Vyčistime spolu svet


Vyčistime spolu svet

O téme globálneho otepľovania Zeme a s tým súvisiacej klimatickej zmeny panuje na celom svete veľká spoločenská diskusia. Vedci či aktivisti sa snažia upozorňovať na tento obrovský problém, pričom existujú katastrofické aj menej hororové scenáre. Vážnosť situácie si uvedomujú aj mladí ľudia, ktorí sa mobilizujú a organizujú rôzne pochody a protesty za budúcnosť klímy.

Všetci sa asi zhodneme, že výraznou mierou k súčasnému stavu prispel človek a je potrebné o tomto probléme diskutovať a uskutočniť zmeny. Klimatológ Mgr. Alexander Ač, PhD. z Ústavu výskumu globálnej zmeny v Brne v článku vysvetľuje, že aj malé kroky jednotlivca môžu prispieť k spomaleniu zmien. Radí nám, že by sme mali v  maximálnej možnej miere obmedziť až vylúčiť leteckú dopravu, nevlastniť SUV, minimalizovať spotrebu mäsa, využívať vlaky, MHD, bicykel a bývať v pasívnom dome alebo byte. A tiež kupovať lokálne potraviny, najlepšie v bezobalových obchodoch.

Problémové plasty

Podľa názoru väčšiny klimatológov nárast množstva skleníkových plynov, ku ktorému došlo v dôsledku činnosti človeka, umelo zvyšuje skleníkový efekt, čo vedie k zvyšovaniu celkovej teploty a narúšaniu klimatickej stability. K skleníkovým plynom, ktorý má momentálne najväčší účinok na klímu, patrí oxid uhličitý, ktorý sa uvoľňuje pri spaľovaní fosílnych palív. 

A tu sa dostávame aj k toľko skloňovanej téme – plasty, nakoľko väčšina surovín na výrobu plastov pochádza z fosílnych zdrojov. Aj keď sú podľa klimatológa Alexandra Ača plasty v súvislosti s klimatickou zmenou len okrajový problém, aj tieto majú závažné a nezvratné ekologické dôsledky na biosféru.

Krotitelia odpadov

Uzávierka súťaže je 4. 10. 2019.Jednou z ciest ako poukázať na spomínané problémy, je šírenie osvety medzi mladými ľuďmi, ktorí majú šancu niečo zmeniť. Sme presvedčení, že mladým ľuďom osud planéty nie je ľahostajný, a preto sa Centrum vedecko-technických informácií SR rozhodlo zvoliť ako tému štrnásteho ročníka výtvarnej súťaže Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet. V rámci témy môžu žiaci a žiačky výtvarne zobraziť ochranu prírody vo svojom okolí, vytvoriť výkres alebo plagát, ktorý motivuje spolužiakov k očiste prírody od odpadu, ktorý produkujeme my všetci, a s ktorým si príroda nevie poradiť. Žiaci pri svojej tvorbe môžu použiť výtvarné techniky ako maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

Tri kategórie

Výtvarnú súťaž už po štrnástykrát organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Uzávierka súťaže je 4. 10. 2019. Pravidlá a postup prihlásenia príspevku nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Výtvarná súťaž.

Výtvarná súťaž je tento rok vyhlásená v nasledovných kategóriách:

  1. Žiaci vo veku od 9 do 10 rokov
  2. Žiaci vo veku od 11 do 13 rokov
  3. Žiaci vo veku od 14 do 16 rokov

Minuloročná víťazná práca v 3. kategórii

Spracovala: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: www.VEDANADOSAH.sk

www.greenpeace.org/slovakia

www.plasticseurope.org       

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Články
Prvky okolo nás
06. jún. 2019
Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Strukoviny tvoria skupinu plodín, ktorá je charakteristická hlavne obsahom bielkovín v semenách.
Zistite viac