Zlato v CERN-e

28. nov. 2015 • Fyzikálne vedy

Zlato v CERN-e

CERN (angl. European Organization for Nuclear Research, fr. Organisation européenne pour la recherche nucléaire) je európska organizácia pre základný a aplikovaný výskum najmä v oblasti časticovej fyziky. Známa je najmä tým, že vlastní najväčšie Európske laboratórium časticovej fyziky. Organizácia CERN v súčasnosti nie je len európska a nezaoberá len jadrovým výskumom. Hlavnou funkciou CERN-u je prevádzka časticových urýchľovačov a ďalšej infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti fyziky vysokých energií.

V novembrovej Bratislavskej vedeckej cukrárni sme mali možnosť nazrieť do fascinujúcej kuchyne CERN-u aj vďaka vynikajúcemu a zapálenému mladému slovenskému vedcovi Martinovi Venhartovi.

Na prednáške boli prezentované základné princípy jadrovej fyziky a urýchľovania častíc. Predstavená bola tiež urýchľovačova infraštruktúra v CERN-e, prvý slovenský experiment IS521. Ten je zameraný na štúdium tvarových vlastností atómových jadier zlata. S cieľom zvýšiť informovanosť laickej a odbornej verejnosti o progrese v experimentálnom programe slovenských skupín na CERN-ISOLDE vznikol webový portál ISOLDE ONLINE. Autora Martina Venharta k jeho vzniku motivovali práve otázky a záujem návštevníkov poslednej Noci výskumníkov. Na stránke sa budú pravidelne objavovať informácie o slovenskom progrese v ďalšom vývoji spektrometra TATRA, o ďalších plánovaných experimentoch, analýze dát, možnostiach zapojenia sa študentov, úspechoch, neúspechoch, výhrach, prehrách, problémoch, financovaní a vôbec všetkého čo súvisí s našimi aktivitami na ISOLDE. Kto má hlbší záujem o prácu Oddelenia jadrovej fyziky FÚ SAV a medzinárodných kolaborácií IS521 a IS581 v CERN-e, môže sa to dozvedieť na adrese http://isolde.sav.sk alebo sa môže pridať na Facebook.

 

Mgr. Martin Venhart, PhD.

Mgr. Martin Venhart, PhD.Martin Venhart je vedúci Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV. Venuje sa experimentálnej jadrovej fyzike, štúdiu deformácie atómových jadier a štruktúre hmoty tvoriacej atómové jadro. Je koordinátor experimentu IS521 v CERN-e, experimentov S17 a JR115 na Univerzite v Jyväskylä vo Fínsku a PR235 v iThemba Labs v Kapskom meste. Zároveň vedie vývoj unikátneho spektrometra TATRA, ktorý skupina z FÚ SAV využíva na svoje experimenty na zariadení ISOLDE v CERN-e.

Viac o prednáške Martina Venharta na túto tému sa dozviete v e-novinách NCP VaT Vedecký kaleidoskop.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: NCP VaT pri CVTI SR a autor prednášky Mgr. Martin Venhart, PhD.

Uverejnila: ZČ

Súvisiace:

Podujatia
Články
Hore
QUARK
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
Veda v Centre
TVT 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
Utorok s psychológiou TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2017 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Viac ako 10 % populácie trpí chorobami obličiek.
Zistite viac