Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V súťaži Stavby s vůní dřeva uspela Slovenska Ing. Kristína Valachovičová

VEDA NA DOSAH

Kristína Valachovičová

Ing. Kristína Valachovičová (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave – Architektonické konštrukcie a projektovanie) dosiahla významný úspech. V rámci súťaže Stavby s vůní dřeva získala Cenu verejnosti v Kategórii drevené stavby – veľké so svojim dielom Materská škola.

Túto stavbu charakterizuje svah, ktorý budú môcť deti využívať na sánkovanie. Pri riešení sa inšpirovala škôlkou Fagargorg Kindergarten. Najdôležitejším dôvodom, prečo je drevo naša budúcnosť a prečo si ho Ing. Kristína Valachovičová zvolila ako konštrukčný materiál, je udržateľná architektúra. „Drevo je obnoviteľná surovina a dokážeme ho vypestovať, spracovať, užívať a keď mu skončí životnosť, môžeme ho využiť ako zdroj energie. Ak ho však chceme využívať aj naďalej, mali by sme sa citlivo starať o naše lesy,“ uvádza autorka víťazného diela.

Pri tejto príležitosti vám ponúkame rozhovor s úspešnou reprezentantkou Slovenska v súťaži Stavby s vůní dřeva.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká bola vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

K. VALACHOVIČOVÁ: Ocenenie ma veľmi milo prekvapilo, pretože konkurencia bola veľmi veľká a naozaj bolo z čoho vyberať.

S. C.:  Čo je to, čo najvýstižnejšie charakterizuje váš projekt?

K. VALACHOVIČOVÁ: Hlavným výrazovým prvkom stavby je zelená strecha prirodzene formujúca svah, ktorý môžu deti v zimnom období využívať na sánkovanie a výučbu lyžovania. Keďže sa materská škola nachádza na rovnom teréne západného Slovenska, možnosť sánkovania je tu veľmi malá. V lete svahovitá zelená strecha len zväčší priestor na trávenie času v exteriéri. Vnútorný priestor potom ťaží zo stopy deformovanej šikmej strechy a je čiastočne rozdelený na dve podlažia. Takmer celá fasáda je tvorená termodrevom, doplneným o obklad z vláknocementu. Veľké plochy zasklenej steny a strechy sú orientované na juhozápad. Budú tak v prechodnom období absorbovať teplo do vnútorného priestoru. V tomto objekte je navrhnutý aj zber dažďovej vody a jej využívanie priamo na pozemku. Voda nazberaná z celej plochy strechy je odvádzaná do podzemnej dažďovej nádrže. Odtiaľ sa využíva na splachovanie WC zariadenia a v prípade jej prebytku aj na zavlažovanie strechy.

súťažný návrh Kristíny Valachovičovej

S. C.: Aký je váš vzťah k drevu a prečo pracujete práve s ním?

K. VALACHOVIČOVÁ: Keďže môj otec je stolár, s drevom som prakticky vyrastala a mám ho vryté pod kožu. V dospelosti som sa k nemu vrátila pri mojom štúdiu na Stavebnej fakulte a podrobne som sa ním začala zaoberať pri tvorbe tohto projektu, ktorý bol zároveň aj mojou diplomovou prácou. Drevo je príjemné na pohľad aj na dotyk. Taktiež dokáže výborne regulovať vlhkosť vzduchu v miestnosti. Prijíma ju a uvoľňuje vtedy, keď je treba, a práve u detí by sme mali dbať na zdravé a príjemné prostredie, pretože v škôlke budú tráviť väčšinu svojho času. V neposlednom rade mi záleží na ekológii, takže som sa snažila vytvoriť projekt v súlade s udržateľnou architektúrou.

S. C.: Ako dlho trvalo, kým ste vytvorili tento projekt?

K. VALACHOVIČOVÁ: Ako som spomínala, projekt bol zároveň aj mojou diplomovou prácou a jej vytvorenie mi trvalo cca 2 semestre.

S. C.: Čo všetko práca na tomto projekte predstavovala, nastali aj nejaké komplikácie?

K. VALACHOVIČOVÁ: Projekt som v rámci diplomovej práce vypracovala na realizačný stupeň projektovej dokumentácie. Zamerala som sa najmä na riešenie konštrukčných detailov dreva v spojení napríklad s vegetačnou strechou a pod. Práca vyžadovala veľa samoštúdia, keďže s drevom sme sa počas štúdia na fakulte stretávali najmä po statickej stránke. 

S. C.: Aký účel má plniť táto stavba?

K. VALACHOVIČOVÁ: Ide o projekt materskej školy, kde sú na prvom podlaží umiestnené 4 triedy určené pre celodenný pobyt detí. Dve triedy pre deti vo veku od 3 – 5 rokov a dve pre deti vo veku od 5 – 7 rokov. Kapacitne sa uvažuje o 14 deťoch v každej triede. Každá z tried má vlastný vstup farebne oddelený vláknocementovým obkladom. Na druhom podlaží je umiestnená telocvičňa, ktorá bude využívaná najmä na detské hry a telocvik. Nachádza sa tu aj zázemie pre učiteľov a riaditeľňa. Taktiež sa tu nachádzajú dve triedy využívané pre špeciálnu výučbu (napr. výučba jazykov, psychológ a iné).

S. C.: Čo všetko si odnášate z účasti v súťaži?

K. VALACHOVIČOVÁ: Zo súťaže som si odniesla najmä veľa skúseností, taktiež získala pár kontaktov z odbornej sféry a najviac si vážim spätnú väzbu na môj projekt od odbornej poroty.

 

Súťaž Stavby s vůní dřeva vyhlasuje Nadace dřevo pro život, pričom v roku 2018 ide už o 6. ročník. Do súťaže bolo prihlásených 63 študentov z 10 českých a slovenských fakúlt, ktorí spracovali 51 súťažných diel. Študenti svoje drevené stavby prepojovali s myšlienkou „Drevo je naša budúcnosť“.

 

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/drevene-stavby-velke-2018/materska-skola

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky