Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Desatoro pre život ľudstva od prof. Josefa Švejcara

VEDA NA DOSAH

prof. Jozef Švejcar

O zakladateľovi československej pediatrie Dr. Josefovi Švejcarovi sme už písali. Dnes Vám prinášame trochu iný pohľad na jeho výskum. Nebudeme hovoriť o bielkovine, ktorú ako prvý skúmal z päty novorodenca, ale o jeho ľudskom pohľade na život a materstvo. Súčasťou tej najlepšej vedy je vždy duša – ako vravieval.  Pozrite si desatoro správnych prístupov k materskej a materstvu ako takého od muža, ktorý za 100 rokov svojho života vybudoval v Československu pediatriu v modernej podobe, vytvoril umelú výživu pre kojencov a prežil 65 rokov s tou istou ženou, aby sa od nej „učil aká je žena vzácna bytosť každý deň.“ 

  1. Je nutné si pamätať, že len čo si dievčatko od druhého roku začne uvedomovať okolie, je ženskou bytosťou túžiacou podvedome po naplnení hlavného životného určenia, lásky a starostlivosti o vlastné dieťa. Poskytuje jej vedomosti o živote vedúce k tomuto cieľu podľa jej vnímania, sprevádzané úctou k nemu javiace sa vo vzájomnom pomere jeho rodičov.
  2. Úloha zachovania rodu a ľudského života je u človeka sprevádzaná láskou, ktorá ho povyšuje na najvyšší citový prejav človeka a dáva mu splnenie jeho túžby po pocite najvyššieho šťastia, ale len vtedy, keď dospelá žena dosiahne plnú schopnosť vnímať ho pre počatie svojho dieťaťa, obyčajne dnes medzi dvadsiatym a tridsiatym rokom. Ukazuje svojím vlastným životom a svojou láskou vysokú cenu splnenia životnej túžby svojej dospievajúcej dcére.
  3. Počatie a vznik nového zdravého jedinca vyžaduje prípravu ženy zdravým spôsobom života v dobrom a láskavom prostredí a prípravou telesnej sebavýchovy, spojenú s ochranou pred všetkými škodlivinami ohrozujúcimi vývoj plodu, zvlášť fajčenia, alkoholu a omamných látok vrátane znečisteného vzduchu v okolí. Učte na sebe svoju dcéru odriekania, ktoré jej v tom pomôžu a naučia ju tej schopnosti, ktorou musí svoje dieťa do života vybaviť pre jeho šťastie s pocitom víťazstva nad sebou z lásky a oddanosti k svojej rodine.
  4. Dnes vďaka novým technikám môžeme sledovať vývoj plodu z oplodneného vajíčka a vieme, že už v tele matky je to bytosť cítiaca svoje životné prostredie, ktorým je matkino telo. Vníma aj jej pocity a zážitky a mení ženu v novú bytosť s novými vlastnosťami, v ženu-matku. Ak sú vplyvy, ktoré na ňu pôsobia, nepriaznivé, nech sú to vplyvy fyzikálne alebo duševné, môžu veľmi vážne poškodiť vyvíjajúce sa dieťa, ale tiež mať vplyv aj na jeho budúci život. Chráňme tehotnú ženu pred všetkým škodlivým a zaobchádzajte s ňou s úctou za jej celoživotnú obeť ľudstvu, ktorú chce podstúpiť!
  5. Biologicky, ako aj v celej živočíšnej ríši jej túto ochranu musí poskytnúť muž, na ktorého sa môže spoľahnúť s pevnou vierou a vedieť, že ju nikdy a za žiadnych okolností neopustí, a to hlavne v jej ťažkých chvíľach života, z ktorých najťažšia a najvýznamnejšia je pôrod dieťaťa. Nech tento bod volá na mužov, aby sa opäť ujali tejto svojej základnej biologickej úlohy a plnili ju za každých okolností. Vďačnosť matky ich detí im to plne vynahradí.
  6. Príchod dieťaťa na svet je najväčší, najťažší a môže byť najkrajší životný zážitok pre dieťa i jeho matku. Vráťte mu jeho slávu, jeho citovú náplň správaním sa celého okolia ženy pri pôrode, menovite ľudí pri tom jej pomáhajúcim. Pri ňom a po ňom v prvých hodinách života dieťaťa vkladá ona do jeho duše zásobu lásky a citlivosti pre celý život, ktorý bude základom šťastia ľudstva: umožnite jej to svojou láskou a nežnosťou pri tomto jej okamihu.
  7. Všetci ľudia sú úplné individuality, ktorej môžu dosiahnuť všetky najvyššie životné možnosti len pri poznaní ich hodnôt, čo je v záujme celého ľudstva. Ale tie môže spoznať len ich matka, keď ich neopustí po prvé tri roky života. Umožnite jej to a riaďte sa jej poznaním vlastností a životných potrieb jej detí. To zachráni veľa dobrých ľudí pre celý život a často zbaví následkov otcovskej samoľúbosti.
  8. Pri tomto výchovnom základe, v ktorom sa spájajú matka s dieťaťom na celý život, dovedie ona vytušiť, čo od nej jej dieťa potrebuje a s radosťou vidí jeho prejavy lásky k životu, k činnosti, a jeho neoddeliteľné pocity k rodinnej príslušnosti. Prijímajte jej skúsenosti, učte sa od nej tomu, čo v nej príroda vytvorila namiesto toho, aby ste jej chceli diktovať svoje názory, často mylné.
  9. Pamätajte, že každá neskoršia škola prináša dieťaťu nové poznanie sveta, po ktorom dieťa túži, ale len vtedy, ak sú podané spôsobom pre nich príťažlivým a zaujímavým. Ale aj tie najcennejšie a najlepšie poznatky sa môžu stať nebezpečnými pre ľudstvo, ak sa nedostávajú ľuďom bohatým darom schopnosti, citlivosti a lásky v prvom období života, v ktorom sú týmito prejavmi v rodine zahrnuté. Nešetrite nimi a nečakajte na účinok akéhokoľvek neskoršieho školenia, ktoré tieto nedostatky nemôže nahradiť.
  10. Nech podnikáte čokoľvek a kedykoľvek, uvažujte najskôr, či vaše počínanie nepoškodí ženu, či dá deťom a ich matke ten pocit šťastia, ktoré potrebujú pre blaho ľudstva i v týchto ťažkých časoch. To je prvé a azda najdôležitejšie pravidlo, ktorého dodržanie môže a musí zachrániť životné možnosti ľudstva.

 

Spracovala:  Jasmína Stauder

Zdroj: Priama citácia z knihy Starostlivosť o dieťa, prof. Jozef Švejcar

Foto: Archív profesora Švejcara

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky