Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie dostal prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., ktorý sa snaží o modernizáciu výučby chirurgie

VEDA NA DOSAH

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH

Dlhodobo sa snaží o modernizáciu a rozvíjanie výučby chirurgie, tiež zavádzanie praktickej personalizovanej výučby. V študentských anketách je štandardne vyhodnocovaný ako najlepší pedagóg chirurgických disciplín – prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH z Kliniky onkologickej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Onkologického ústavu sv. Alžbety.

Patrí medzi 30 pedagógov UK, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov; ďakovné listy im pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Pri tejto príležitosti sme prof. MUDr. Štefana Durdíka, PhD., MPH požiadali o rozhovor.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

Š. DURDÍK: Takéto ocenenie poteší. Bezprostredná reakcia je radosť, ale aj zodpovednosť v ďalšej práci.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

Š. DURDÍK: Na fakulte sa venujem výučbe študentov III., IV., VI. ročníka, vediem semináre, prednášky, skúšky a ako predseda štátnicovej komisie sledujem výsledky spoločnej práce pedagóga a študenta. Najradšej mám študentov asistujúcich pri operáciách, kde priamo môžem ukázať ochorenie a aj jeho liečbu, čo študentov takto zapojených do výučby na operačke väčšinou oslovuje.

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

Š. DURDÍK: Úspech počas kariéry? Asi čakáte odpoveď v zmysle inaugurácie, ale ja cítim, že popri náročnej profesii, akou je onkologická chirurgia, som vychoval dve krásne, vzdelané dcéry a úspech je vidieť päť vnúčat v kruhu ich šťastných rodín.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

Š. DURDÍK: Práca pedagóga ma napĺňa, je spojená s operatívou. Pocit, že môžete operáciou pomôcť ťažko chorému človeku a pritom tomuto učíte ďalšiu generáciu je nádherný.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

Š. DURDÍK: Výučba je dobrá, závisí od jednotlivého pedagóga, ako sa k nej postaví a odpoveď sú študenti tak, ako vás vnímajú. Na mojej klinike sa asistenti na stáže tešia a nevidia vo výučbe problém, aj keď nás je málo. Vždy záleží na pedagógovi, akú výučbu robí, taký má aj výsledok.

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť?

Š. DURDÍK: Vylepšenie vidím v inom ocenení pedagóga, plat univerzitného profesora – lekára je tabuľkovo nižší ako jeho asistenta v zdravotníckej tabuľke po atestácii. Preto je pedagógov málo a záujem o túto prácu je malý.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

Š. DURDÍK: Študenti sú tvarovateľní, záleží, ako sa k nim správame. V dnešnom svete nových technológií však stále platí, všetko vám môžu zobrať, ale to, čo ste sa naučili, vám navždy zostane a toto je aj motív napredovania vo vzdelaní.

 

Rozhovor a foto poskytol: prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MPH

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky