Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medicínske biotechnológie ovplyvňujú náš život

Monika Tináková

Výsledkom výskumu „červenej“ biotechnológie sú napríklad terapeutické alebo diagnostické produkty, vakcíny zo živých organizmov (zdroj: wikipedia)

Jedno z najvýznamnejších využití „červenej“ biotechnológie, teda tej medicínskej, je v oblasti medicíny a biomedicíny (napr. vývoj nových liekov, tzv. biologík, terapií a pod. – teda všeobecne v ochrane ľudského zdravia). Biotechnológie veľmi výrazne vplývajú na zdravie človeka a to počas všetkých jeho fáz. Pred narodením, počas života, ale aj po smrti. Kým pred narodením a počas života ovplyvňujú diagnostiku či terapiu, po smrti môžu imortalizované bunky poslúžiť na výskum alebo vývoj liekov a terapie.

Biotech a zdravie (tzv. healthcare biotechnology)

Výsledkom výskumu „červenej“ biotechnológie sú napríklad terapeutické alebo diagnostické produkty, vakcíny zo živých organizmov, alebo sú v nich produkované – väčšinou pomocou techník rekombinantnej DNA. Ide o formu DNA, ktorá v prírode neexistuje – je tvorená kombinovaním DNA sekvencií, ktoré by sa spolu za prirodzených podmienok nenachádzali.

Medicínske biotechnológie zasahujú do medicíny

Pomocou biotechnológií sa ľudia už dlhé roky snažia liečiť mnohé druhy ochorení. V oblasti terapie je významným príkladom rekombinantný inzulín, rekombinantný rastový hormón a iné biologiká, rekombinantné vakcíny a podobne. Personalizovaná medicína je založená na poznatkoch o ľudskom genóme, transkriptóme, proteóme, tzv. mikrobióme, viróme – všeobecne  na tzv. systémovej biológii. Prináša možnosť diagnostiky a liečby pacienta, ktorá je „ušitá na mieru“. Ďalšou formou je Syntetická bio(techno)lógia, ktorá využíva všetky  uvedené poznatky na efektívnu produkciu terapeutických proteínov či iných biofarmaceutík v upravených či dokonca syntetických mikroorganizmoch.

Pomocou biotechnológií sa ľudia už dlhé roky snažia liečiť mnohé druhy ochorení (zdroj: web Department of Energy USA)

3D tlač orgánov

Regeneratívna (bio)medicína prináša unikátnu technológiu – 3D tlač orgánov z nakultivovaných somatických alebo izolovaných kmeňových buniek pacientov pre orgánové transplantácie, ktoré sú v súčasnosti  úplne závislé od darcov.

Budúcnosť, ktorú opisuje video

Prítomnosť v 3D tlačiarni, kde sa tlačia orgány, je pre účinkujúceho vo videu zážitkom v porovnaní s počúvaním prednášky o tom, ako sa postupom času vyvíjali medicínske biotechnológie. V tejto tlačiarni sa totiž tlačia živé orgány, ktoré sú určené na transplantáciu. V laboratóriu sa práve tlačí oblička, ktorá je vyrobená zo živých buniek človeka a neskôr bude voperovaná do ľudského tela. Výskumníci budúcnosti vo videu nevedia tlačiť bunky, ale vedia tlačiť bunkami, ktoré odoberajú pacientovi. Ak by raz vedeli vytlačiť krvné riečisko, vedeli by vytlačiť aj naozaj funkčné orgány. Hudbou budúcnosti teda zostáva, že ak sa všetky tieto technológie podarí „vyšperkovať“ do dokonalosti, ľudia by už nemuseli čakať na transplantácie.

 

Autor: doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc., Prírodovedecká fakulta UK, Katedra molekulárnej biológie

Spracovala: Monika Hucáková pre NCPVaT pri CVTI SR

Zdroj: www.gene.com, energy.gov, www.nto.sk, ssrm.sk

Foto: Department of Energy (USA), Wikipedia

Uverejnil: MZ

ZvedaVEC je cyklus krátkych filmov, ktoré sa venujú vede a technike. Ako „sprievodca“ novými technológiami v nich  vystupuje Branči (Branislav) Kováč alias raper Vec a za nás zvedavých divákov kladie otázky. Odľahčenou formou nám ukazuje možné využitie rôznych technológií a vedeckých výdobytkov v našej súčasnosti a budúcnosti.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky