Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ambulancie pre liečbu roztrúsenej sklerózy prichádzajú s unikátnym pilotným projektom

VEDA NA DOSAH

Na Slovensku trpí týmto ochorením viac ako 20 000 ľudí.

sken mozgu

Zdroj: iStockphoto.com

Počet pacientov s roztrúsenou sklerózou na Slovensku každým rokom pribúda, zároveň sa však zhoršujú kapacitné možnosti jednotlivých ambulancií, ktoré sa špecializujú na liečbu tohto ochorenia. Lekári a zdravotné sestry sa situáciu rozhodli riešiť a identifikovali viaceré kapacitné bariéry, s ktorými dlhodobo zápasia. Jednou z nich je významná administratívna záťaž, ktorá zdravotným sestrám pracujúcim v daných špecializovaných ambulanciách zaberá niekedy aj 90 percent ich denného pracovného času. Pomôcť má spustenie pilotného digitálneho projektu.

Počet pacientov s roztrúsenou sklerózou na Slovensku každým rokom pribúda

Roztrúsená skleróza je autoimunitné ochorenie, keď imunitný systém človeka napáda bunky a štruktúry vlastného tela, začne ich ničiť, ako keby boli cudzie. „Príčinou vzniku tohto ochorenia môže byť genetická predispozícia, faktory prostredia, vírusové ochorenia, stres či fyzická záťaž. Medzi príznaky patria únava, problémy so zrakom, poruchy pohyblivosti, poruchy rovnováhy, urologické problémy či svalová slabosť,“ hovorí o ochorení lekárka Viera Hančinová z Ambulancie centra pre liečbu sclerosis multiplex UNB Ružinov.

Podľa poslednej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií trpí týmto ochorením na Slovensku viac ako 20 000 ľudí, pričom ročne pribúda okolo 2 000 novodiagnostikovaných pacientov. „Roztrúsená skleróza sa zvyčajne začína objavovať medzi 18. až 40. rokom života a častejšie postihuje ženy ako mužov,“ opisuje doktorka Hančinová.

Ambulancie dlhodobo bojujú s kapacitou a administratívnou záťažou

Podľa ambulancií, ktoré sa špecializujú na liečbu sclerosis multiplex, je starostlivosť o pacientov s týmto ochorením mimoriadne fyzicky i časovo náročná. Potvrdzujú to aj vyjadrenia zdravotných sestier, ktoré sa v roku 2018 zapojili do prieskumného projektu iniciovaného spoločnosťou Biogen.

„Zahŕňa to pravidelné podávanie infúzií, odbery krvi, zaúčanie pacientov a viac ako hodinové zdravotné kontroly. Dlhodobo nám však najviac času zaberá veľké množstvo administratívnej činnosti, niekedy až 90 percent nášho pracovného času,“ hovorí o problémoch s administratívnou záťažou zdravotná sestra z Ambulancie centra pre liečbu sclerosis multiplex UNB Ružinov Viera Zigová. „Mrzí nás to, pretože uvedený čas by sme radšej venovali starostlivosti o pacientov,” dodáva. Náročná administratíva spočíva napríklad v ručnom vypisovaní žiadaniek na lieky, príprave zdravotnej dokumentácie či kontrole schvaľovania liečby zdravotnou poisťovňou. Hoci môžu lekári zasielať e-recepty, sestry ich musia následne evidovať, aby kontrolovali ich schválenie zdravotnou poisťovňou.

sestra v nemocnici

Sestra v nemocnici. Zdroj: iStockphoto.com

Pomôcť má nový digitálny projekt

Slovenská neurologická spoločnosť sa situáciu rozhodla riešiť a v spolupráci s občianskym združením Slovensko Digital prichádza s unikátnym digitálnym projektom, ktorý má zdravotné sestry od administratívnej záťaže významne odbremeniť.

„Sestry samé identifikovali, že by im pomohol jednoduchý elektronický nástroj, do ktorého by si mohli značiť všetky potrebné údaje a ktorý by ich v správnom čase upozorňoval, ktorého pacienta majú kontaktovať kvôli predĺženiu liečby alebo iným úkonom,“ opisuje východiská pilotného projektu Jozef Szadvari, líder tímu vývoja nového digitálneho nástroja z občianskeho združenia Slovensko Digital. „Tento nový digitálny nástroj významne odbremení zdravotné sestry od ich každodennej administratívnej agendy, a zlepší tak celkovo aj kapacitu a dostupnosť jednotlivých ambulancií pre pacientov. Zatiaľ je testovaný v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Tešíme sa, že sa bude postupne môcť zaviesť do všetkých ambulancií, ktoré sa špecializujú na liečbu sklerózy multiplex na Slovensku,“ predstavuje projekt profesorka Zuzana Gdovinová, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti.

„Tento projekt je dôkazom toho, že na riešenia problémov v zdravotníctve nie sú vždy potrebné veľké, zdĺhavé a komplikované riešenia. Keď je vôľa, vieme spojiť sily a prísť s jednoduchým riešením, ktorým ukazujeme, ako rýchlo a efektívne sa prostredníctvom digitalizácie dajú riešiť reálne problémy zdravotníckeho personálu a v konečnom dôsledku aj pacientov. Tešíme sa, že sme toho súčasťou,“ uzatvára Peter Kulich, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Slovensko Digital.

Zdroj: TS Seesame
(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky