Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

O vlasy už neprídete vďaka systému Paxman

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Rakovina je metlou ľudstva dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia. Okrem bolestnej bilancie spojenej s vysokou úmrtnosťou sprevádza pacienta trpiaceho týmto ochorením aj nepríjemná zmena vzhľadu pre chemoterapiu, keď prichádza o vlasy, riasy a mihalnice. Jeho choroba sa tak smutne stáva vecou verejnou. Vďaka systému Paxman už aj v SR o vlasy možno neprídete.

Vedci v Hannoveri však objavili spôsob, ako sa dá strate vlasov čiastočne zabrániť. Pri chemoterapii sú pacientom podávané lieky, ktoré útočia na bunky, ktoré sa rýchlo množia. V rámci svojho boja s rakovinotvornými bunkami však nedokážu rozoznať ani tie zdravé. Likvidujú tak bunky v slizniciach a okrem iného aj korienky vlasov. Pacient liečený chemoterapiou okrem vypadávania vlasov trpí nedostatkom červených krviniek, stratou železa a problémami s trávením potravy. Vedci v Hannoveri skúsili jednoduchý spôsob, ako aspoň padanie vlasov eliminovať. Každý pacient pri podávaní chemoterapie dostane silikónovú chladiacu čapicu, ktorá zníži teplotu pokožky cca o 5 stupňov. Vďaka zníženej teplote dochádza k zúženiu ciev a do vlasových korienkov tak prúdi menej účinnej látky z lieku. 

 

Chladiaca čiapka proti vypadávaniu vlasov

Slovensko patrí medzi málo krajín Európy, kde prebieha testovanie systému Paxman, ktorý je určený na prevenciu vypadávania vlasov pri chemoterapii. Ako sme uviedli, pacienti majú počas podávania chemoterapie nasadené špeciálne chladiace čiapky. Pomocou ochladzovania sa totiž zníži prekrvenie vlasových buniek a tým sa spomalí ich činnosť. Vďaka zníženej aktivite ich potom chemoterapia nezasahuje v takej veľkej miere, ako keď sa rýchlo delia.

Každý pacient má podľa súčasne platnej legislatívy nárok na príspevok od zdravotnej poisťovne vo výške 30 eur na kúpu parochne. Podľa odborníkov pri rutinnom využívaní tohto prístroja a presmerovaní príspevkov z parochní na hradenie tohto výkonu by návratnosť prístroja bola podľa intenzity jeho využitia od 3 do 5 rokov, a mohol by byť prakticky v každej nemocnici.

 

Zatiaľ len v Nitre

Na Slovensku testovanie Paxmanu prebieha na oddelení rádioterapie Fakultnej nemocnice v Nitre pod dohľadom klinického onkológa MUDr. Juraja Detvaya. Z 12 pacientiek, ktoré mali počas liečby nasadenú chladiacu čiapku, trom vôbec nevypadali vlasy. Ak sa vám zdá metóda málo úspešná, mýlite sa. Všetko závisí od terapeutického režimu, to znamená, od toho, aká liečba ja nasadená. „Podľa toho vieme zhruba povedať, akú úspešnosť by sme mohli mať. Veľmi dôležitá je konzultácia medzi pacientom a lekárom. Osloviť nás môžu aj pacienti zo iných regiónov Slovenska. Je to ale na osobnej komunikácii,“ konštatuje pre média MUDr. Juraja Detvaya.

  

Čo je to rakovina

ilustračné fotoNáš organizmus je tvorený z miliárd jednotlivých buniek. Zdravé (normálne) bunky, z ktorých pozostávajú tkanivá a orgány nášho tela, rastú, množia sa a správajú sa usporiadane. Keď dospejeme, v určitom veku sa väčšina buniek v tele prestane deliť a tým znásobovať svoj počet – prestaneme rásť. Následne po zvyšok života zotrvávajú v takzvanom pokojovom stave. Deliť sa opäť začnú až vtedy, keď dôjde k ich poškodeniu alebo odumretiu. To znamená, že ide o opravný mechanizmus.

Ak sa však z nejakých príčin v jadre bunky niečo zmení, zmení sa genetický kód a riadiaci a kontrolný systém prestane fungovať. Bunka dostane chybný signál a takpovediac sa „zblázni“, začne sa nekontrolovateľne deliť. Z jednej bunky vzniknú dve, ktoré zdedia vlastnosti „zbláznenej“ pôvodnej bunky. Tie sa delia ďalej a ďalej, až postupne vznikne zhluk miliónov nových „zbláznených“ buniek – nádor.

benígny (nezhubný) nádor – Ohraničená masa buniek, ktorá nemá snahu prerastať do okolia a tvoriť metastázy.  

malígny (zhubný) nádor – Bunky, ktorých počet neustále rastie geometrickým radom. Prenikajú do okolia, rozrušujú až ničia orgán, v ktorom rastú, tvoria metastázy (druhotné rakovinové ložiská)

 

Základnou funkciou rakovinových buniek je prežiť a zabezpečiť si dostatok priestoru a živín pre vlastné delenie. Zatiaľ čo normálne, zdravé bunky sú schopné produkovať najviac 50 generácií buniek, bunky zhubného nádoru sa môžu deliť donekonečna a mohli by sme hovoriť o ich nesmrteľnosti. Zhubný nádor treba z tela pacienta čo najskôr odstrániť, pretože ohrozuje jeho život. Nádorové bunky, ktoré sa podľa druhu nádora delia pravidelne v určitých časových odstupoch, prenikajú do okolitého zdravého tkaniva a ničia ho. Keď zhubný nádor dosiahne určitú veľkosť, môžu nádorové bunky prenikať do krvného alebo lymfatického obehu, čím sa dostanú do rôznych častí tela a vytvoria v nich metastázy. Zhubný nádor môžeme charakterizovať ako nekontrolovateľný rast buniek vlastných telu, ktoré sa vymanili zo zákonitostí a kontrolných mechanizmov organizmu. Zhubný nádor sa teda šíri priamym prerastaním do okolia alebo metastázovaním.

 

Naša redakcia bude priebežne výsledky Paxman sledovať a prinášať vám ďalšie informácie!

 

Spracovala: Jasmína Stauder

Zdroj: Vydavateľstvo Epocha

http://www.lady.sk/index.php?id=7821

http://primar.sme.sk/c/7028873/po-chemoterapii-vam-uz-nemusia-vypadat-vlasy.html#ixzz3swNDv0et

Foto: www.pixabay.com

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky