriamo medzi zvieratami a ľuďmi, napríklad konzumáciou kontaminovaných potravín alebo kontaktom s nakazenými zvieratami.

Výskum naznačuje, že jedna tretina až jedna polovica všetkých infekčných ochorení človeka je zoonotického pôvodu, teda je spôsobená prenosom zo zvierat. Približne 75 % nových ochorení, ktoré v priebehu posledných 10 rokov postihujú človeka (napr. vírus západonílskej horúčky), pochádza zo zvierat alebo z produktov živočíšneho pôvodu.

Zoonózy alimentárneho pôvodu

Zoonotické ochorenia alimentárneho pôvodu sú spôsobené konzumáciou potravín alebo pitnej vody, kontaminovaných patogénnymi (ochorenie spôsobujúcimi) mikroorganizmami, napr. baktériami a ich toxínmi, vírusmi a parazitmi.
Najbežnejšími mikroorganizmy v Európskej únii  spôsobujúcimi alimentárne ochorenia sú Campylobacter, Salmonella a vírusy, ako napr. vírus hepatitídy a norovírus.

Kampylobaktérie (Zdroj: Wikipédia)
Kampylobakérie (tiež Campylobacters) sú pôvodcom črevných infekcií u ľudí (kampylobakteriálna enteritída), potratov hospodárskych zvierat a spôsobujú ochorenia u ľudí s oslabenou imunitou. Niektoré druhy produkujú enterotoxíny podobné choleragénu a cytotoxíny. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Campylobacter)

Závažnosť týchto ochorení u ľudí je rôzna od miernych príznakov až po životohrozujúce stavy. Mnoho týchto mikroorganizmov sa vyskytuje v črevách zdravých zvierat určených na produkciu potravín. Riziká kontaminácie sú prítomné od poľnohospodárskej produkcie až po spotrebu („Z farmy až po vidličku") a vyžadujú prevenciu a kontrolu v rámci celého potravinového reťazca.

Bezpečná manipulácia so surovým mäsom a ďalšími surovými potravinovými zložkami, riadna tepelná úprava a správna hygiena v kuchyni môžu predísť riziku,ktoré predstavujú tieto mikroorganizmy, alebo ho znížiť.

Infografika: zdroj (Publikácia:Contaminants in the food chain

Nezávislé vedecké odporúčania Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín týkajúce sa aspektov zoonotických ochorení v oblasti bezpečnosti potravín a zdravia zvierat, podporovaných údajmi zozbieranými členskými štátmi, pomáhajú subjektom s rozhodovacou právomocou v Európe pri formulovaní politiky a pre rozhodovanie na ochranu spotrebiteľov pred touto hrozbou pre verejné zdravie.

Zoonózy alimentárneho pôvodu sú významnou a široko rozšírenú hrozbou pre verejné zdravie. V Európskej únii je každoročne potvrdených viac ako 320 00 prípadov u človeka, ich skutočný počet je však pravdepodobne oveľa vyšší. Počet prípadov salmonely u človeka klesol takmer o polovicu v období od roku 2004 do roku 2009 aj vďaka koordinovanému prístupu všetkých aktérov v rámci EÚ.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Zoonózy alimentárního původu

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA 

Infografika: Contaminants in the food chain

 

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Angličtina je naopak analytický typ jazyka, ktorý sa neohýba.
Zistite viac