Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazom Národnej ceny za produktový dizajn 2017 v kategórii Profesionálny dizajn sa stali Lyže Forest Skis

VEDA NA DOSAH

Výstava finalistov NCD 2017 v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu. Foto: Adam Šakový

Lyže Forest Skis, to sú 2 v 1: asymetrické freerideové lyže, ktoré jednoduchým prehodením ľavej a pravej lyže umožňujú prispôsobenie sa rôznym snehovým podmienkam a inému štýlu jazdy. Ide o inovatívny koncept lyží, prvý svojho druhu na svete. Podstatou inovácie je, že lyže jazdia stále paralelne a ich prehodením je jazda buď hravá s využitím krátkeho oblúku a „newschool“ freestyle štýlu, alebo agresívna rýchla s využitím dlhého oblúku a raceového štýlu jazdy. Lyže sú tým pádom využiteľné v prašane alebo rozbitom teréne, tak ako aj na tvrdom snehu.

Lyže Forest Skis, model LOTOR s hybridnou geometriou získali prvú cenu v súťaži Národná cena za produktový dizajn 2017, kategória: Profesionálny dizajn. Autormi víťazného dizajnu sú Viktor Devečka a Bronislava Brtáňová pre klienta Silberman s. r. o. Výrobca týchto lyží je na trhu cca 4 roky, dôraz kladie na kombináciu high-tech materiálov známych z leteckého priemyslu, ekologickú skladbu a prístup, vysokú životnosť a kvalitu výroby.

Slávnostné odovzdávanie cien súťaže Národná cena za produktový dizajn 2017 sa uskutočnilo v piatok 13. októbra 2017 o 19.00 hodine v priestoroch kreatívneho centra Nová Cvernovka v Bratislave.

Druhú cenu v kategórii Profesionálny dizajn získalo O.PEN multifunkčné digitálne pero, ktoré umožňuje ovládať rôzne typy zariadení podporujúce Bluetooth, USB, HID a všetky štandardné hardvérové a softvérové produkty na trhu. Minimalistický dizajn v rozmeroch štandardného písacieho pera umožňuje ľahký prenos aj komunikáciu v akomkoľvek prostredí. Unikátnou technológiou prostredníctvom senzorických snímačov dokáže nahradiť doteraz používané klasické ovládacie zariadenia ako počítačovú myš, tabletové pero, ale aj TV ovládač. O.PEN má veľmi jednoduché intuitívne používanie, používa sa bez zložitých manuálov. Kopíruje prirodzené pohyby ruky. Rotačný tvar je doplnený o dve tlačidlá so štyrmi funkciami. Autormi sú Boris Belan, Ferdinand Chrenka, Milan Novosedliak z FEROMON design studio s. r. o., Žarnovica, autor logotypu: Emil Drličiak.

Na treťom mieste sa v tej istej kategórii umiestnila Bubbles – kolekcia nápojového skla pre nemeckú skláreň Nachtmann je inšpirovaná mydlovými bublinkami a ich krehkosťou. Design je postavený na parametrickom modeli, ktorý vytvára povrch skla prienikom guľových výsekov. Vzniká tak sklo vizuálne zaujímavé a príjemné do ruky. To všetko za dostupnú cenu vďaka veľkoobratovej produkcii nemeckého velikána Nachtmann. Autorom je Jakub Pollág pre klienta Nachtmann GmbH, Nemecko.

*********************************************

V poradí už 14. ročník súťaže Národná cena za dizajn, ktorý je v roku 2017 zameraný na produktový dizajn, vyhlásilo Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. Svoje práce mali možnosť prihlásiť profesionálni produktoví dizajnéri, študenti produktového dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, výrobcovia, klienti a odborníci pracujúci v oblasti produktového dizajnu. O získanie ocenenia sa bolo možné uchádzať prácami, ktoré boli vytvorené od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016.

Medzinárodná porota, zložená z odborníkov z Českej republiky, Rakúska, Poľska, Nemecka a Slovenska vybrala z celkového počtu 176 prihlásených prác na výstavu finalistov 66 diel, ktoré spĺňali podmienky jednotlivých kategórií a reprezentujú to najlepšie zo slovenského produktového dizajnu za uplynulé dva roky.

Z prísneho výberu medzinárodnej poroty vznikla pestrá a objemná kolekcia výnimočných dizajnérskych riešení, ktoré sú jasným indikátorom konkurencieschopnosti slovenského dizajnu v medzinárodnom kontexte. Diela finalistov môže odborná a široká verejnosť vidieť na výstave v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach v Bratislave od 27. septembra do 30. novembra 2017.

Výstava finalistov NCD 2017 v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu. Foto: Adam Šakový

Vedúci a kurátor Slovenského múzea dizajnu SCD je Maroš Schmidt, absolvent priemyselného dizajnu na VŠVU, dizajnér na voľnej nohe. Taktiež sa stal jednou z tvárí komunikačnej kampane 14. ročníka súťaže NCD 2017. Ako hodnotí práce a výber poroty? „Rozhodovanie poroty o postupe na výstavu finalistov a najmä udeľovanie cien v jednotlivých kategóriách nebolo vôbec jednoduché. Hodnotila sa pôvodnosť dizajnu a miera inovácie, technologická vyspelosť, súlad estetického a funkčného riešenia, kvalita vyhotovenia a v kategórii dizajn s pridanou hodnotou sa prihliadalo vo väčšej miere aj na etické, sociálne a ekologické aspekty. Veľmi husté sito preosialo všetky výrobky bez ohľadu na meno ich tvorcu alebo históriu tvorby. Nepoznám dokonalejší spôsob prevetrania slovenskej dizajnérskej tvorby, ako je hodnotenie ľuďmi z teórie i praxe so skúsenosťami zo zahraničia, ktoré je pre nás síce otvorené, no zároveň spravodlivo nekompromisné. Ak má dizajnér záujem dostať sa so svojím výrobkom za hranice Slovenska, musí rátať s tým, že jediné, čo rozhodne o jeho úspechu, bude komplexná kvalita dizajnu.“

Slávnostné vyhlásenie výsledkov v priestoroch Novej Cvernovky nie náhodou. Komunita, ktorá tvorí toto nové kreatívne centrum, je prirodzeným partnerom aktivít Slovenského centra dizajnu. Počas dňa 13. 10. sa v Novej Cvernovke konala i medzinárodná konferencia so zahraničnými spíkrami In the Midl Design Forum, ktorej nosnou témou bol DIZAJN s pridanou hodnotou. 

K výstave NCD 2017 bude vydaný špeciálny katalóg vystavených prác a autori víťazných diel budú prezentovaní videoprofilmi.

Národná cena za dizajn je prestížna cena, ktorú už od roku 1993 organizuje Slovenské centrum dizajnu (SCD). Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a SCD. Udeľovanie Národnej ceny za dizajn je najvyššou formou ocenenia v tejto oblasti tvorivej činnosti v Slovenskej republike. Do roku 2015 bola súťaž organizovaná bienálne za všetky oblasti dizajnu, no od roku 2015 je v nepárnych rokoch cena udeľovaná za produktový dizajn, v párnych rokoch za komunikačný dizajn.

Cieľom súťaže je podporiť profesionálnu prácu tvorcov dizajnu a výrobcov v Slovenskej republike, podporiť uplatnenie slovenských dizajnérov, výrobcov a profesionálov pracujúcich v oblasti dizajnu v medzinárodnom prostredí, špeciálne v rámci Európskej únie, motivovať výrobcov v Slovenskej republike ku kontinuálnej spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi, podporiť rozvoj teórie dizajnu a odbornej publicistiky v tejto oblasti tvorivej činnosti, v neposednom rade mapovať, dokumentovať a prezentovať vývoj dizajnu v Slovenskej republike.

Súťaž má 3 súťažné kategórie:

Profesionálny dizajn
V nepárnom roku súťaž hodnotí profesionálny produktový dizajn – výrobky vyrábané sériovo bez ohľadu na veľkosť série a spôsob výroby, ktorých dizajn bol vytvorený pre konkrétneho klienta a ktoré boli uvedené do praxe.

V párnom roku súťaž hodnotí profesionálny komunikačný dizajn chápaný ako výsledky, proces, nástroje, princípy a technológie tvorby určené na sprostredkovanie informácie, ktorých dizajn bol vytvorený pre konkrétneho klienta a ktoré boli uvedené do praxe.

Študentský dizajn

V nepárnom roku súťaž hodnotí študentské projekty z oblasti produktového dizajnu – modely, prototypy, návrhy výrobkov a dizajnové koncepty vytvorené na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas štúdia alebo stáže na vysokej škole s výučbou dizajnu v zahraničí.

V párnom roku súťaž hodnotí študentské projekty z oblasti komunikačného dizajnu,  ktoré vznikli na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas štúdia alebo stáže na vysokej škole s výučbou dizajnu v zahraničí.

Predmetom hodnotenia sú predovšetkým projekty vytvorené pod vedením pedagógov ako semestrálne, bakalárske, magisterské a dizertačné práce.

Dizajn s pridanou hodnotou

Organizátori chcú touto súťažnou kategóriou oceniť špeciálne dizajn, ktorého významnou vlastnosťou je sociálna alebo ekologická funkcia a ktorý podporuje myšlienky trvalej udržateľnosti a zodpovednosti dizajnérov, výrobcov a klientov.

Do tejto kategórie patria aj výsledky vlastnej iniciatívy autorov – profesionálov alebo študentov (bez objednávky klienta a bez zadania pedagógov), inovatívne dizajnové koncepty a prototypy, či výskumné projekty, ktoré vznikli mimo školského prostredia.

 

Viac informácií na webovej stránke alebo na sociálnej sieti Facebook

 

Informácie a foto poskytla: Mária Danišová, PR/publicita NCD 2017

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Adam Šakový

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky