Cenu za vedu a techniku si odnáša odborník v oblasti papier a celulóza – Ing. Juraj Gigac, PhD.

11. nov. 2018 • Materiálové inžinierstvo

Cenu za vedu a techniku si odnáša odborník v oblasti papier a celulóza – Ing. Juraj Gigac, PhD.

Osobnosťou vedy a techniky sa stal Ing. Juraj Gigac, PhD., odborník v oblasti papier a celulóza/materiálové inžinierstvo – technické vedy. Cenu za vedu a techniku získal za zvyšovanie technologickej a ekologickej úrovne výroby papiera a lepenky so zameraním na zlepšenie kvality baliacich, grafických a špeciálnych papierov, vyššie využitie recyklovaných vlákien, zníženie spotreby chemikálií a vody.

Jeho pracoviskom je Výskumný ústav papiera a celulózy a. s. Ing. Juraj Gigac, PhD. je riaditeľom úseku výskumu papiera. Svojimi výsledkami v oblasti základného a aplikovaného výskumu od roku 1979 významnou mierou prispel k zvyšovaniu technologickej a ekologickej úrovne výroby a konkurencieschopnosti tlačových, baliacich a hygienických papierov v celulózo-papierenských podnikoch v SR. Pri vývoji nových druhov papiera sa venoval optimalizácii funkčných vlastností surovín a výrobkov pre domáce i zahraničné spoločnosti. Vykonával expertízy v oblasti výroby a spracovania papiera a projektov pre inštaláciu a rekonštrukciu papierenských strojov pre výrobcov papiera v SR a ČR.

Ing. Juraj Gigac, PhD. „Ocenenie na príjemne prekvapilo. Myslím si, že za získanie ocenenia sa musím poďakovať nielen tým, ktorí ma toto ocenenie navrhli, ale aj svojej rodine a najbližším kolegom, ktorí mi boli a sú mnoho rokov oporou,“ uvádza Ing. Juraj Gigac, PhD. na margo zisku Ceny za vedu a techniku.

Výskumný ústav papiera a celulózy sa podľa neho zaoberá technológiami spracovania obnoviteľných lignocelulózových surovín na báze dreva, jednoročných rastlín a zberového papiera na papiere, lepenky, papierové obaly a biopalivá. Súčasťou výskumu je inovácia papierenských výrobkov, optimalizácia surovinového zloženia a funkčných vlastností papierov tak, aby spĺňali stále náročnejšie požiadavky zákazníkov na kvalitu a cenu. Výskumná činnosť zasahuje tiež do oblasti tvorby modelov na predikciu funkčných vlastností papiera aplikáciou umelých neurónových sietí a využívania bezkontaktných metód hodnotenia kvality papiera a lepenky.

Ing. Juraj Gigac, PhD. vyštudoval na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Katedre dreva, celulózy a papiera. „Pracoval som ako technológ v Slavošovských papierňach na Gemeri a po 4 rokoch som začal pracovať vo Výskumnom ústave papiera a celulózy. Od roku 2000, kedy som obhájil dizertačnú prácu na tému Štruktúra papiera, som sa ako vedúci projektov základného a aplikovaného výskumu intenzívnejšie venoval publikovaniu dosiahnutých výsledkov. Veľkým vzorom pri štúdiu a mojej práci mi boli Ing. Jiří Kučera, doc. Ing. Pavel Krkoška, PhD. a Ing. Ján Fellegi, CSc. To najpodstatnejšie v priebehu výskumnej činnosti bolo pre mňa splnenie stanovených cieľov projektov. Za najvýznamnejší počin považujem overenie nami patentovanej technológie výroby celej škály filtračných plošných materiálov od naplavovacích filtrov až po filtre pre studenú sterilizáciu piva a vína.“

V roku 2013 bol Ing. Jurajovi Gigacovi, PhD. priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa. Publikoval v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch v oblasti aplikácie nedeštruktívnych, bezdotykových hodnotiacich metód štruktúry papiera a predikcie funkčných vlastností plošných materiálov pre papierenský, polygrafický a obalársky priemysel. Má 10 patentových prihlášok a patentov, 7 realizovaných nových technológií, 10 expertíz, 80 vedeckých prác v časopisoch indexovaných v databázach Web of Science a Scopus, 114 citácií v databáze WoS, 70 publikácií v nerecenzovaných časopisoch a zborníkoch a viac než 160 výskumných správ.

Tlač a meranie mottlingu

Čo by Ing. Juraj Gigac, PhD. odkázal mladej generácii vedcov, aby čo najlepšie napredovali a vydržali v neľahkých úlohách? Cieľavedomosť, zanietenosť pre vedu a pracovitosť môžu priniesť očakávané ovocie, hovorí ocenený odborník.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív Ing. Juraj Gigac, PhD. a NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Sklo je v podstate 100-percentne recyklovateľné.
Zistite viac