Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Národní cenu za studentský design GRAND získal Ján Forgáč, študent STU v Bratislave

VEDA NA DOSAH

ukážka víťaznej práce/stolička SENO

Inšpiroval sa hornatou krajinou Slovenska a vytvoril ekologickú stoličku SENO, určenú na krátkodobé sedenie do verejných priestorov kultúrnych centier, galérií, coworkingov, či iných spoločenských priestorov. Sedacia časť stoličky je vyrobená z biodegradovateľného a 100 % recyklovateľného materiálu. S takýmto výtvorom uspel v českej súťaži o Národní cenu za studentský design 2017 Ján Forgáč, študent Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. So svojou stoličkou získal Národní cenu za studentský design 2017 * GRAND.

Primárnym materiálom na jej výrobu bola sušená tráva a seno zmiešané s celulózovým lepidlom. Zmes bola lisovaná za vysokého tlaku vo forme. Podstavec z ohýbaného drôtu a sedacia časť sú vzájomne prepojené dômyselne navrhnutým tvarovým spojom bez ďalších prídavných súčiastok. Konštrukcia stoličky pozostáva len z dvoch častí, ktoré spája napätie medzi doskou a drôtom, ktorý z oboch strán zapadá do vyfrézovaných drážok sedacej časti.

Ergonómia sedenia bola navrhnutá na sedenie po dobu kratšiu ako 20 minút. Pri sedení kolmo na šírku sedacej časti je poloha sedenia určená prioritne na odpočinok. Pri sedení pozdĺž oblúku sedacej časti v rozkročnej polohe (ktorá bola inšpirovaná spôsobom sedenia na koni) umožňuje tento spôsob správnejšie držanie chrbtice a väčšiu koncentráciu napríklad pri diskusii alebo počúvaní rečníka.

Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti a možnosti stohovania stoličky umožňujú toto sedenie použiť tam, kde bude potrebná častá manipulácia a spratnosť stoličky. Stolička je ľahko stohovateľná, nechá vyniknúť inovatívny materiál, ktorý rozpráva príbeh lokálnej prírody.

ukážka víťaznej práce/stolička SENO

„Cieľom bolo navrhnúť minimalistický čistý tvar, ktorý bude funkčný, ale zároveň bude odkazovať na harmóniu človeka s prírodou. Prvotný dôraz bol kladený na sedaciu časť, ktorá je vyrobená zo sušenej trávy a ekologického celulózového lepidla. Oblúkový tvar nesie inšpiráciu v hornatej krajine s pasienkami. Sedacia časť sa nesie na oceľovom drôte, symbolizujúcom kovové nástroje, ktoré boli potrebné na kosenie lúk. Spojenie kovového podstavca (predstavujúceho človeka) a biodegradovateľného sedáku (prírody), má vytvárať akúsi symbiózu medzi človekom a prírodou,“ vysvetľuje Ján Forgáč.

Autor riešil aj otázku životnosti. „Áno, seno v prírode dlho nevydrží, ale to vnímam ako pozitívnu vlastnosť. Pri použití v interiéri, správnom postupe a lisovaní, je možné zo sena vytvoriť homogénny a pevný materiál, ktorý vykazuje prijateľnú mechanickú a tvarovú stálosť. Pokiaľ by však po nejakom čase došlo k poškodeniu sedacej časti, je možné ju veľmi jednoducho vymeniť za novú a tú starú s čistým svedomím vyhodiť na kompost,“ hovorí Ján Forgáč.

Víťazný projekt Jána Forgáča:

SENO

Koncept 100% biodegradovateľného sedenia

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, SR

Vedúca pedagogička: Mgr. Art. Michala Lipková, ArtD.

Ján Forgáč

*********************************************

Do súťaže o Národní cenu za studentský design 2017 sa tento rok prihlásilo 256 autorov s 231 prácami z 12 univerzít a vysokých škôl a 16 stredných odborných škôl. Práce študentov hodnotili tri nezávislé poroty zložené z 53 pedagógov, dizajnérov a architektov. Víťazný projekt zaujal porotu nielen po technickej stránke, ale najmä svojim experimentálnym prístupom k nábytkovému dizajnu.

Národní cena za studentský design 2017 je medzinárodná súťaž, určená pre univerzity, vysoké školy, vyššie odborné školy, stredné odborné školy a odborné učilištia so štúdiom dizajnu, architektúry, umeleckých remesiel a výtvarného umenia.

Cieľom súťaže je pomôcť študentom dizajnu vstúpiť do praxe, prepojovanie škôl a študentov s priemyslom, výrobnými, produkčnými a obchodnými spoločnosťami a firmami. Súťaž od roku 1991 trvale monitoruje, dokumentuje, hodnotí a prezentuje tvorbu študentov študujúcich obory zamerané na dizajn, architektúru, umelecké remeslá a výtvarné umenie na univerzitách, vysokých školách, vyšších odborných školách a stredných odborných školách.

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti za svoje školy alebo sami za seba. Prihlasujú sa jednotlivci aj autorské kolektívy. Súťažiť môžu so svojimi semestrálnymi, absolventskými a inými vlastnými prácami z oblasti dizajnu, architektúry, umeleckých remesiel, ktoré neboli prihlásené v predošlých ročníkoch tejto súťaže.

Ide o práce z najširšieho spektra zahrnutého pod termíny produktový a industriálny dizajn. V rámci produktového dizajnu sú to napríklad nábytok pre interiéry a exteriéry, interiérové doplnky, sklo, porcelán, keramika, svietidlá, stolovacie prvky, varné nádoby, sanitárne predmety, hračky, športové potreby, obaly s dôrazom na konštrukciu, hudobné nástroje, didaktické potreby, hobby a iné. Pod industriálny dizajn spadá dizajn spojený s konštrukčnými prácami, náradie, zdravotnícka technika, transportný dizajn, strojárenstvo, technológie, poľnohospodárska technika, staviteľstvo; ďalej je to úžitkové umenie, umelecké remeslo a artdesign (textilný a odevný dizajn, obuv, odevné doplnky, módne doplnky, šperk, rôzne autorské predmety a iné), tiež architektúra, riešenia súkromných i verejných interiérov, scénografie, úprava krajiny.

Vyhodnotenie súťažných prác prevádzajú tri od seba nezávislé odborné poroty. Porotcovia hodnotia anonymne, t.  j. práce sú označené len registračnými číslami (bez znalosti mien súťažiacich a škôl). V rámci kritérií sa prihliada na pôvodnosť, originalitu, inovácie, tiež technickú a technologickú vyspelosť, súlad estetického, funkčného a ergonomického riešenia, ďalej aj etické, ekologické a sociálne aspekty či ďalšie aspekty, ktoré sú formulované porotami. Za organizáciu hodnotenia, komunikáciu s porotcami, za vedenie dokumentácie a za vypracovanie záverečného protokolu zodpovedá spoločnosť Design Cabinet CZ.

Popri Národnej cene za studentský design 2017 bežala aj Národní cena za studentský design JUNIOR. Vyhrala ju Anežka Müllerová z Vyššej odbornej školy sklářskej a Střednej školy Nový Bor s produktom Akupunktúra – fúkané sklenené misy. Objekt, prvoplánovo myslený ako misa, funguje aj ako estetický prvok miestnosti. Má jednoduchý tvar valca s „poprepichovaným” dnom, kde sú jednotlivé body rozmiestené tak, aby narušovali jeho prirodzený kruh. Takto utvorené zoskupenia formujú okolo objektu zvláštnu energiu, ktorá priťahuje zrak.

 

Viac informácií

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT opri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky