Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Blahodarné účinky termálnej vody v Sklených Tepliciach

Marta Bartošovičová

Sklené Teplice sú známe termálnymi prameňmi

V Sklených Tepliciach vyviera viacero termálnych prameňov. Termálna voda má teplotu od 37°C do 52,3°C. Na liečebné účely sa začala využívať už koncom 15. a začiatkom 16. storočia. Nachádza sa tam aj jaskynný parný kúpeľ „Parenica“, ktorý je európskym unikátom. Termálna voda tečie z prameňov priamo do  bazénov, kde sa chemicky neupravuje a každý deň sa vymieňa. Svojim zložením je voda z prameňov predurčená na liečbu ochorení pohybového a nervového ústrojenstva.  

Klasifikácia minerálnej vody v Sklených Tepliciach

Prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, stredne termálna (horúca), neutrálna, hypotonická, síranová, vápenato-horečnatá so zvýšeným obsahom fluóru (1,38 mg/L). Najväčšie zastúpenie má horčík (113,39 mg/L) a vápnik (507,75 mg/L). Okrem týchto vzácnych minerálov obsahuje železo, draslík, bárium, lítium, sodík, amónium, stroncium, mangán a hliník. Teplota posudzovanej vody na zdroji je 52,1°C. Po ochladení je možné využívať ju na vonkajšiu aj vnútornú balneoterapiu – na celotelové i čiastkové kúpele, alebo aj na pitnú liečbu.

Indikačné zameranie pre vonkajšiu balneoterapiu: ochorenia pohybového aparátu a neurologické ochorenia. Indikačné zameranie pre pitnú liečbu (max. 300 – 1 500 ml/deň): doplnková liečba osteoporózy (fluorid a vápnik), prevencia caries (fluorid), funkčné poruchy motility čriev (sírany), dyskinézy žlčových ciest (sírany), poruchy v tvorbe pankreatických enzýmov (sírany), podporná liečba cukrovky (sírany), infekcie močových ciest (síran vápenatý), čiastočné denné krytie minerálov (fluór, vápnik, horčík).

Jaskynný parný kúpeľ „Parenica“ – európsky unikát

Jaskynný parný kúpeľ v Sklených Tepliciach „Parenica"

Jaskynný parný kúpeľ v Sklených Tepliciach „Parenica“

Jaskynný parný kúpeľ je jedinečný v celej Európe. Ide o prírodne vytvorenú jaskyňu s hypertermálnou minerálnou vodou a vysokým obsahom magnézia a kalcia. Liečivá voda s teplotou 42°C pôsobí blahodarne na pohybové ústrojenstvo. Procedúra pozostáva z 20 minútového pobytu v termálnom bazéne, nasleduje 20 minútový oddychový zábal v relaxačnej miestnosti. Počas celej procedúry je potrebné dodržiavať pitný režim. Jaskynný parný kúpeľ nie je vhodný pre osoby trpiace srdcovo-cievnymi ochoreniami, alebo vysokým krvným tlakom či kŕčovými žilami. Rovnako nie je vhodný pre deti do 12 rokov. 

Kúpeľ Márie Terézie

Kúpeľ Márie Terézie v Kúpeľoch Sklené Teplice

Kúpeľ Márie Terézie v Kúpeľoch Sklené Teplice

Termálny liečivý minerálny kúpeľ v novozrekonštruovanom bazéne v antickom štýle sa nachádza v Kúpeľnom dome Márie Terézie. Tento oddychový bazén je rozdelený na dve časti, pričom teplota vody v jednej časti je 37°C a v druhej časti 39°C. Liečivá termálna voda pôsobí blahodarne na pohybové ústrojenstvo. Pobyt v kúpeli trvá 20 minút, po kúpeli nasleduje oddychový zábal a relax. Vstup do kúpeľa Márie Terézie je povolený deťom od 8 rokov v doprovode dospelej osoby.

Banský termálny kúpeľ

Termálny minerálny kúpeľ s teplotou 34 – 36°C využívajú návštevníci kúpeľov na vodný telocvik. Vzhľadom na rozmery bazéna 8 x 7 m s hĺbkou 1,2 m je využívaný ako plavecký bazén. Vstup do Banského kúpeľa je povolený aj s deťmi od 3 rokov v doprovode dospelej osoby. V prípade mladšieho veku dieťaťa, je povolený vstup len na vlastné riziko.

Banský termálny kúpeľ v Kúpeľoch Sklené Teplice

Banský termálny kúpeľ v Kúpeľoch Sklené Teplice

Kde sa nachádzajú termálne pramene v Sklených Tepliciach?

Prameň Jozef – nachádza sa na „Pramennom vŕšku”. Pôvodne bol zachytený šachtou priamo na vývere. V rokoch 1948 – 1949 bola šachta prehĺbená vrtom do hĺbky 30,85 m. Prameň Jozef bol až do roku 1964 hlavným zdrojom termálnej vody v kúpeľoch. V súčasnosti sa voda z prameňa odvádza do hlavného vodojemu spolu s vodou z vrtov Zipser a Born a využíva sa na kúpeľné účely.

Prameň Irena – termálna voda vyviera na „Pramennom vŕšku”, v blízkosti šatní termálneho kúpaliska. Pôvodný výver nie je prístupný. Voda sa odvádza do spoločnej šachty s prameňmi Viera a Rudolf. V letných mesiacoch sa využíva pre sprchy na letnom kúpalisku.

Prameň Ľudový – termálna voda vyviera na južnom úpätí „Pramenného vŕšku”. Voda je zachytená betónovou šachtou, z ktorej je upravený preliv pomocou PVC trubky. Na prelive je možný odber na pitie. Voda je teplá 48 – 51°C.

Prameň Viera – termálna voda vyviera na „Pramennom vŕšku”, v blízkosti šatní termálneho kúpaliska. Pôvodný výver nie je prístupný. Voda sa odvádza do spoločnej šachty s prameňmi Irena a Rudolf. V letných mesiacoch sa využíva pre sprchy na letnom kúpalisku.

Prameň Rudolf – termálna voda vyviera na „Pramennom vŕšku” v blízkosti šatní termálneho kúpaliska. Pôvodný výver nie je prístupný. Voda je odvádzaná do spoločnej šachty s prameňmi Viera a Irena. V letných mesiacoch sa využíva pre sprchy v letnom kúpalisku.

Prameň Banský – na prameni termálnej vody je postavený liečebný dom „Banský kúpeľ”. Termálna voda z prameňa vyviera priamo v bazéne liečebného domu. Používa sa na rehabilitačné účely (vonkajšia balneoterapia).

Prameň Vojtech – termálna voda vyviera cca 20 m južne od budovy liečebného domu „Banský kúpeľ”. Je zachytená šachtou a potrubím odvedená do „ústredného kúpeľa”. Používa sa na rehabilitačné účely.

Prameň Zipser ST–1 – vrt termálnej vody bol vybudovaný v rokoch 1964 – 1965. Nachádza sa v kúpeľnom areáli v doline potoka Teplá. Voda z vrtu sa odvádza do hlavného vodojemu spolu s vodou z prameňa Jozef a vrtu ST-2 Born. Využíva sa na kúpeľné účely (vonkajšia balneoterapia).

Prameň Born ST–2 – vrt termálnej vody sa nachádza na „Pramennom vŕšku”, cca 20 m južne od prameňa Jozef. Voda z vrtu sa odvádza do hlavného vodojemu spolu s vodou z prameňa Jozef a vrtu ST–2 Zipser. Využíva sa na kúpeľné účely – na vonkajšiu i vnútornú balneoterapiu.

Teplý prameň – prameň teplej minerálnej vody vyviera vo dvore domu č. 7 v Sklených Tepliciach. Je zachytený betónovou šachtou. Vyteká prelivovou oceľovou rúrkou do potoka. Prameň sa využíva v domácnosti.

Šesť z uvedených prameňov využívajú Kúpele Sklené Teplice.

Ďalšie pramene: Prameň Ľudovít, Prameň Vilma, Vrt ST–4 a Vrt ST–5 sa v súčasnosti nevyužívajú.

Kúpeľný dom Goethe v Sklených Tepliciach

Kúpeľný dom Goethe v Sklených Tepliciach

Z histórie termálnych kúpeľov

Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice patria k najstarším kúpeľom na Slovensku. Sklené Teplice ležia na úpätí Štiavnických vrchov, v nadmorskej výške 400 m, v idylickej lesnatej doline, ktorou preteká potok Teplá. Výskyt termálnych prameňov bol považovaný za najväčšiu prírodnú zvláštnosť. Termálne vody vyvierali na blízkom vŕšku z travertínového pokrovu. Z viacerých prameňov boli dva najvýznamnejšie – jeden mal vodu príjemne teplú a druhý horúcu. Ďalšou prírodnou zvláštnosťou bol skalný či jaskynný kúpeľ „Parenica“. 

Sklené Teplice boli známe ako kúpeľné miesto v 16. storočí, keď ich v roku 1549 známy vedec Juraj Wernher opísal vo svojej balneografii. Postupne ich vlastnili rôzni feudálni majitelia. Koncom 17. storočia vymrel rod Lippayovcov a celý kúpeľný majetok pripadol štátu. Kúpele sa dostali do správy Banského úradu v Banskej Štiavnici, ktorý sa nemalou mierou zaslúžil o výstavbu kúpeľných budov a liečebné využitie minerálnych prameňov.

Prvý rozbor termálnych vôd v obci urobil až v 18. storočí významný vedec Karol Otto Moller. Pôsobil ako kúpeľný lekár v Sklených Tepliciach a predovšetkým za svoje objavy v medicíne dostal prezývku „slovenský Hipokrates“. Chýrne kúpele lákali mnohých odborníkov a cestovateľov. Navštívil ich aj známy anglický cestovateľ Edward Brown, nemecký mineralóg a botanik Brückmann i slovenský učenec Matej Bel. Kúpele v roku 1866 odkúpil murársky majster Jozef Gasparetz z Uľanky. Rodina Gasparetzová vlastnila kúpele až do vydania Benešových dekrétov.

Využívanie termálnych prameňov v súčasnosti

 Na území Sklených Teplíc sa nachádza 14 prameňov s teplotou od 37°C do 52,3°C. Pre potreby miestnych kúpeľov sa využíva polovica z nich. Hĺbkové vrty (do hĺbky 1600 m) sú najvýznamnejšími prameňmi vulkanického pásma. Termálna voda z prameňov je síranová vápenato-horečnatá, stredne mineralizovaná, hypotonická. Používa sa najmä pri ochoreniach a poškodeniach pohybového ústrojenstva, pri poúrazových stavoch, po operáciách medzistavcovej platničky, výmene kĺbov, artritíde, osteoporóze a reumatických ochoreniach.

 

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a fotozdroj: www.kupele-skleneteplice.sk/sk/kupele

www.kupele-skleneteplice.sk/sk/kupelny-dom-goethe

www.sklene-teplice.sk/historia.phtml?id3=24920

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky