Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prvá na Slovensku: Univerzitná nemocnica v Martine spustila robotické operácie na hrudníku

VEDA NA DOSAH

Robotika chirurgov nenahrádza, ale zdokonaľuje ich prácu. Poskytuje im detailný až mikroskopický pohľad na operačné pole. 

Systém Davinci

Robotický systém da Vinci Xi. Zdroj: UNM Martin

Robotická chirurgia je aktuálnym svetovým trendom, ktorý preniká do väčšiny chirurgických odborov. Univerzitná nemocnica v Martine (UNM) zapája do robotickej chirurgie ako prvá nemocnica na Slovensku aj hrudníkovú chirurgiu.

Presné a detailné operácie

Systém da Vinci najnovšej generácie Xi, ktorý UNM využíva, umožňuje podľa hrudníkového chirurga doc. MUDr. Antona Dziana, PhD., veľmi presné a detailné operovanie pokročilých chirurgických výkonov v hrudníku. „Ide o miniinvazívny prístup, ktorý si, samozrejme, vyžaduje tréning. Obrovskou výhodou je, že robotika poskytuje operatérovi excelentný pohľad na operačné pole v 3D HD obraze s niekoľkonásobným zväčšením. Chirurg má k dispozícii veľké množstvo detailov. Robotické inštrumenty umožňujú precízne pohyby, ktoré imitujú pohyby ľudskej ruky,“ uviedol prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM.

Ako ďalej upozornil, robotika chirurga nenahrádza, ale zdokonaľuje jeho prácu a poskytuje mu detailný, priam mikroskopický pohľad na operačné pole.

Klinovitá resekcia pľúcneho tkaniva

V UNM boli prvými robotickými operáciami v hrudníku klinovité resekcie pľúcneho tkaniva, počas ktorých boli odstránené časť periférneho pľúcneho parenchýmu s metastatickým nádorom a tiež cysty z medzihrudia.

Po nich nasledovali väčšie komplexné výkony, tzv. lobektómia a segmentektómia, pri ktorých bolo využité aj fluorescenčné zobrazovanie. To je súčasťou robotickej platformy a umožňuje vidieť tkanivo v inom svetle.

Podpora odborníka z Česka

Prvé operácie na hrudníku sa v Centre robotickej chirurgie UNM uskutočnili pod dohľadom proktora, skúseného robotického chirurga MUDr. Jána Kolaříka z pražského Motolu, ktorý dohliadal na celý priebeh operácie.

Upozornil, že ako prvé musí hrudníkový chirurg zvládnuť ovládanie robota, pretože práca so systémom si vyžaduje oveľa zložitejšiu prípravu, než na akú je špecialista zvyknutý. „Celý proces sme pred samotnými operáciami preto odštartovali tzv. e-learningom, sledovaním operácie v robotickom centre. Potom prešli na simulátor, kde získali manuálnu zručnosť, vyskúšali si funkcie prepínania medzi jednotlivými nástrojmi a medzi jednotlivými ramenami, ako aj ovládanie kamery či energetických technológií, ktoré sa používajú na zastavenie krvácania,“ vysvetlil MUDr. Ján Kolařík.

Ako ďalej prezradil, pokračuje sa operáciou na tkanivovom modeli v školiacom centre, kde si lekár spolu s operačným tímom vyskúša prvé operácie aj rozsiahlejšie výkony na hrudníku v praxi. Proktoring hrudníkovej chirurgie sa na operačnej sále Centra robotickej chirurgie UNM uskutočnil vo februári.

Nové diagnostické a terapeutické postupy

Robotický systém da Vinci Xi môže nemocnica používať vďaka spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine, ktorá tento robotický systém získala z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Nemocnica s lekárskou fakultou sledujú spoločný cieľ – využívať výskumnú infraštruktúru na výkon vedeckovýskumnej činnosti vrátane využitia nových diagnostických a terapeutických postupov v rámci výchovy a vzdelávania vo vede a na výkon liečebno-preventívnej starostlivosti. Vďaka nadštandardným vzťahom oboch inštitúcií majú pacienti UNM možnosť byť operovaní najmodernejším robotickým systémom, ktorý sa v súčasnosti používa.

Zdroj: TS UNM Martin

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky