Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy získal doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

15. nov. 2018 • Iný

Cenu za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy  získal doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

V kategórii Popularizátor vedy sa držiteľom Ceny za vedu a techniku stal doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., odborník v oblasti Informačné systémy a technológie na podporu rozhodovania v krízovom manažmente. Je prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline a docentom na Katedre krízového manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Ocenenie sa mu udeľuje za popularizáciu vedy a techniky medzi mladými ľuďmi a mimoriadne výsledky vo svojej vedecko-výskumnej práci. Pri tejto príležitosti vám s doc. Ing. Jozefom Ristvejom, PhD. prinášame rozhovor.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako by ste zareagovali na zisk tohto ocenenia? Bolo to pre vás prekvapením?

J. RISTVEJ: Bol som milo potešený, že ma komisia pre oceňovanie a pani ministerka vybrali za laureáta tejto ceny. Vážim si toto uznanie mojej práce.

S. C.: Popíšte, čím sa vo svojej práci zaoberáte?

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.J. RISTVEJ: Zaoberám sa problematikami podpory informačných systémov a technológií na podporu rozhodovania v krízovom manažmente, modelovaním systémov a simuláciami. Tiež sa venujem popularizácii vedy a techniky medzi mladými ľuďmi.

S. C.: Čo vás viedlo k tomu venovať sa práve tejto problematike?

J. RISTVEJ:
Pokiaľ ide o prácu na katedre, bolo to postupné. Viedol ma najmä záujem o aplikovanie moderných technológií do krízového manažmentu a ochrany obyvateľstva.

Ak hovoríme o popularizácii vedy medzi mladými ľuďmi, to bol najmä otec, ktorý ma pritiahol k AMAVET-u tým, že bol pri jeho založení a dodnes pôsobí v Martine, kde sa venujeme najmä robotike a robotickým krúžkom.

S. C.: Aký je najvýznamnejší počin, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

J. RISTVEJ: Práca na projektoch 7. Rámcového programu a programu H2020. Dve karentované publikácie a vlastné Laboratórium modelovania a simulácie krízových javov v doprave so zameraním na podporu rozhodovania pri mimoriadnych udalostiach, vybudované v rámci Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline, projektu zo Štrukturálnych fondov EÚ 2007 – 2013.

S. C.: Čo by ste odkázali mladej generácii vedcov, aby čo najlepšie napredovali a vydržali v neľahkých úlohách?

J. RISTVEJ: Aby sa vedy a techniky nebáli. Je potrebné vedu študovať, poznávať a rozvíjať. Vďaka vede môžeme zodpovedať mnohé otázky a mnohé nové otázky sa pýtať.

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. (v strede) na Žilinskej univerzite v Žiline

*********************************************

Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. sa zaoberá problematikou podpory informačných systémov a technológií na podporu rozhodovania v krízovom manažmente, modelovaním systémov a simuláciami. Pre rok 2012/2013 ho Európska komisia menovala za veľvyslanca na Slovensku pri príležitosti 25. výročia programu Erasmus v EÚ. Bol a je spoluriešiteľom viacerých domácich a zahraničných vedeckovýskumných úloh. Najvýznamnejším bol výskumný projekt 7. Rámcového programu v oblasti Bezpečnosť, projekt Komplexná obnova zameraná na spoločnosť – COBACORE. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (v Spojených štátoch amerických na Pittsburskej univerzite a na Kalifornskej univerzite v Berkeley, v Holandskom kráľovstve na Tillburgskej univerzite a Technickej univerzite v Delft, v Portugalsku a Taliansku). Publikuje na renomovaných zahraničných konferenciách a v časopisoch, spolu je to 100 vedeckých a odborných publikácií, vrátane jednej monografie a piatich vysokoškolských učebníc. Je aktívnym členom medzinárodných organizácií ISCRAM (Information Systems for Crisis Response and Management) so sídlom v Bruseli a členom Spoločnosti pre vedu a spoločnosť SSP (The Society for Science and Public) so sídlom vo Washingtone, D. C., USA. Vo voľnom čase sa venuje popularizácii vedy medzi mladými ľuďmi, je predsedom občianskeho združenia AMAVET a popritom na túto tému vydal v spoluautorstve s Gabikou Kukolovou a Andrejom Ferkom odbornú publikáciu „Ako vyhrať vedeckú súťaž” – pre mladých vedcov a ich rodičov.

 

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mikrobiológia je vedný odbor, ktorý skúma jednobunkové mikroorganizmy a nebunkové mikroorganizmy.
Zistite viac