Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Navštívte pri príležitosti svetového dňa bez tabaku poradňu na odvykanie od fajčenia

VEDA NA DOSAH

Sieť poradní je bezplatne k dispozícii každému, kto prejaví záujem čeliť svojej závislosti.

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike pripravujú v súvislosti so Svetovým dňom bez tabaku 2023 pre verejnosť tento týždeň Deň otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia. Ich cieľom je zvýšiť informovanosť obyvateľov a znižovať zdravotné následky a škody súvisiace s užívaním tabakových a súvisiacich výrobkov.

Súčasne jednotlivé RÚVZ cielia na zvýšenie vedomosti v oblasti zdravotnej výchovy a poskytnutie informácie, ako konkrétne možno predchádzať závislosti od tabaku. Aktivita sa tento rok zameria aj na prezentáciu odbornej poradenskej činnosti najmä v kontexte prínosu zdravia pre klientov.

Odborní pracovníci poradní poskytnú verejnosti informácie o možnostiach odvykania od fajčenia. Prostredníctvom dotazníkovej metódy si môžu zistiť stupeň závislosti od nikotínu, ako aj zmerať hladinu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu. V poradniach, ktorých súčasťou vybavenia je aj spirometer, môžu záujemcovia požiadať o vyšetrenie týmto prístrojom.

Svetový deň bez tabaku si pripomíname od roku 1987

Svetový deň bez tabaku vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) každoročne vždy 31. mája. Tento deň sa pripomína od roku 1987, keď sa členské štáty WHO rozhodli upozorňovať verejnosť na tabakovú epidémiu, ktorej následkom je rozvoj závažných ochorení a úmrtí. Tým však možno efektívne predchádzať.

Tento rok WHO upozorňuje na problémy spojené s pestovaním tabaku kampaňou s heslom „Pestujte potraviny, nie tabak“. V mnohých krajinách sveta sa veľké plochy úrodnej pôdy využívajú na pestovanie tabaku namiesto toho, aby poslúžili na iné účely, napríklad na pestovanie potravinových plodín.

Krajiny, kde sa tabak pestuje najviac, čelia negatívnym hospodárskym dosahom pre nepriaznivé zdravotné, environmentálne a sociálne následky v súvislosti s pestovaním tabaku. Tabakový priemysel podľa WHO jednoznačne prispieva svojimi pestovateľskými zásahmi ku globálnej potravinovej kríze.

S odvykaním pomôžu poradne úradov verejného zdravotníctva aj linka pomoci

Viac než miliarda ľudí ročne na celom svete predčasne zomrie práve vinou užívania tabakových výrobkov.

Podľa pravidelného reprezentatívneho prieskumu s názvom Zdravotné uvedomenie a správanie obyvateľov SR, ktorý sleduje vývoj fajčenia na Slovensku, vykazovalo užívanie tabaku a súvisiacich výrobkov v rokoch 2013 až 2019 klesajúci trend. Ten sa však v posledných dvoch rokoch zastavil a v roku 2022 počet fajčiarov stúpol na 21,2 percenta (približuje sa tak stavu v roku 2013).

V rámci ochrany verejného zdravia je preto nevyhnutné upozorňovať verejnosť na škodlivosť užívania tabakových a súvisiacich výrobkov, ako aj informovať o možnostiach odvykania od fajčenia. Na to v Slovenskej republike v rámci regionálnych úradov verejného zdravotníctva slúži sieť poradní na odvykanie od fajčenia, ktorá je bezplatne k dispozícii každému, kto prejaví záujem čeliť svojej závislosti.

Okrem odborného poradenstva vyškolenými pracovníkmi funguje v Slovenskej republike aj Linka na odvykanie od fajčenia na telefónnom čísle 0908 222 722. Na linku je možné volať v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. Od začiatku jej pôsobenia v roku 2016 zaznamenali odborní pracovníci regionálnych úradov takmer 7 000 hovorov na linku pomoci.

Zdroj: TS ÚVZ SR

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky