Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Štyri architektky sprístupnia verejnosti svoje ateliéry

VEDA NA DOSAH

MoMoWo/deň otvorených dverí 2018

Andrea Ambrovičová Mikulajová, Kristína Tomanová, Ivana Pasečná a Zuzana Kráľovičová. Štvorica žien – architektiek, ktoré 8. marca 2018 sprístupnia verejnosti svoje pracoviská pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

Európsky projekt MoMoWo organizuje Deň otvorených dverí v ateliéroch, v ktorých pôsobia ženy, pričom na Slovensku ide o prvý ročník. Deň otvorených dverí dáva možnosť propagovať svoju prácu a svoju profesionálnu identitu nielen ženám pôsobiacim v oblasti architektúry, ale tiež študentom a mladým ľuďom, ktorí vstupujú do sveta práce, ako aj remeselníkom, stavebným firmám a spoločnostiam.

Všetko sa začne neformálnou diskusiou so združením WO/V/EN na pôde Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na pravé poludnie. Následne svoje pracoviská otvoria ženy v Bratislave, ktoré pôsobia v oblasti architektúry, interiéru, interiérového dizajnu, urbanizmu a krajinnej architektúry podľa nasledujúceho harmonogramu:

Andrea Ambrovičová Mikulajová /ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova, mikulaj.com
Podjavorinskej 4,  Bratislava
8. 3. 2018 v čase: 14.00 – 19.00 hod.

Kristína Tomanová / JRKVC, jrkvc.sk
Velehradská 8, Bratislava
8. 3. 2018 v čase: 14.00 – 19.00 hod.

Ivana Pasečná / 2ka landscape and urban architects, 2ka.sk
Žltá 14, Bratislava
8. 3. 2018 v čase: 14.00 – 17.00 hod.

Zuzana Kráľovičová / rkralovic.com
Žltá 8, Bratislava
8. 3. 2018 v čase: 12.00 – 13.00 hod.

Iniciatíva sa uskutoční okrem Slovenska súčasne v Portugalsku, Španielsku, Slovinsku a Taliansku a tiež v ďalších partnerských krajinách projektu MoMoWo a v krajinách, ktoré chcú podporiť túto aktivitu.

MoMoWo/Slovensko

MoMoWo – Women’s Creativity since the Modern Movement je prvý projekt vybraný a financovaný Európskou úniou, ktorý je zameraný na ženy zastávajúce profesie – architektky, inžinierky alebo dizajnérky – teda ženy, ktoré pôsobia vo svete dizajnu a konštrukcií. Prvotný cieľ MoMoWo je pochopenie podstaty problémov – čiastočne stále prítomných – s ktorými sa ženské pohlavie v slobodných povolaniach stretáva.

Momowo je sformulovaný nielen ako výskumný projekt, ale predovšetkým ako projekt komunikácie a šírenia kultúry. Prostredníctvom genderového uhlu pohľadu vás pozýva, aby ste sami definovali úlohu dizajnéra v jeho najširšom zmysle a na jeho uznanie v spoločnosti období významnej transformácie, ktorá v súčasnosti prebieha.

MoMoWo má v úmysle rozšíriť skúsenosti profesionálok, pracujúcich v minulosti, ale aj tých v súčasnosti, aby sa vytvorilo prepojenie medzi jednotlivými generáciami. Tiež sa usiluje o to, aby sa verejnosť oboznámila s prácou európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré vytvorili ženy v období posledných sto rokov (1918 – 2018). Prostredníctvom svojich aktivít sa zameriava na budovanie siete znalostí a zručností na nadnárodnej úrovni a prináša nové kultúrne a pracovné príležitosti.

 

Viac informácií na stránke projektu MoMoWo

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Informačný a foto zdroj: MoMoWo/open days

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky