Virtuálna výstava – Pravda alebo hoax?

Banner k vystave pravda alebo hoax? Zdroj: CVTI SR

Virtuálnu výstavu je možné spustiť v každom modernom desktopovom prehliadači. V prípade, že sa nespustí, skúste Váš prehliadač aktualizovať. Pre mobilné zariadenia a staršie prehliadače použite nižšie zverejnené .PDF.

 
Obrázok s návodom na ovládanie virtuálnej prehliadky k výstave Pravda alebo hoax?

Ovládanie výstavy „Pravda alebo hoax?“ Uvoľnenie myši: Esc alebo Tab. Chôdza: šípky alebo písmená W,A,S,D. Pohyb kamery: myš. Zdroj: Michaela Mašánová

 

Výstava – Pravda alebo hoax? (.pdf)