Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prírodné liečivé zdroje v Piešťanoch

Marta Bartošovičová

Slovenské liečebné kúpele Piešťany

V Piešťanoch sa nachádzajú pramene termálnej minerálnej vody, ktorá má vysoký obsah minerálov a značné množstvo síry a sírovodíka. Vyviera z hĺbky Zeme v obtokovom ramene rieky Váh. V jej usadeninách sa tvorí sírne bahno, ktoré je unikátne nielen v Európe, ale i vo svete.

Termálna minerálna voda a sírne bahno patria k prírodným liečivým faktorom, ktorým vďačia Piešťanské kúpele za svoju takmer 200-ročnú tradíciu. Tieto prírodné liečivé zdroje sú svetoznáme v oblasti liečby ťažkých chorôb pohybového ústrojenstva, ako aj ochorení svalového a kostného systému, dny a reumatických ochorení.

Vznik kúpeľov v Piešťanoch

Prvá písomná zmienka o Piešťanoch (pod názvom Pescan) sa nachádza v Zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. z roku 1113. Liečivé pramene  v Piešťanoch údajne objavili rímske légie. Kone Rimanov boli po dlhej a namáhavej ceste unavené a už nemohli pokračovať ďalej. Vojaci sa rozhodli oddýchnuť si niekoľko dní na rozbahnenej lúke pri Váhu. Po tomto oddychu vraj neobyčajne svieži pokračovali v ceste.

Liečivé účinky termálnej minerálnej vody a sírneho bahna v Piešťanoch boli prvýkrát opísané lekármi v 14. storočí. V 15. – 17. storočí v strednej Európe narastal záujem o liečenie v kúpeľoch, ktoré disponujú minerálnou vodou. Medzinárodná známosť kúpeľného mesta Piešťany sa začala rodiť v druhej polovici 17. storočia.

V roku 1642 český vzdelanec Adam Trajan Benešovský z Benešova v oslavnej básni Saluberrimae Pistinienses Thermae oslávil svojimi veršami liečivé účinky kúpeľov. Lyricky opísal dravú rieku s pltiskom, panský dom, šľachticov i sedliakov, úrodné údolie a zástupy ľudí, ktorí na jar, keď príroda ožívala, prichádzali ponoriť sa do horúcich kúpeľov a bahenných jám.

Šľachtici, vlastníci pozemkov, začali stavať nad prameňmi kúpeľné budovy. Tak vznikli prvé budované kúpele aj v Piešťanoch. V roku 1821 zemepán Piešťan gróf Jozef Erdödy, nitriansky župan a štátny minister viedenskej vlády, začal s výstavbou prvých vaňových a bazénových kúpeľov.

Napoleónske kúpele

Napoleónske kúpele

Moderná balneoterapia od roku 1822

Prvé zrkadlisko v Piešťanoch a prvý kúpeľný dom – klasicistické Napoleonské kúpele I., dal gróf Jozef Erdödy postaviť po skončení napoleonských vojen na uzdravovanie ranených vojakov (1822). Začiatok progresívnych racionálnych zmien v metódach piešťanskej liečebnej kúry znamenal príchod MUDr. Františka E. Scherera, priekopníka modernej balneoterapie, ktorý pôsobil v Piešťanských kúpeľoch od roku 1829 do roku 1837. Rozhodol sa pre individuálny prístup pri predpisovaní liečebnej kúry podľa vopred stanovenej diagnózy a na základe pokročilosti štádia choroby pacienta. Individuálny prístup sa pri liečbe v kúpeľoch Piešťany využíva dodnes.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Kúpele Piešťany sú situované prevažne na Kúpeľnom ostrove východne od mesta, medzi ľavým brehom Váhu a mŕtvym obtokovým ramenom. V tomto priestore vyviera väčšina termálnych prameňov. Sú tu zriadené studne Trajan, Patria, V1 a V4. Tie sú viazané na považanskom zlomovom pásme z hĺbky 2 000 metrov, kde sú 50 až 60 metrov pod povrchom odborne zachytené, aby nedošlo k miešaniu s podpovrchovými vodami. Voda sa akumuluje v burdigalských (miocénnych) sedimentoch Podunajskej panvy.

Termálna liečivá voda v PiešťanochPiešťanská termálna minerálna voda sa získava z desiatich prameňov s priemerným obsahom 1500 mg minerálnych látok na 1 liter minerálnej vody. Voda vyviera z tektonických zlomov z hĺbky asi 2000 metrov, zachytáva sa v hĺbke 60 m, čo zaručuje jej konštantné chemické zloženie a teplotu. Teplota prameňov je 67 až 69 °C. Je to stredne mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodná, sírna, horúca voda. Využíva sa hlavne na kúpele, ale tiež na pitnú kúru. Denne vyvierajú 3 milióny litrov termálnej vody. Minerálne pramene sú sírnato-hydrouhličitanové, vápenato-horčíkové, sírne, hypotonické termy s teplotou 67 – 69 °C s obsahom okolo 1500 mg minerálnych látok na liter vody a s obsahom voľných plynov, najmä sírovodíka. Úhrnná kapacita zachytených žriediel je viac ako 3 milióny litrov vody za deň. Súčasťou liečby je bahno, ktoré patrí medzi najznámejšie peloidy sveta. Vzniká chemickými a biologickými procesmi v sedimentoch Váhu za pôsobenia termálnych výverov.

Jedným z prameňov je aj prameň pod altánkom v rohovej časti budovy Napoleon Danubius. Voda z tohto prírodného liečivého prameňa má teplotu 60 °C.

Najdôležitejším komponentom pre liečbu ochorení pohybového aparátu je vysoký obsah síry (od 6 do 10 mg / l), ktorá sa vo vode vyskytuje v rôznych formách a chemických zlúčeninách (sírany, siričitany, sulfidy). Dôležitý je aj vysoký obsah sírovodíka – v priemere 4,7 mg na 1l vody.

Termálna minerálna voda pôsobí mechanicky hydrostatickým tlakom a vztlakom, teda uľahčuje pohyb vďaka zníženému účinku gravitácie, ale tiež napomáha zlepšeniu cirkulácie krvi a lymfy. Tlak vody pôsobí ako bandáž, čo uľahčuje cvičenie a pohyb vo vode. Fyzikálnym účinkom termálnej minerálnej vody je hypertermická reakcia organizmu. Do tejto reakcie sa zapája nervový, srdcovo-cievny, respiračný a endokrinný systém, ale aj imunitný systém. Dôležitý je aj chemický účinok sírnej vody (penetrácia sírnych látok počas kúpeľa i po ňom) z kože do hlbších tkanív, kde sa viažu vo forme chondroitinsulfátu a potláčajú aktivitu kyseliny hyalurónovej. Síra tiež zlepšuje prekrvenie, odstraňuje odumreté kožné bunky, prispieva k obnove pokožky a má antibakteriálne účinky. 

Socha Barlolamač v Piešťanoch

Socha Barlolamač v Piešťanoch je považovaná za symbol mesta. Nachádza sa na priečelí Kolonádového mosta

Piešťanské sírne bahno

Sírne bahno je unikátny peloid v európskom i svetovom meradle. Jeho podstatou sú usadeniny vznikajúce v obtokovom ramene rieky Váh v mieste výverov sírnej termálnej minerálnej vody.

Pre balneologické využitie je bahno pripravované originálnou technológiou, počas ktorej podlieha procesu dozrievania a regenerácie s početnými chemickými a biologickými reakciami. Dozreté bahno je oceľovo modré až čierne, má maslovitú, mazľavú konzistenciu, je plastické, tepelne vodivé, ochladzuje sa štyrikrát pomalšie ako voda, oproti ktorej má 350-krát väčšiu viskozitu. Teplota bahna pri jeho nanášaní je približne 45˚C.

Zábaly bahnom z Piešťan pôsobia na výživu chrupavky, na minerálne zmeny kostí, kĺbové púzdra a na svaly a šľachy. Významné je aj pôsobenie na metabolizmus medzistavcovej platničky, pri ktorom dochádza k obnove substancii platničky a k zlepšeniu jej hydratácie. Ďalším účinkom je potlačenie aktivity leukocytárnej elastázy, ktorá sa podieľa na deštrukcii kĺbových štruktúr pri zápalových ochoreniach kĺbov.

Terapeutické indikácie

Reumatické zápalové ochorenia, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba, reumatizmus mäkkých tkanív, stavy po infekčných artritídach, artrózy, koxartrózy, spondylýzy a spondylartrózy, degeneratívne nezápalové reumatické ochorenia, organické nervové ochorenia (ischias, stavy po zápalových ochoreniach centrálneho nervstva, stavy po úplnom alebo čiastočnom ochrnutí jednej polovice tela, stavy po poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva), ortopedické poruchy.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany

V súčasnosti majú povolenie na využívanie prírodných liečivých a minerálnych zdrojov v Piešťanoch Slovenské liečebné kúpele Piešťany a. s. Patria k popredným európskym kúpeľom v liečbe reumatizmu a rehabilitácii pohybového aparátu a nervového systému. V roku 2014 úspešne absolvovali certifikačný proces Európskej asociácie kúpeľov (ESPA) a opäť im bol udelený certifikát kvality EuropeSpa Med.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a foto:

http://kupele.piestany-spa.info/kupele-piestany-historia.html

http://www.visitpiestany.sk/

http://www.kupelepiestany.eu/

http://www.pic-piestany.sk/prakticke-info/piestany-a-okolie/piestanske-naj/

http://www.krajzazitkov.sk/sk/obrazkova-galeria/piestany-1#

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky