VIDA! Science centre, zábavný vedecký park v Brne

29. júl. 2015 • Iný

VIDA! Science centre, zábavný vedecký park v Brne

Na brnianskom výstavisku v Čechách v minulom roku slávnostne otvorili nové vedecké centrum VIDA! (VIDA! Science centre). Na ploche takmer 5 tis. metrov čaká na ihravých objaviteľov 150 interaktívnych exponátov, vďaka ktorým môžu lepšie porozumieť svetu okolo nás. Unikátna expozícia je rozdelená do štyroch hlavných tematických sekcií: Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet. Samostatná časť Detské science centrum je venovaná deťom od 2 do 6 rokov.

Čo sa týka samotných exponátovVIDA! science centra, nájdete tu ukážky: oceán vo fľaši, bicykel na lane, rotujúcu miestnosť, simulátor povodní, model ľudského srdca v nadživotnej veľkosti, spoločenstvo mravcov Atta, archeologické pieskovisko, vodnú tlačiareň. Dotýkať sa exponátov sa tu priam odporúča. Objavujete nielen očami, ale aj všetkými zmyslami. „Zložité prírodné javy predstavujeme formou hry a zábavy“, vyjadril sa Lukáš Richter, riaditeľ Moravian Science Center Brno.

Projekt „Moravian Science Centre Brno“

VIDA! science centrum je realizovaný vďaka projektu „Moravian Science Centre Brno“, ktorého Foto: VIDA Science Centrepríprava začala už v roku 2009. Žiadosť o dotáciu na projekt „Moravian Science Centre Brno“, bola Juhomoravským krajom podaná v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre inovácie. Stavba VIDA! science centra bola na brnianskom výstavisku zahájená v r. 2013. Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie bol schválený finančný príspevok v maximálnej výške cca 572 mil. českých korún. Celkové výdaje projektu sú teraz odhadované na cca 601 mil. českých korún.

Spolupracujúcim subjektom v rámci projektu je mesto Brno a tiež významné inštitúcie vzdelávacieho a výskumného charakteru: Masaryková univerzita, Mendelová univerzita v Brne, Vysoké učení technické v Brne, Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno, Akademie věd České republiky a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Dočasné expozície

V priestore pre aktuálne výstavy na 3. poschodí VIDA! science centra je experimentárium Centra pasívneho domu. Návštevníci sa tu dozvedia, ako sa v takom dome v zime vetrá, budú si môcť skúsiť čo najrýchlejšie zaizolovať dom, vyskladať si rám okna, alebo si zastrieľať na jeden nevydarený dom, plný tepelných mostov. U každého stanovišťa sú navyše pripravené pracovné listy pre múdre deti a informačné listy pre rodičov.Pre záujemcov je pripravený model panelákového bytu, kde môžu zistiť, že správne a starostlivo prevedenou rekonštrukciou domu je možné dosiahnuť až 90 % úspor oproti pôvodnému stavu.

Veda hrou tu môže byť realizovaná každý deň od 9. 00 hod. Programy prebiehajú pod vedením VIDÁtorov – lektorov VIDA! science centra.

Centrum na Morave má významne prispieť k pozitívnemu vnímaniu vedy u širokej verejnosti nielen v tomto regióne, ale aj v celom blízkom okolí.

http://vida.cz/

Zdroj: tlačová správa

Preložila a spracovala: Mária Izakovičová

Foto: VIDA Science Centre

Uverejnila: ZČ

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
QUARK
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Základné stavebné jednotky DNA sú označované skratkami svojich názvov, písmenami A, C, G a T.
Zistite viac