Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výskum bleskov ušetrí letiskám miliónové straty

VEDA NA DOSAH

Množstvo letov býva každoročne zrušených a letiská sú nútené obmedziť alebo v krajnom prípade odstaviť prevádzku z dôvodu nepriaznivého počasia. Vedci z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a spolupracovníci z US Army skúmali optické javy súvisiace s elektricky nabitými časticami. Prichádzajú s fascinujúcimi teoretickými odhaleniami pôvodu doposiaľ neobjasnených optických anomálií u mikrovlnných signálov prenášaných v atmosfére (napr. počas púštnych búrok v Iraku), ale aj u mikrovĺn šíriacich sa vo vodnom aerosóle v laboratórnych podmienkach.

Ilustračné foto: lietadlo; Pixabay.com /12019/

Riešenie, ktorému bol v roku 2018 udelený patent, vyvinuli naši vedci na aktívnu predpoveď ohrozenia bleskami s priamym využitím v zabezpečovacích systémoch letísk.

„Naše patentové riešenie umožňuje určiť vlastnosti elektricky nabitých častíc v oblaku na veľké vzdialenosti bez použitia sond, a tak predpovedať mieru ohrozenia bleskom bezkontaktnými optickými metódami, pomocou špecializovaných radarov pracujúcich v oblasti milimetrových vĺn. Ohrozenie bleskami je obzvlášť závažné pri vzlietaní a pristávaní lietadiel, kedy môže dôjsť až k zlyhaniu prístrojov, či zablokovaniu pohonu lietadla. V prípade uzatvorenia letiska pritom dochádza k značným finančným stratám,“ povedal Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.

Výsledky výskumu otvorili tiež dvere do úplne nového výskumného priestoru s dôležitými aplikáciami v oblasti elektromagnetického rozptylu, diaľkového monitoringu a inžinierstva.

„Výskum z posledných rokov naznačuje, že získané poznatky by sa dali využiť aj pri analýze kozmických častíc, ktoré sú taktiež nositeľmi elektrického náboja, a preto optické merania môžu poskytnúť informácie napríklad aj o materiáli prachovej zložky komét“, dodal Miroslav Kocifaj.

Intenzita elektromagnetického poľa v blízkom okolí SiO(2) častice s polomerom 63 nm pri vlnovej dĺžke žiarenia 500 nm. Zľava doprava: nenabitá častica, nabitá častica v rovine rovnobežnej s rovinou polarizácie dopadajúcej vlny, nabitá častica v rovine kolmej na rovinu polarizácie. 

Informácie poskytla: Monika Hucáková, hovorkyňa SAV

Ilustračné foto: Pixabay.com /12019/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky