Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nový pohľad na lymskú boreliózu. Ako to vlastne funguje?

VEDA NA DOSAH

Kliešť (Zdroj: Pixabay.com)

So zásadným objavom týkajúcim sa prenosu lymskej boreliózy z kliešťa na človeka prišli mladí parazitológovia z Biologického centra AV ČR. Po experimentoch s prisatými kliešťami popísali spôsob, akým sa borélie, t. j. baktérie spôsobujúce lymskú boreliózu, prenášajú z parazita na hostiteľa. Svojimi zisteniami vyvrátili dogmu vo svetovej vede, ktorá panovala viac ako tridsať rokov. Objav napomôže vývoju efektívnejších vakcín a liečebnej stratégie zabraňujúcich prenosu tejto závažnej choroby.

Viac ako tridsať rokov bol uznávaný americký model, že borélie žijú v čreve kliešťa a vo chvíli, keď kliešť začne sať, borélie prejdú z čriev do slinných žliaz odtiaľ potom sa slinami prenesú na hostiteľa. My sme ale zistili, že je to úplne inak, „opisuje Radek Šíma, jeden z hlavných autorov objavu. Poznamenáva, že väčšina vedcov pri vývoji vakcíny proti lymskej borelióze doteraz majú zacielené na molekuly zo slinných žliaz a na cestu prenosu cez sliny. To je podľa neho ale slepá ulička. „Myslíme si, že borélie idú z čreva cez pažerák rovno do hostiteľa, a sliny kliešťa pre borélie nie sú dôležité. Preto musíme zacieliť na črevo kliešťa, nie na sliny, „hovorí Radek Šíma.

Jeho slová potvrdzuje riaditeľ Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer, ktorý sa štúdiu kliešťov venuje celý svoj profesijný život. „Celé desaťročia sme nemohli borélie v slinných žľazách kliešťa nájsť a hľadali sme pre to rôzne vysvetlenia. Naši mladí kolegovia sa nebáli spochybniť autority a podali presvedčivé dôkazy o tom, že k prenosu borélií nedochádza cez sliny. Je to bezpochyby významný objav, „uvádza Libor Grubhoffer.

Čo sú borélie

Borélie sú baktérie špirálovitého tvaru s bičíkmi na oboch koncoch, ktoré sa dokážu prispôsobiť životu na rôznych hostiteľoch. Hlavný rezervoár borélií sa nachádza u vtákov a hlodavcov, odtiaľ prechádzajú do kliešťa a z neho zase späť do vtákov, hlodavcov, ale aj ďalších cicavcov vrátane človeka. V každom hostiteľovi borélie menia svoj povrch, obrazne povedané prezliekajú svoj kabát, tak, aby ju nerozpoznal imunitný systém. To je tiež dôvod, prečo bádatelia nemôžu zacieliť protilátku proti tejto baktérii. Toto prezliekanie borélie trvá najmenej 24 hodín.

Snímka borélií

Snímka borélií v tmavom poli mikroskopu

Prvých 24 hodín nie sú borélie infekčné

Českí vedci však vyvrátili ďalšiu hypotézu, že borélie v prvých 24 hodinách neprechádzajú do hostiteľa. „Borélie prechádzajú hneď, ale počas prvého dňa ešte nie sú pre hostiteľa infekčné,“ upresňuje Radek Šíma. Keď totiž kliešť začne sať krv, borélie dostanú signál, aby premenili svoj povrchový antigén, teda prezliekli svoj kabát. Prvé borélie, ktoré sa dostanú do nového hostiteľa, však ešte nemajú správny kabát, a preto ich imunitný systém odhalí a zničí. Ľudia sa tak lymskou boreliózou počas prvého dňa od prisatím kliešťa nenakazía.

Výskum, ktorý vyžaduje náročné, niekoľko mesiacov trvajúce vakcinačné pokusy a odbery stoviek tkanív na analýzu infekcie, bude ďalej pokračovať finálnym preukázaním prenosu borélií cez črevo kliešťa a vyhľadaním črevných molekúl, ktoré umožňujú prežívanie borélií a ich množenie. Výskumní pracovníci budú hľadať také látky, ktoré by potláčali borélie priamo v čreve kliešťa alebo znemožňovali boréliám premeniť svoj povrch.

 

Pripravila: Daniela Procházková, Biologické centrum AV ČR, v spolupráci s Milanem Pohlem, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Foto v článku: archív Biologického centra AV ČR

Spracovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

————————————–

Základné informácie o lymskej borelióze

Lymská borelióza je choroba spôsobená spirochétou (dlhé, tenké, ohybné bunky, charakteristického skrutkovitého tvaru) Borrelia burgdorferi sensu lato. Typické je pre ňu multiorgánové postihnutie s rôznymi klinickými prejavmi. Najčastejšie postihuje kožu, nervový systém, kĺby a srdce. Na človeka sa prenáša infikovaným kliešťom rodu Ixodes. (Zdroj: Národný portál zdravia)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky