Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci SAV vyvinuli veľkokapacitnú čističku vzduchu

VEDA NA DOSAH

Využitie nájde v uzavretých priestoroch, v ktorých je vysoká koncentrácia ľudí.

Prototyp veľkokapacitnej čističky z dielne SAV. Zdroj: Katarína Gáliková

Prototyp veľkokapacitnej čističky z dielne SAV. Zdroj: Katarína Gáliková

Materiáloví vedci a virológovia zo Slovenskej akadémie vied sa spojili v boji proti patogénom a skonštruovali prototyp veľkokapacitnej čističky, ktorá ničí vírusy a baktérie v priestoroch prostredníctvom rýchleho ohrevu vzduchu na teplotu až do 200 stupňov Celzia.

Prístroj negeneruje škodlivé žiarenie, nevytvára ozón ani v sebe neuchováva filtračné materiály, v ktorých by sa mohli zachytávať patogény nebezpečné pre servisnú obsluhu. Využitie nájde v uzavretých priestoroch, v ktorých je vysoká koncentrácia ľudí a kde treba v krátkych intervaloch čistiť veľké množstvo vzduchu – napríklad v koncertných sálach, športových halách, nemocničných zariadeniach alebo školách. Technické riešenie je vhodné aj pre zvieratá.

Vyčistí do 200 metrov kubických za hodinu

Efektívnu výmenu tepla medzi vchádzajúcim kontaminovaným a vychádzajúcim vyčisteným vzduchom zabezpečuje inovatívna patentovaná konštrukcia pozostávajúca z viacnásobných tvarových výmenníkov.

Výhodou technického riešenia prototypu čističky je vysoká prietoková kapacita zariadenia s nízkymi energetickými nárokmi. Merania potvrdili, že pri objeme 2 metrov kubických, teplote 150 stupňov Celzia a minimálnom čase zotrvania vzduchu na tejto teplote 5 sekúnd dokáže prístroj efektívne vyčistiť do 200 metrov kubických vzduchu za hodinu.

Pohľad na pecný modul a výmenník počas konštrukcie prototypu. Zdroj: František Simančík

Pohľad na pecný modul a výmenník počas konštrukcie prototypu. Zdroj: František Simančík

„Pri čistení vzduchu sme limitovaní. Môžeme použiť UV žiarenie alebo ísť chemickou cestou, ale tieto metódy sú pri väčších priestoroch málo účinné. Jednou z najefektívnejších ciest inaktivácie vírusu je práve tepelné zohrievanie. Bežne sa v laboratóriách používa teplota 50 až 60 stupňov počas 15 až 30 minút, pri 70 stupňoch dochádza k inaktivácii vírusu už v priebehu niekoľkých minút. Zvyšujúcou sa teplotou teda vieme skracovať čas, za ktorý sa vírusy inaktivujú. Pri teplotách nad 100 stupňov sa môžeme už baviť o sekundách,“ vysvetľuje Juraj Kopáček, riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV, v ktorom simulovali teploty spôsobujúce inaktiváciu modelového vírusu.

Nepotrebuje obsluhu

Zariadenie nepotrebuje obsluhu, po zapnutí sa postupne teplotne stabilizuje a môže pracovať autonómne a nepretržite aj vzhľadom na nízku hlučnosť (pod 40 decibelov). Prevádzka zariadenia navyše výrazne znižuje nároky na pravidelnú údržbu. V zariadení nie sú žiadne filtre ani komponenty s obmedzenou životnosťou, ako je to v prípade čističiek využívajúcich UV žiarenie alebo ozón.

Čistička zároveň nespôsobuje prehrievanie okolitého vzduchu ani ho nevysušuje. Spôsob čistenia vzduchu od patogénov pomocou ohrevu nepredstavuje pre človeka žiadne riziko.

Podľa Františka Simančíka z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV má zariadenie dobré ekonomické predpoklady aj na nepretržitú prevádzku.
Vývoj čističky bol financovaný z projektu APVV na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov.

Viac informácií o prototype zariadenia, jeho vlastnostiach a spôsobe fungovania sa dozviete v nasledujúcom videu.

Zdroj: TS SAV

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky