Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako si vyberáme lekáreň?

VEDA NA DOSAH

Lekáreň

Z prieskumu Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) a Univerzitného vedeckého parku UK (UVP UK), ktorý uskutočnil tím v zložení PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., PharmDr. Ivona Malovecká, prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., z Katedry organizácie a riadenia farmácie FaF UK a UVP UK, na vzorke 2 844 respondentov (z celého Slovenska) vyplynuli zaujímavé zistenia.

 

Ako si teda najčastejšie volíme tú „našu“ lekáreň?

Na prvom mieste je lokalita. V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) je to 79,3 % ľudí. Ostatné kraje nezaostávajú, pre 71,3 % respondentov je rozhodujúcim faktorom výberu lekárne taktiež jej umiestnenie – lokalita. Kvalifikovaný a priateľský personál je až na druhom mieste (BSK – 48,2 %, ostatné kraje – 49,4 %). Avšak niet nad dobrú skúsenosť s lekárňou, ktorá je prekvapivo na treťom mieste (BSK – 32,5 %, ostatné kraje – 32,0 %). U väčšiny respondentov priemerné mesačné výdavky za lieky a iný tovar v lekárni predstavujú menej ako 10 eur (BSK – 47,0 %, ostatné kraje – 42,9 %) alebo menej ako 30 eur (BSK 38,7 %, ostatné kraje 40,7 %).

 

Čo Slováci najčastejšie v lekárni nakupujú?

Voľnopredajné lieky a výživové doplnky (BSK – 78,6 %, ostatné kraje 69,0 %), lieky na recept (BSK – 71,5 %, ostatné kraje 70,2 %), iný tovar (BSK – 31,1 %, ostatné kraje 27,0 %). Zaujímavosťou je, že v BSK najčastejšie respondenti kupujú voľnopredajné lieky a výživové doplnky a lieky na recept sú až na druhom mieste, kým v ostatných krajoch je to naopak.

 

Tak hlavne: veľa zdravia!

 

Zdroj a foto: Tlačová správa UK v Bratislave

Spracovala: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky