Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tematická zbierka inovatívnych výsledkov výskumu financovaného EÚ v oblasti neurovied

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie

V ponúkanom prierezovom súbore výsledkov výskumu CORDIS-u sú vybrané inovatívne projekty z celého spektra výskumných programov financovaných EÚ, ktoré pomáhajú práve v najzložitejšej oblasti vedy ako je neuroveda.

Asi 165 miliónov Európanov je postihnutých poruchou mozgu a odhaduje sa, že jeden z troch ľudí bude v určitom okamihu svojho života trpieť neurologickou a/alebo psychiatrickou poruchou. V roku 2011 sa odhadovalo, že globálne náklady európskeho rozpočtu na zdravotnú starostlivosť sa pohybujú okolo 800 miliárd EUR ročne a predpokladá sa, že sa budú so zvyšujúcim sa počtom obyvateľov Európy len navyšovať, nakoľko ľudia budú čoraz náchylnejší k poruchám mozgu.

Poruchy mozgu sa vyskytujú v mnohých formách. Z neurodegeneratívnych chorôb sú najznámejšie Alzheimerova choroba, demencia, schizofrénia a Parkinsonova choroba. Medzi ďalšie choroby a stavy, ktoré sa tiež klasifikujú ako poruchy mozgu, patrí epilepsia, depresia, mozgová príhoda, migréna, poruchy spánku, bolesť a závislosť. Mnoho porúch sa nedá liečiť, napríklad Alzheimerova a Parkinsonovu choroba. Iné sa dajú zvládnuť, ale stále majú rozsiahle účinky na kvalitu života pacientov a ich opatrovateľov.

Výskumné priority EÚ

Zameranie výskumu na vývoj nových možností liečby pacientov s poruchami mozgu sa teraz stalo nevyhnutným. Využíva sa sila digitálnych technológií a zvyšujúci sa vplyv výpočtovej techniky ako prostriedku na posunutie hraníc výskumu mozgu. Popri základnom výskume sa technologický pokrok týka aj nových riešení, ktoré pacientom pomáhajú lepšie zvládať ich stav, čo vedie napríklad k zlepšeniu kvality života.

Z tohto dôvodu Európska komisia podporuje výskum mozgu prostredníctvom následných rámcových programov pre výskum a inovácie: 3,1 miliardy EUR v predchádzajúcom programe, 7. RP (2007– 2014) a ďalších 3,2 miliardy EUR prostredníctvom programu Horizont 2020.

Podpora výskumu mozgu zo strany EÚ zahŕňa rôzne mechanizmy financovania Komisie, od výskumu zameraného na zdravie v rámci programu Horizont 2020 (skutočne jeden zo šiestich konkrétnych spoločenských výziev riešených v rámci programu Horizont 2020) a priemyselne podporovanej iniciatívy pre inovačné lieky (IMI), až po európsku iniciatívu Rada pre výskum (ERC), špecializovaný nástroj pre MSP a program pre budúce a vznikajúce technológie (FET). V rámci predkladaného balíka výsledkov sa uvádza výber projektov zo všetkých týchto iniciatív.

Celkovo obsahuje tento balík výsledkov CORDIS-u 16 článkov, z ktorých šesť je venovaných projektu Human Brain Project (HBP). Cieľom HBP je urýchliť naše porozumenie ľudskému mozgu a jeho chorobám a najmä vybudovať jedinečnú európsku výskumnú platformu založenú na IKT pre neurovedy, medicínu a pokročilé technológie IKT.

Príklady projektov

Lepšia diagnostika schizofrénie

Ilustračný obrázok:Zdroj publikácia

Projekt ONOFF financovaný z ERC stavia na predchádzajúcich snahách o lepšie porozumenie sluchovým halucináciám (AH) u pacientov so schizofréniou. Jeho výsledky by mohli viesť k novým kognitívnym poznatkom a farmakologickým liekom.

Vysoko výkonný PET skener pre integráciu do súčasných MRI systémov

Pre svoju kľúčovú úlohu PET zobrazovanie má kľúčový význam pri detekcii rakoviny a monitorovaní jej vývoja počas liečby. V skutočnosti má množstvo ďalších klinických aplikácií. Neurológia je jedným z nich. Projekt MINDView nedávno využil svoj potenciál vývojom kompaktného mozgového PET snímača, ktorý je možné kombinovať s existujúcimi systémami MR taktiež pre lepšiu diagnostiku schizofrénie.

Viac informácií o projektoch z oblasti neurovied nájdete v publikácii: CORDIS results pack on the brain: A thematic collection of innovative EU-funded research results. June 2019

Stiahnuť si ju môžete na stránke: Úradu pre vydávanie publikácií EÚ 

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: CORDIS results pack on the brain: A thematic collection of innovative EU-funded research results. June 2019

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky