Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti, zapojte sa do 15. ročníka súťaže ISOVER Mutli-Comfort House Students Contest

VEDA NA DOSAH

ISOVER

V poradí 15. ročník súťaže ISOVER Mutli-Comfort House Students Contest bol vyhlásený. Súťaž je určená študentom architektúry a stavebných odborov vysokých škôl a univerzít Slovenskej republiky. Jej cieľom je integrovať tvorivý prístup študentov ku konceptu energeticky úsporných stavieb na úrovni pasívneho domu, stimulovať študentov, aby premýšľali o tepelnej i akustickej pohode a dozvedeli sa o osvedčených moderných riešeniach, ktoré ponúka ISOVER.

Úlohou 15. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže Multi-Comfort Student Contest, vypísanej spoločnosťou Saint-Gobain v úzkej spolupráci s mestom Miláno, je oživenie a urbánna obnova okolia stanice metra Crescenzago v súlade s víziou #milano2030. Od účastníkov sa vyžaduje, aby vytvorili víziu budúceho udržateľného rozvoja oblasti Crescenzago, integrovaného do mestského priestoru a zohľadňujúceho regionálny kontext lokality. Projekt bude vyžadovať popri obnove niekoľkých existujúcich budov novú výstavbu – mix obytnej funkcie, verejných priestorov a služieb. Projekt musí byť inovatívny, udržateľný, energeticky efektívny a zosúladený s kritériami Multi-Comfort House.

Ako uvádzajú organizátori súťaže, Miláno čelí novým výzvam, novej etape vývoja. Do roku 2030 v ňom bude viac ako 12 000 ľudí starších ako 85 rokov, viac ako 50 000 bude predstavovať mladú populáciu vo veku od 19 do 34 rokov. Plán #milano2030 hľadá inkluzívny rast pre všetkých a všade. K jeho napĺňaniu má prispieť aj tento ročník študentskej súťaže ISOVER.

Rozvoj mesta musí byť sústredený v okolí centra aj na periférii, musí byť udržateľný a zameraný na zlepšenie kvality života všetkých ľudí žijúcich v Miláne. Do roku 2030 mesto Miláno očakáva, že bude strediskom pre globálnu sieť spájajúcu ľudí a miesta prostredníctvom nových platforiem, priťahujúce ľudí, ktorí hľadajú osobné, profesionálne a sociálne príležitosti, bude ohľaduplné voči životnému prostrediu a podporujúce udržateľný rozvoj v procese kontinuálnej regenerácie.

Dňa 22. novembra 2018 bude prvé on-line školenie pre túto študentskú súťaž, začne sa o 11.00 hod. Jeho účelom je predstaviť tohtoročnú úlohu študentom, ktorí sa zúčastňujú súťaže. Prezentujúci: Demetrio Scopelliti, poradca námestníka primátora pre mestské plánovanie v meste Miláno a Maria Antonella Bruzzese, viceprezidentka a členka Rady pre mestské plánovanie, okres 3, Miláno. On-line školenie vám umožní na jednej strane lepšie pochopiť váš projekt a na druhej strane vám poskytne usmernenia pre tvorbu vášho návrhu. Je to príležitosť, aby ste sa s riešeným problémom viac oboznámili a aby ste miestnym odborníkom položili otázky, ktoré vás zaujímajú. 

ISOVER Mutli-Comfort House Students Contest

Študentská súťaž spoločnosti ISOVER Saint-Gobain vznikla v roku 2004 a jej cieľom je vytvoriť projekt, ktorý sa zakladá na zásadách konceptu MultiComfort: optimálne vnútorné prostredie s dostatkom čerstvého vzduchu a zároveň tepelný, vizuálny a akustický komfort, ktorý je trvalo udržateľný a energeticky efektívny.

Prvý ročník súťaže sa konal v roku 2005 a zúčastnili sa ho študenti piatich krajín – Bulharska, Chorvátska, Macedónska, Rumunska a Srbska. Zadaním bolo navrhnutie horského hotela v pasívnom štandarde. Od roku 2006 sa súťaže každoročne zúčastňujú aj študenti slovenských vysokých škôl. Súťaže sa každoročne zúčastňuje viac a viac študentov, univerzít a krajín. Možnosť porovnať svoju prácu, stretávať sa a diskutovať so zahraničnými kolegami sú dôvody, prečo je súťaž tak populárna medzi študentmi a profesormi.

Prvá fáza súťaže je národná. V tejto fáze súťaže sú porotou hodnotené všetky zaslané súťažné návrhy spĺňajúce súťažné kritéria. Projekty umiestnené na prvých troch miestach získajú finančné ohodnotenie a zároveň možnosť prezentácie v medzinárodnom kole súťaže. Súťaž je otvorená pre všetkých študentov (skupiny študentov) bakalárskeho, inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Všetci účastníci musia mať po dobu trvania súťaže štatút študenta. Účastníkmi môžu byť jednotlivci, alebo tímy v počte max. 3 osoby. Každý účastník (jednotlivec, alebo tím) súťaží len s jedným projektom. Každý účastník sa môže národného kola zúčastniť len v jednej krajine.

Druhá fáza súťaže je medzinárodná. Autori troch najlepších projektov z národného kola sa spolu so svojimi vyučujúcimi zúčastnia medzinárodného finále. To sa uskutočňuje formou gala večera. Jednotlivé projekty sú vystavené k nahliadnutiu a diskusii. Každý účastník medzinárodného kola má príležitosť v krátkej 5-minútovej prezentácii priblížiť hlavnú ideu svojho návrhu. Študenti, ktorí sa medzinárodného finále nemôžu zúčastniť, môžu prezentácie svojich kolegov sledovať v priamom prenose cez internet.

Viac informácií o súťaži a kontakt na organizátorov

 

Zdroje informácií a foto:

https://multicomfort.saint-gobain.com/sites/multicomfort.saint-gobain.com/files/docs/MCSC%20Contest%20Task%202019%20Milan.pdf

https://www.fa.stuba.sk/sutaze/medzinarodna-studentska-sutaz-isover-multi-comfort-student-contest-2019-aktualizovane.html?page_id=6753

https://www.isover.sk/studentska-sutaz

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky