Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pacient by mal od lekára odchádzať nielen vyliečený

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Pacient by mal odchádzať od lekára nielen vyliečený, ale aj spokojný s prístupom. To je hlavná myšlienka projektu medikov Univerzity Komenského v Bratislave (UK) pod názvom Future Medical Leaders Academy. Tento na Slovensku unikátny projekt je raritou aj v Európe. Počas dvoch semestrov pozostávajúcich z dvadsiatich tréningov získajú študenti Lekárskej fakulty UK (LF UK) praktické zručnosti a skúsenosti v oblastiach, akými sú komunikácia, empatia, time management, práca v tíme, kritické myslenie či vodcovstvo.

Akadémia vznikla na začiatku roka 2016 z iniciatívy študentov UK Tomáša Havrana, predsedu Bratislavského spolku medikov, a Mareka Karmana, bývalého prezidenta Slovenskej asociácie študentov medicíny. „Vybudovať si dobrý vzťah s pacientom nie je jednoduché, vyžaduje si to znalosť tzv. soft skills, čiže mäkkých zručností, a to je niečo, čo sa musia študenti medicíny naučiť, no predovšetkým – mať možnosť si to vyskúšať ešte pred zaradením sa do praxe,“ približuje medik UK a iniciátor projektu Tomáš Havran.

Prvý semester sa začal 15. marca 2016 – s plnou kapacitou 36 študentov, ktorí sú rozdelení do troch menších skupín po 12. Medici (od prvého až po piaty ročník) absolvujú každý týždeň tréning na jednu z tém akadémie. „Veríme, že čím skôr sa študenti pridajú a nadobudnú tieto zručnosti, tým skôr budú môcť začať na nich v nemocniciach stavať. Akadémiu vidíme ako paralelnú súčasť a prirodzené doplnenie klasického kurikula na Lekárskej fakulte UK, ktoré je zamerané hlavne na odborné medicínske vedomosti a zručnosti, práve o spomenuté soft skills,“ hovorí Tomáš Havran.

„Projekt Future Medical Leaders Academy je pre študentov medicíny nesmierne dôležitý. Absolvent medicíny musí mať totiž nielen vynikajúce odborné medicínske vedomosti, ale mal by mať aj znalosti z rétoriky, komunikácie, etiky a filozofie. Jedine tak sa môže stať vyzretou osobnosťou schopnou pomáhať svojim pacientom,“ vyzdvihuje aktivitu medikov prodekanka LF UK prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Ďalšie dva tréningy Future Medical Leaders Academy sa uskutočnia v sobotu 16. apríla 2016 od 9.00 hod. (v priestoroch Anatomického ústavu Lekárskej fakulty UK). Odborníci zo spoločnosti Growision Juraj Králl a Roman Rác pripravili tréningy šité na mieru študentom medicíny na témy time managementu a konfliktov v tíme. Obidva tréningy budú prebiehať v anglickom jazyku pre slovenských aj zahraničných študentov – pod odborným dohľadom prodekanky LF UK doc. MUDr. Elišky Kubíkovej, PhD.

PROFIL na FACEBOOK-u

Autor: PhDr. Andrea Földváryová, vzťahy s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave

Ilustračné foto: www.pixabay.com

Uverejila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky