Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Šanghaji otvorili spoločné vedeckovýskumné a plánovacie centrum Čínsko-európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie

VEDA NA DOSAH

prof. Maroš Finka, M.Arch., PhD., Slovenská technická univerzita, Bratislava

Odborníci na urbánnu ekológiu a priestorové plánovanie zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a zo šanghajskej East China Normal University (ECNU) spolupracujú už 12 rokov. Najnovším projektom je model smart udržateľného rozvoja ekomesta na ostrove Chongming, ktorý predstavili zhruba pred mesiacom v rámci osláv 1 400. výročia vytvorenia tohto ostrova.

Chongming Island má viac ako 700- tisíc obyvateľov, na rozlohe takmer 1 300 km2. Je bohatý na prírodné spoločenstvá, najmä veľmi cenné mokradné ekosystémy, médiá v Šanghaji ho označujú za posledné „panenské prírodné územie“ v regióne. Má veľké zásoby podzemnej vody, z oboch strán ho obteká najväčšia čínska rieka Jang-c’-ťiang, predtým než sa vleje do Tichého oceánu. V minulosti ho s pevninským Šanghajom spájal len lodný prievoz, dnes už je to diaľničný most a veľkokapacitný tunel. Predstavenia projektu a spoločného vedeckovýskumného a plánovacieho centra Čínsko-európskej aliancie pre udržateľný rozvoj a inovácie sa zúčastnil aj prof. Maroš Finka, M.Arch., PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorého sme pri tejto príležitosti požiadali o rozhovor.

ANDREA DEVÁNOVÁ: Ako prebiehalo oficiálne otvorenie spoločného centra ECNU a STU?

MAROŠ FINKA: Centrum pre smart-ekologický rozvoj na ostrove Chongming je spoločným pracoviskom čínsko-európskej aliancie akademických pracovísk pre smart udržateľný rozvoj a inovácie, ktorá je koordinovaná STU a ECNU. Oficiálna prezentácia otvorenia spoločného pracoviska bola súčasťou osláv výročia vzniku ostrova Chongming, v rámci ktorých sa konalo Medzinárodné fórum o ekologickej civilizácii a Druhé medzinárodné fórum o rozvoji Hodvábnej cesty. Tohto podujatia sa zúčastnili delegácie z Ázie, Európy, Austrálie, Severnej i Južnej Ameriky. Prezentácie spoločného pracoviska sa zúčastnila generálna konzulka SR v Shanghai Iveta Vala Magátová a zástupca generálnej konzulky Jaroslav Vala.

A. D.: V akom štádiu je momentálne projekt a vzájomná spolupráca?

MAROŠ FINKA: Vzájomná spolupráca medzi STU a ECNU sa rozvíja už viac ako desaťročie a popri spolupráci v pedagogike, spoločnej organizácii medzinárodných letných škôl za účasti študentov z celého sveta sa podpisom memoranda o Čínsko-európskej Aliancii pre smart udržateľný rozvoj na jeseň 2017 spolupráca zintenzívnila aj v oblasti vedy, výskumu a inovácií. O tom svedčí aj vznik spoločného pracoviska, ktoré má za úlohu využiť medzinárodnú spoluprácu vo vede, transfer poznatkov a skúseností pre naplnenie vízie rozvoja na ostrove Chongming, ktorý je súčasťou mesta Shanghai, ako modelu smart ekospoločnosti 21. storočia.

na fotografií prof. Maroš Finka, M.Arch. PhD. v Shanghai

A. D.: V čom je podľa vás jej najväčší prínos pre Slovensko?

MAROŠ FINKA: Práca na koncepte integrujúcom smart a eko-prístupy je sama o sebe veľkou výzvou, nehovoriac o možnostiach využitia obrovského potenciálu Číny a osobitne Shanghaia takýto model smart ecokomunity naozaj realizovať, využívajúc najnovšie poznatky, skúsenosti a technológie z celého sveta. Byť pri tom, a možnosť odskúšania inovatívnych prístupov formou tzv. living labs, je obrovskou šancou pre slovenskú priestorovo plánovaciu vedu a prax.

A. D.: Údajne máte pozoruhodné výsledky v oblasti hodnotenia dopadov klimatických zmien a prístupov k ich zmierňovaniu, najmä v kontexte tzv. ostrovov prehrievania miest – môžete nám o nich viac prezradiť?

MAROŠ FINKA: V tejto oblasti už prebieha niekoľko rokov paralelný výskum na našich pracoviskách využívajúc aj vynikajúce technicko-technologické zázemie našich čínskych partnerov. Satelitné snímkovanie v kombinácii s meraniami v teréne nám umožňuje využívanie matematických modelov pre optimalizáciu využívania ekosystémových služieb urbánnej zelenej a modrej infraštruktúry v praxi priestorového plánovania. V krátkom čase budú naše výsledky publikované v spoločných vedeckých článkoch. V súčasnosti sa overujú nové hypotézy dotýkajúce sa reverzného tepelného pôsobenia urbánnych ekosystémov.

 

Odborný garant textu a fotografie poskytol: Prof. Maroš Finka, M.Arch., PhD., Slovenská technická univerzita, Bratislava

Zhovárala sa: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky