Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čokoládou proti vysokému krvnému tlaku?

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Proti vysokému krvnému tlaku (hypertenzii) sa bude možno v budúcnosti bojovať čokoládou, zeleným čajom či červeným vínom. Všetky tieto pochutiny sú totiž zdrojom epikatechínu – prírodného antioxidantu. Experiment študenta Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Štefana Lukáča realizovaný na potkanoch potvrdil, že epikatechín spomalil nárast krvného tlaku a rozvoj hypertenzie.

Hypertenzia je najčastejším ochorením srdcovo-cievneho systému, ktorým podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí viac ako tretina dospelej populácie. Vysoký krvný tlak je jedným z hlavných rizikových faktorov ischemickej choroby srdca a cievnych mozgových príhod. Celosvetovo je hypertenzia závažným problémom,  a preto sa hľadajú spôsoby, ako jej nástup zastaviť alebo oddialiť.

Medik UK Štefan Lukáč sledoval účinok podávania epikatechínu na špeciálnom druhu potkanov, u ktorých sa približne od 5. týždňa života začína spontánne rozvíjať hypertenzia. „Práve od 5. týždňa sa týmto potkanom podávala látka epikatechín rozpustená v pitnej vode. U potkanov sme následne sledovali krvný tlak a pulz a uskutočňovali analýzu tkanív, napríklad – či a ako ovplyvňuje epikatechín produkciu oxidu dusnatého a voľných kyslíkových radikálov v ľavej komore srdca a aorte, ďalej sme sledovali funkčné charakteristiky rôznych ciev a iných parametrov,“ približuje študent 6. ročníka Lekárskej fakulty UK.

Podávanie epikatechínu viedlo k tomu, že potkany, ktoré ho dostávali, mali nižší krvný tlak ako tie, ktoré ho nedostávali. „Epikatechín spomalil nárast krvného tlaku a rozvoj hypertenzie.  Potvrdilo sa nám, že môže pomáhať  v prevencii chorobných zmien, ktoré v organizme vznikajú pri hypertenzii. Jeho účinok súvisel so zvýšením antioxidačnej schopnosti krvnej plazmy a zlepšením produkcie oxidu dusnatého, ktorý je veľmi dôležitý v regulácii krvného tlaku a cievnych funkcií. Oxid dusnatý je kľúčovou látkou, ktorá rozširuje cievy a tým znižuje krvný tlak a zlepšuje prietok krvi tkanivami. Predpokladáme, že práve oxid dusnatý  je kľúčovou molekulou, ktorá zabezpečuje priaznivý účinok epikatechínu,“ vysvetľuje Štefan Lukáč.

Najbohatším zdrojom epikatechínu sú kakaové bôby. Prospešnou v boji proti hypertenzii by preto mohla byť aj čokoláda s vysokým podielom kakaa. Epikatechín sa však nachádza napríklad aj v zelenom a čiernom  čaji, červenom víne  či v ovocí.  „Výskum pomohol k lepšiemu poznaniu mechanizmov, ktorými môže epikatechín spomaľovať rozvoj hypertenzie, čo môže významne prispieť k  zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva a tým prispieť k zníženiu nákladov na liečbu hypertenzie a s ňou spojených  ochorení. Výsledky projektu však  zároveň otvorili aj nové otázky, ktoré  bude dôležité riešiť v budúcnosti – napríklad to, aké sú ďalšie tkanivovo špecifické  účinky epikatechínu v organizme, či je možné využiť ho pri iných ochoreniach, ale aj to, či zlepšuje mozgové funkcie,“ uzatvára medik UK.

 

Táto výskumná úloha, za ktorú získal Štefan Lukáč 2. miesto na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii v Budapešti – v kategórii BASIC SCIENCE (Semmelweis International Students’ Conference 2016), vznikla v rámci spoločného projektu Lekárskej fakulty UK a Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV s názvom „Epikatechín v prevencii včasného rozvoja primárnej hypertenzie: mechanizmy pôsobenia v kardiovaskulárnom a centrálnom nervovom systéme“, VEGA 2/0084/14, pod vedením RNDr. Ivety Bernátovej, DrSc. Na vedení diplomovej práce sa podieľali MUDr. Jana Radošinská, PhD. (LF UK), MUDr. RNDr. Angelika Púzserová, PhD. (ÚNPF SAV) a doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. (LF UK).

 

Autor: PhDr. Andrea Földváryová, vzťahy s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave

Ilustračné foto: www.pixabay.com

Uverejila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky