Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda získal Lukáš Plank

VEDA NA DOSAH

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prednosta Ústavu patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine

Osobnosti rôznych oblastí spoločenského a kultúrneho života od hudby, výtvarného umenia cez šport, hospodárstvo či medicínu a vedu až po filantropiu boli ocenení Krištáľovým krídlom za rok 2017. Mená laureátov v deviatich samostatných kategóriách sa verejnosť dozvedela na slávnostnom gala večere 21. januára 2018, ktorý sa konal v novej budove SND v Bratislave. Veľká porota Krištáľového krídla rozhodla o nominovaných 21. ročníka v utorok 21. novembra 2017.

V kategórii Medicína a veda ocenenie získal prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prednosta Ústavu patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine. Pri preberaní tohto významného ocenenia uviedol: „Nám, patológom v Martine sa podarilo spojiť viacero pracovísk a vytvoriť silný tím na diagnostiku zhubných nádorových ochorení. Som vďačný všetkým svojim spolupracovníkom, aj klinickým lekárom, ďakujem tiež rodine.“

Hlavným prínosom jeho práce je, že na Slovensku zaviedol diagnostiku, bez ktorej by sa pacienti nemohli dostať k cielenej a úspešnej onkologickej liečbe. Ústav patologickej anatómie, ktorého je prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. prednostom, zabezpečuje rutinné i špecializované vyšetrenia v rámci histopatologickej, cytologickej, imunofluorescenčnej a molekulárne-biologickej diagnostiky nielen pre klinické pracoviská v Univerzitnej nemocnici v Martine, ale je aj významným pracoviskom poskytujúcim diagnostické a konzultačné služby v rámci Konzultačného centra bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby s celoštátnou pôsobnosťou pre ostatné pracoviská patológie v SR. Okrem toho poskytuje konzultačné služby a významnou mierou sa podieľa, a sčasti aj koordinuje viacero celoštátnych diagnostických programov, ako napr. program detekcie stavu HER2 v karcinóme prsníka a žalúdka, centralizovaný program bioptickej diagnostiky zriedkavých nádorov GIT-u (typu GIST-ov a NET-ov), karcinómu z obličkových buniek, malígnych lymfómov, leukémií, a myeloproliferatívnych ochorení. 

Každoročne je v Ústave patologickej anatómie vyšetrených okolo 15 000 pacientov, z ktorých cca 80 % sú pacienti vyšetrení pre klinické pracoviská Univerzitnej nemocnice v Martine a zvyšných 20 % predstavujú pacienti vyšetrení konzultačne pre iné klinické pracoviská v SR.

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prednosta Ústavu patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine

Laureáti ďalších kategórií Krištáľového krídla za rok 2017 sú:

Divadlo a audiovizuálne umenie: Tomáš Maštalír

Filantropia: Marek Machata

Hospodárstvo: Vladimír Bakeš

Hudba: Rastislav Štúr

Publicistika a literatúra: Dagmar Mozolová

Rock Pop Jazz: Celeste Buckingham

Šport: Peter Hámor

Výtvarné umenie: Juraj Čutek

Porotcovia zároveň vyberali laureátov Mimoriadnej ceny. Nominácií na toto ocenenie prišlo z radov verejnosti 42. „Je to najvyšší počet nominácií za celé obdobie Krištáľového krídla,“ povedal predseda Veľkej poroty Gabriel Csollár. „Z nich sme vybrali dvoch, ktorí dokonale spĺňajú predpoklady na mimoriadne ocenenie.“

Laureátmi Mimoriadnej ceny sa stali slovenský spevák, gitarista a skladateľ Pavol Hammelprofesor Juraj Šteňo, špičkový a vyhľadávaný neurochirurg, ktorého meno je známe i vo svete.

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odbore mimoriadny úspech.

Krištáľové krídlo za rok 2017

Autorka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová v závere gala večera uviedla, že o výnimočných veciach v roku 2017 bolo povedané už veľa. „Zažila som naozaj krásne obdobie, dcéra Katka mi porodila vnučku, potom spomeniem krst knihy o histórii Krištáľového krídla s názvom Sny premenené na hodnoty, takže krst, oslava a teraz toto nádherné podujatie – udeľovanie ocenenia Krištáľové krídlo. Nehovorím len o tých, ktorí ho dostali, ale ďakujem aj všetkým, bez ktorých by sa tieto krásne chvíle nemohli udiať.“

Predseda Veľkej poroty Gabriel Csollár pripomenul, že práca poroty je niečo ako pátranie a najdôležitejšia je časť, ktorú urobia dávno predtým, pred samotným gala večerom, počas zisťovania informácií o jednotlivých nominantoch. „Aj v tomto roku porotcovia urobili kus práce, treba im za to poďakovať obrovským potleskom.“ Nakoniec pridal historku, že keď bol kedysi dávno v Partizánskom na koncerte skupiny Prúdy, sála bola tiež plná ľudí. „Keď sa do toho oprel Hammel a Varga do klávesníc, bolo to fantastické, poskakovali na pódiu, a ja som si všimol nové tenisky Pavla Hammela, snehovo biele, venoval som sa už len tým teniskám. Povedal som si, že si určite také zadovážim… No a teraz po rokoch som ja odovzdával cenu Pavlovi Hammelovi.“

„Nemám tie tenisky,“ zareagoval známy spevák, „no ďakujem svojmu anjelovi strážnemu, že som tu… Som šťastný, keď ste aj vy šťastní.“

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Foto: Krištáľové krídlo

FB profil Krištáľové krídlo

Margita Vanovčanová, PR Manager, Krištáľové krídlo 

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky