Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študentky STEM majú možnosť získať stáž v Amsterdame

VEDA NA DOSAH

možnosť stáže a štipendia

Študentky vysokej školy z vybraných krajín EÚ, aj zo Slovenska, sa môžu zúčastniť na štipendijnom pobyte v Amsterdame. Možnosť majú mladé ženy študujúce technické smery ako informatika, počítačové inžinierstvo, telekomunikácie, elektrotechnika či matematika, známe pod skratkou STEM (Science, Technology, Engineering and Math).

Stáže a štipendiá vo výške 7 000 amerických dolárov pripravil Inštitút pre medzinárodné vzdelávanie (IIE) a konzorcium Women Enhancing Technology (WeTech) v spolupráci so spoločnosťou Juniper Networks. Organizátori sa snažia o zvýšenie pomeru žien pracujúcich v technických odvetviach. Žiadosti o štipendium môžu záujemkyne posielať do 26. januára 2018.

Prostredníctvom WeTech investuje spoločnosť Juniper Networks do budovania globálnej siete žien študujúcich STEM, pričom poskytuje štipendiá v Indii, Európe a Spojených štátoch. Príjemkyne štipendií pôjdu na stáž do globálnej kancelárii Juniper Networks s cieľom získať skúsenosti z reálneho sveta a možnosť nahliadnuť do fungovania vedúcej nadnárodnej technologickej spoločnosti.

Ľudia v organizácii WeTech sa domnievajú, že poskytovanie vysokoškolských štipendií mladým ženám, pôsobiacim v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky má obrovský vplyv na udržanie obsadenosti a úspešnosti žien v týchto smeroch, a to najmä v čase, keď svetový technologický priemysel zúfalo potrebuje viac žien vyškolených na STEM kariéru. Kombinácia finančnej podpory so stážami a inštruktážami dáva ženám významnú príležitosť získať skúsenosti v reálnom svete, prístup k modelom a zlepšeniu ich technických zručností. Tento balík podpory ďalej zabezpečuje, že po jeho absolvovaní si mladé ženy vyberú vhodnú technickú kariéru a budú sa usilovať o úspech v nimi zvolenom odbore.

Štipendijné programy WeTech dopĺňajú program vysokoškolského vzdelávania a podporujú poslanie IIE v oblasti medzinárodného vzdelávania a prístupu k vzdelávaniu na celom svete.

Žiadateľkou musí byť žena a musí byť v súčasnosti občiankou jednej z nasledujúcich krajín EÚ: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a tiež Veľká Británia. Podmienkou je byť študentkou vysokej školy alebo absolventkou bakalárskeho štúdia v akreditovanej inštitúcii v Európskej únii.

Uchádzačka sa musí zaujímať o titul v oblasti počítačového inžinierstva, telekomunikácií, elektrotechniky, počítačových sietí alebo súvisiacich oblastí a musí byť schopná preukázať vedúci potenciál vo zvolenom STEM odbore. Zároveň je tu podmienka účasti na stáži v kancelárii Juniper Networks v Amsterdame v roku 2018.

Začiatok a dĺžka trvania stáže je flexibilná a bude závisieť od požiadaviek a harmonogramu univerzity, na ktorej študentka študuje. Pracovníci organizácie Juniper Networks v Amsterdame dohodnú podrobnosti stáže a budú spolupracovať s úspešnou uchádzačkou.

Spoločnosť WeTech je konzorcium vyhradených partnerov, ktoré vedie Inštitút medzinárodného vzdelávania (IIE) na navrhovanie a podporu inovatívnych aktivít na poskytovanie školení, budovanie sietí a ponúkanie profesionálnych príležitostí. WeTech pomáha ženám a dievčatám možnosť vstúpiť na pracovný trh a uspieť v technologickej kariére s cieľom zvýšiť talent a zručnosti žien, ktoré sú potrebné na podporu technologického a hospodárskeho rastu. Organizácia WeTech bola založená na výročnom stretnutí globálnej iniciatívy Clinton v roku 2013 a spolupracuje s 27 podnikmi, 200 mentormi, 50 školami a univerzitami a5 000 dievčatami v 18 krajinách.

WeTech kooperuje s celým radom partnerov na vybudovaní fungujúcej siete dievčat a žien pôsobiacich v technických oblastiach tým, že im poskytuje príležitosti, ktoré ich inšpirujú, zapájajú a podporujú pri vstupe a úspechu vo vysoko platených technických kariérach.

 

Zdroj informácií a foto

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky