Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prírodné liečivé pramene v Dudinciach

Marta Bartošovičová

Kúpele Dudince - kúpalisko Dudinka

Dudinské termálne minerálne pramene sú zložitým a vzácnym typom liečivých vôd. Pre mimoriadne priaznivé chemické zloženie sa zaraďujú medzi najcennejšie slovenské minerálne pramene. Patria k minerálnym vodám, ktoré obsahujú voľne rozpustený kysličník uhličitý a sírovodík. Liečebný význam Dudiniec sa zakladá na balneologickom využití prírodných liečivých vôd, ktoré tu vyvierajú s veľkou výdatnosťou. Kapacita prameňov je až 4 tisíc litrov za minútu. 

Dudinská minerálna voda patrí medzi najvzácnejšie vody na svete. „Prdľavka“, ako ju zvyčajne nazývajú Dudinčania, je vysoko mineralizovaná liečivá voda. Ojedinelá kombinácia oxidu uhličitého a sírovodíka umožňuje liečbu rôznych ochorení súčasne. Voda podobného zloženia sa nájde v Európe už len vo Vichy vo Francúzsku.

Minerálna voda v kúpeľoch je hydrogenuhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, uhličitá, sírna a mierne hypotonická. Jej teplota je 28°C. Dudinská voda dokáže liečiť široké spektrum ochorení, nakoľko prítomný oxid uhličitý a sírovodík sa pri prenikaní do tela navzájom podporujú. Oxid uhličitý výrazne zvyšuje prekrvenie kože, čo má vplyv na hemodynamiku (teda vplyv na tlak krvi a jej prúdenie cievami) a na zníženie periférnej cievnej rezistencie. Tým dochádza k poklesu systolického i diastolického krvného tlaku. Dochádza tiež k poklesu srdcovej frekvencie, zlepšeniu ekonomiky práce srdca a zlepšeniu reologických vlastností krvi a krvnej plazmy (t. j. zvýšená flexibilita červených krviniek a zníženie nahromadenia krvných doštičiek).

Resorbovaná síra zo sírovodíka a hydrosulfidu obsiahnutých v minerálnej vode, sa zachytáva v spojivovom tkanive tým viac, čím viac je tkanivo poškodené. Okrem toho sírne vody zvyšujú rozšírenie kapilár a arterií. Zvyšujú hladinu vazoaktívnych látok, pôsobia na periférne sympatikové nervové zakončenia. Znižujú pocit bolestivosti a na hemodynamiku pôsobia podobne ako oxid uhličitý. Práve toto vzájomné synergické pôsobenie oxidu uhličitého a sírovodíka sa využíva pri liečbe pacientov s polymorbiditou (kombinácia ochorení kardiovaskulárneho aparátu s ochoreniami pohybového aparátu a nervovej sústavy). Pri jednom liečebnom pobyte sa práve preto Kúpele Dudince zameriavajú na liečbu napr. ischemickej choroby srdca, stavu po infarktoch srdcového svalu, vysokého krvného tlaku, ale aj na liečbu degeneratívnych resp. zápalových ochorení pohybového aparátu a neurologických chorôb.

V Kúpeľoch Dudince, a. s., sa liečia choroby obehového ústrojenstva, nervové ochorenia, pohybové ochorenia, ako aj choroby z povolania. Kúpeľnú zdravotnú starostlivosť poskytujú len osobám starším ako 18 rokov.

Kúpele Dudince - Liečebný dom Rubín

Kúpele Dudince – liečebný dom Rubín

Najdlhšie existujúcim liečebným domom v Kúpeľoch Dudince je Rubín. Svoju prevádzku začal v roku 1966 ešte ako liečebný dom Hont. V roku 2007 bola ukončená jeho celková rekonštrukcia. Rubín poskytuje všetky ubytovacie, stravovacie, liečebné i doplnkové služby pod jednou strechou. Jeho súčasťou je i budova balneoterapie Krištáľ, kde sú poskytované všetky liečebné i relaxačné procedúry – v ponuke Kúpeľov Dudince je ich vyše 70.

Dudinská liečivá voda sa nachádza aj v minerálnom bazéne v liečebnom dome Rubín. V mimosezónnom období (október – máj) je bazén cez víkendy k dispozícii tak pre kúpeľných hostí, ako aj pre návštevníkov z okolia.

Minerálny bazén v liečebnom dome Rubín

Z histórie minerálnych prameňov a kúpeľov v Dudinciach

Dudinské minerálne vody po prvý raz písomne oficiálne spomína prof. Henrich Johan von Crantz v roku 1777 v diele o zdravotných prameňoch, kde ich uvádza ako teplé liečivé pramene Gyogy. Okolo roku 1890 prišli skúmať dudinské pramene odborníci Viedenského zemepisného ústavu a po nich pracovníci Banského geologického ústavu. Na základe týchto výskumov vyšiel dekrét z 23. 1. 1894, ktorým sa dudinské minerálne vody úradne uznávajú za liečivé a terén okolo kopca Gestenec sa stáva chráneným pásmom.

Po úradnom uznaní sa stala dudinská voda vzácnejšou a začala sa používať aj na pitné kúry, napríklad pri žalúdočnej kyseline, pri poruchách tlaku, ale aj ako stolová voda, predávala sa i v obchodoch. Fľaše s vodou v osobitných debnách sa vozili na furmanských vozoch do Komárna a odtiaľ riečnymi loďami do morských prístavov, aby mohli byť dopravené až do Ameriky.

Prvý otvorený kúpeľ vo východnej pramennej sústave dal postaviť v roku 1900 vlastník prameňov Hugo Oberndorff. Kúpeľ zanikol v roku 1935. V západnej pramennej sústave bol už dávnejšie známy silne zapáchajúci prameň zvaný Smradľavý, neskôr premenovaný na Malý kúpeľný. V roku 1907 ho dal postaviť nájomca prameňov Filip Gutmann a spol. Kúpeľ bol vykresaný do travertína. Od roku 1916 bol nájomcom prameňov i kúpeľa Koloman Brázzay z Budapešti. Na jar 1918 urobil vrt v dnešnom kúpeľnom bazéne, ktorý nazval Veľký kúpeľný. Pramene a kúpeľ obhospodaroval aj po vzniku Československej republiky do roku 1921 prostredníctvom správcov. V roku 1921 všetky nájomné práva, ktoré mal na 51 rokov od grófa H. Oberndorffa, odovzdal Júliusovi Unterbergerovi, obchodníkovi zo Šiah. Ten bol nájomcom prameňov i kúpeľov až do 2. novembra 1938, do tzv. „viedenskej arbitráže“, kedy Dudince zostali na Slovensku a Šahy pripadli Maďarsku.

Cez vojnu boli kúpele značne poškodené. Po vojne bolo celé zariadenie kúpeľov obnovené. Po znárodnení v roku 1948 čiastočne ožila aj nová výstavba účelových objektov. V rokoch 1957 – 1958 postavili terajšiu murovanú vstupnú budovu na otvorené kúpalisko a predĺžili väčší bazén. Malý bazén (Kis Búdôs) zrušili.

V rokoch 1953 – 1956 sa uskutočnil hydrogeologický prieskum s cieľom získať výdatnejší zdroj prírodnej minerálne liečivej vody, čo sa podarilo v západnej pramennej skupine vrtom S-3. O konečné všestranné zhodnotenie zloženia, kvality s naznačením perspektívy využitia dudinskej vody na podklade podrobného hydrogeologického prieskumu v rokoch 1953 – 1958, sa pričinil odborný kolektív prof. Ing. Dr. Ota Hynie z Karlovej univerzity v Prahe.

Vyjadrenie MUDr. Dagmar Demeterovej, Kúpele Dudince: Kedy prospieva pitie sírnej dudinskej vody 

Pitie sírnej dudinskej vody priaznivo pôsobí pri ochoreniach pečene, hlavne pri tzv. steatóze; dny; osteoporóze – fluór a vápnik sú nevyhnutné pri jej prevencii a liečbe, pretože sa spolu s inými minerálmi zúčastňujú na metabolizme kostného tkaniva; diabetes mellitus – minerálna voda zvyšuje účinok inzulínu prítomnosťou hydrogénuhličitanov; funkčných poruchách zažívacieho traktu – priaznivo pôsobí na peristaltiku črevnej steny, a preto pomáha pri liečbe zápchy; ochoreniach zažívacieho traktu – napr. vredová choroba žalúdka, zvýšená tvorba žalúdočných štiav (pri ochoreniach zažívacieho traktu je dôležité odstránenie oxidu uhličitého z vody pretrepaním alebo zohriatím); pri niektorých psychiatrických ochoreniach, ktoré sú spojené hlavne so zmenou nálad – prítomnosť lítia a horčíka v minerálnej vode tlmia stresovú reakciu.

Nutná je opatrnosť

Vzhľadom na vysokú koncentráciu sodíka (Na) cca 740 mg/l vody je nutná opatrnosť jej pitia pri srdcovo-cievnych ochoreniach a ochoreniach obličiek. V týchto prípadoch je nutné si postrážiť množstvo prijatého sodíka z minerálnej vody a zo stravy. Denná potreba pre dospelého človeka je maximálne 2 – 4 g sodíka. Prax je však taká, že denne prijímame oveľa vyššie množstvo sodíka (10 – 15 g) a to aj bez toho, aby sme si jedlo extra solili. Už 75 % celkového denného množstva sodíka pochádza zo spracovaných potravín. Je však rozdiel medzi sodíkom prítomným v kuchynskej soli a sodíkom v minerálnej vode, kde je kombinovaný s hydrogénuhličitanmi a horčíkom.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto:

https://www.kupeledudince.sk/

https://www.kupeledudince.sk/liecebne-domy

https://www.kupeledudince.sk/novinky/dudinska-voda-pitne-kury

https://www.kupeledudince.sk/kupelna-liecba/nasi-lekari/mudr-dagmar-demeterova

http://www.dudince-mesto.sk/?page=historia-mesta

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky