Utrpenie zvierat v cirkusoch sa definitívne ukončí


Utrpenie zvierat v cirkusoch sa definitívne ukončí

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR novelou veterinárneho zákona upravilo držbu zvierat v cirkusoch. Schválilo zákaz použiť zviera (uvedené v zozname ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom) na verejné vystúpenie a na jeho výcvik, za účelom verejného vystúpenia. Od novembra neuvidíme v cirkusoch šelmy (s výnimkou psa, mačky a fretky), primáty, slony, hrochy, nosorožce, delfíny ani žirafy.

Cieľom agrorezortu je ochrániť najrizikovejšiu skupinu zvierat, ktorých použitie v cirkusoch často prekračuje, alebo je na hrane s prekročením ich biologických a fyziologických schopností, a ktorých držanie a neustále premiestňovanie im môže spôsobovať pravidelný stres, poruchy zdravia alebo poruchy správania.

Návrh vyhlášky bol notifikovaný podľa požiadaviek smernice Európskej únie. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR) upravilo držbu zvierat v cirkusoch najmä v troch podstatných bodoch. Zákonom zaviedlo rozhodnutie o schválení tohto rozhodnutia (resp. pozastavení alebo zrušení), vyhláškou obmedzilo vybrané druhy zvierat na tento účel, stanovilo pravidlá drezúry zvierat a v neposlednom rade rozšírilo a vyjasnilo viaceré legislatívne oblasti ochrany zvierat vo viacerých právnych predpisoch SR. Ustanovuje sa v nej zoznam zvierat, ktorých použitie na verejné vystúpenie sa zakazuje a ustanovuje podmienky drezúry zvierat, používaných na účel verejného vystúpenia vrátane výcviku na tento účel.

Niekoľkomesačný legislatívny proces bol úspešne ukončený. Vyhlášku Slovensku aktuálne notifikovala Európska komisia. Zverejnená bude v najbližších dňoch a účinnosť nadobudne od 1. novembra 2019

Tigre a iné šelmy v cirkusoch na Slovensku od novembra neuvidíme. Foto: Pixabay.com (clarencealford)

Tigre a iné šelmy v cirkusoch na Slovensku od novembra neuvidíme. Foto: Pixabay.com 

Kontrolu nad dodržiavaním  ustanovení, ako aj kontrolu ochrany zvierat a dobrých životných podmienok zvierat, vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa SR, prostredníctvom veterinárnym inšpektorov. V prípade porušenia zákazu hrozí pokuta až do výšky 20 000 eur.

Agrorezort zásadným spôsobom zmenil legislatívu v oblasti ochrany zvierat len pred rokom, aktuálne pracuje ešte na zmene vykonávacích predpisov, ktoré by mali byť zmenené alebo novelizované onedlho. Dôležité je tiež ukončenie prechodného obdobia k povinnému označovaniu všetkých psov na Slovensku. Keď sa tento proces ukončí, legislatíva Slovenskej republiky v oblasti ochrany zvierat bude jedna z najpokrokovejších v porovnaní s ostatnými krajinami.

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Aktuality MPaRV SR

Fotozdroj: Pixabay.com (clarencealford)

Ilustračné foto: www.mpsr.sk/?navID=1&id=14796

 

Vedecký kaleidoskop

 

Hore
Vedecká cukráreň video
Bratislavská vedecká cukráreň 6a/2020
TVT2020 súťaže
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Európska komisia v Bruseli predstavila dňa 10. 4. 2019 vôbec prvú fotografiu čiernej diery.
Zistite viac