Izabela Textorisová – prvá slovenská botanička

16. mar. 2016 • Biologické vedy

Izabela Textorisová – prvá slovenská botanička

V roku 2016 uplynulo 150 rokov (1866 – 1949) od narodenia známej a uznávanej odborníčky v odbore botanika.

Botanická obec si vysoko váži jej prínos pre slovenskú vedu. Na Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je uložený rozsiahly herbár, ktorý sa využíva na vedecké a pedagogické účely dodnes.

Izabela Textorisová sa narodila 16. marca 1866 v Ratkovej. Od detstva mala vzťah k prírode. Na ľudovej škole jej záujem podporoval učiteľ – botanik Václav Vraný. Naučil ju určovať rastliny, radil jej, ako ich má zbierať, sušiť a ako zakladať herbár. Jej snom bolo povolanie učiteľky. Podvolila sa však vôli otca – advokáta a stala sa poštovou úradníčkou. Pracovala ako poštárka v Telgárte a neskôr bola vedúcou poštového úradu v Blatnici. 

Napriek všetkým predsudkom, ktoré existovali za jej čias voči práci žien, túžila po vzdelaní. Ako samouk sa naučila šesť jazykov a intenzívne sa venovala štúdiu prírodných vied – rastlín a minerálov. K hlbšiemu štúdiu botaniky ju doviedol Andrej Kmeť. Na jeho podnet zbierala a určovala nielen kvitnúce rastliny, ale aj machy a lišajníky.  

Bodliak Carduus Textorianus MargBotanický výskum uskutočňovala v oblasti hôr Veľkej Fatry, v údolí Blatnice a v Gaderskej doline, kde objavila niekoľko vzácnych endemických druhov rastlín, ako je lykovec voňavý (Daphne cneorum L.), cyklámen európsky (Cyclamen fatrense) či plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum Cass a i.). Jej meno sa natrvalo zapísalo do botanickej nomenklatúry v roku 1893, keď na vrchu Tlstá objavila zaujímavý, doposiaľ neznámy bodliak, ktorý neskôr významný maďarský botanik A. Margittai pomenoval podľa nej – Carduus Textorianus Marg.

V odbore botaniky sa stala známou a uznávanou odborníčkou najmä v znalostiach o flóre Turca. Popísala viac ako sto rastlín tohto regiónu. Spolupracovala s významnými slovenskými a maďarskými botanikmi (A. Kmeť, Ľ. Holuby, J. Petrikovich, V. Borbás a S. Jávorka). Svoje skúsenosti v botanike spracovala a publikovala v odbornom periodiku Botanikai Közlemények (1903) pod názvom Floristické údaje z Turčianskej stolice. Významný je jej rukopis O flóre v oblasti Turca, ktorý poslala do súťaže organizovanej Maticou slovenskou v roku 1930.

K jej ďalším záujmom patrilo i hvezdárstvo, mineralógia, speleológia a zbierala tiež dialektologický materiál. Ako znamenitá pozorovateľka národného života sa aktívne zapájala do kultúrneho a národného diania u nás, kontaktovala sa s mnohými slovenskými vzdelancami, najmä spisovateľmi. 

Svoju literárnu prácu vydávala v ženských časopisoch Listy žien (1886) a Svet dievčat (1893). Pre profesora F. Pastrneka zozbierala materiál o nárečiach a spolupracovala s predstaviteľkami Živeny, ako aj s predstaviteľkami českého ženského hnutia.

Zomrela 12. septembra 1949 v Krupine, kde bola pochovaná. V roku 1981 previezli jej pozostatky na Národný cintorín v Martine.

Známky vydané na počesť Izabely TextorisovejZnakom úcty k tejto osobnosti našej histórie bolo, že  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 3. 5. 1996 v rámci emisného radu „Europa" s tematickým zameraním na významné ženy sériu Izabela Textorisová s dvoma príležitostnými poštovými známkami v nominálnych hodnotách po 8,00 Sk. Poctou je i to, že Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied pomenovala podľa nej novú planétku objavenú astronómom Petrom Kušnirákom v Ondřejove 30. 4. 2004 – (30252) Textorisová = 2000 HE24.

 

Výstava k 150. výročiu narodenia Izabely Textorisovej: 

Na počesť prvej slovenskej botaničky pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri  CVTI SR panelovú výstavu. Výstava, ktorej autorkou je RNDr. Marta Vozárová, bola prístupná v dňoch 16. 3. – 30. 4. 2016 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave na Patrónke, Lamačská cesta 8/A.

 

BROŽÚRA K VÝSTAVE O IZABELE TEXTORISOVEJ

 

Z podkladov spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Quark, č. 3, 2016; http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/1996/96089.html

Uverejnila: ZVČ 

 

Pozrite si aj náš profil na Facebook-u

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Dva najbežnejšie typy strachu: klauni a výšky.