Mladá osobnosť vedy: doc. Tomáš Plecenik z Univerzity Komenského v Bratislave

12. máj. 2016 • Prírodné vedy

Doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. (1981, Bratislava) – vedecký pracovník na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Čítať ďalej