Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Matúš Neusch zabodoval projektom Nemocnica s drevenou NK

VEDA NA DOSAH

Matúš Neusch

Cenu STORA ENSO za použitie materiálu CLT získal v rámci súťaže Stavby s vůní dřeva Matúš Neusch, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave so svojim projektom Nemocnica s drevenou NK. Pavilón nemocnice je riešený ako prístavba k existujúcim pavilónom nemocnice vo Zvolene. Skladá sa z lôžkovej časti a átria. Nosnú konštrukciu pavilónu tvoria nosné steny a stropy z CLT panelov v kombinácii s nosníkmi z lepeného lamelového dreva. Použitý materiál vytvára dojem zdravého, hygienického a prívetivého prostredia. Na človeka pôsobí drevo prirodzene a upokojujúco, čo v objekte, ako je nemocnica, je priam žiaduce. Rovnako je drevo ako obnoviteľný zdroj naša budúcnosť. 

Súťaž Stavby s vůní dřeva vyhlasuje Nadace dřevo pro život, pričom v roku 2018 išlo už o 6. ročník. Do súťaže bolo prihlásených 63 študentov z 10 českých a slovenských fakúlt, ktorí spracovali 51 súťažných diel. Študenti svoje drevené stavby prepojovali s myšlienkou „Drevo je naša budúcnosť“.

Matúš Neusch, odbor: Nosné konštrukcie stavieb, 2. ročník, magisterský stupeň štúdia nám pri tejto príležitosti poskytol rozhovor.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká bola vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

M. NEUSCH: Po zaznení môjho mena som tomu chvíľu neveril a bol som dosť prekvapený, že si spoločnosť Stora Enso vybrala práve moju prácu.

S. C.: Čo je to, čo najvýstižnejšie charakterizuje váš projekt?

M. NEUSCH: Projekt nosnej konštrukcie Nemocnice vo Zvolene vychádza z architektonickej štúdie, ktorej autormi sú Ing. arch. Peter Mravec a Ing. arch. Eliška Turanská. S ich povolením som vypracoval projekt nosnej konštrukcie. Tento projekt vystihuje použitie dreva ako konštrukčného materiálu v takomto type stavby. Výskumy potvrdili, že drevo vďaka antibakteriálnym účinkom, vôni a schopnosti regulovať vlhkosť spĺňa prísne hygienické požiadavky a pozitívne vplýva na pacientov. Rovnako drevo pohlcuje škodlivé látky, mikroorganizmy a ničí ich.

ukážka projektu

S. C.: Aký je váš vzťah k drevu a prečo pracujete práve s ním?

M. NEUSCH: Odmalička som veľmi rád chodil do lesa a vnímal jeho vône. Neskôr som sa začal venovať výrobe z dreva a zriadil som si aj vlastnú dielňu. Vzťah k drevu som prehĺbil na druhom stupni štúdia, kde som sa priučil statickému návrhu drevených konštrukcií. Pri manuálnej práci robím s drevom rád, lebo krásne vonia a práca s ním mi prináša pokoj a relax. Čo sa týka návrhu stavieb, rozhodol som sa pre drevo, lebo je to obnoviteľná surovina a má veľký potenciál v budúcnosti.

S. C.: Ako dlho trvalo, kým ste vytvorili tento projekt?

M. NEUSCH: Projekt zvolenskej nemocnice som riešil ako diplomovú prácu na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. S architektonickou štúdiou som sa oboznámil približne v septembri 2017 a prácu som odovzdával v máji 2018. Do súťaže Stavby s vôňou dreva som musel dorobiť vizualizácie, prerobiť niektoré výkresy a vyrobiť 3D model vybraného prípoja CLT panelov. Tieto úlohy som zvládol za približne 2 týždne.

S. C.: Čo všetko práca na tomto projekte predstavovala, nastali aj nejaké komplikácie?

M. NEUSCH: Práca začala modelovaním nosnej konštrukcie a následne dimenzovaním hlavných nosných konštrukcií. Drevostavbu robia kvalitnou kvalitne spracované detaily, ktorým som sa následne venoval. Nakoniec som vypracoval projektovú dokumentáciu pre dva varianty nosnej konštrukcie. V rámci súťažného projektu som objekt namodeloval znovu pre účely spracovania vizualizácií. Zameral som sa hlavne na riešenie detailov nosnej konštrukcie, preto som sa rozhodol jeden detail pre lepšie znázornenie aj fyzicky vyrobiť. Komplikácie nastali len pri prevoze CLT panelov, ale nič, čo by sa nedalo vyriešiť.

S. C.: Aký účel má plniť táto stavba?

M. NEUSCH: Táto stavba je prístavba k objektom zvolenskej nemocnice. Nový pavilón prepája existujúce pavilóny a zároveň by mala prístavba slúžiť ako rozšírenie nemocnice o nové ambulancie, lôžkovú časť, jedáleň a iné zázemia pre pacientov a personál.

S. C: Čo všetko si odnášate z účasti v súťaži?

M. NEUSCH: Zo súťaže si odnášam veľa skúseností, či už od rovesníkov alebo skúsenejších kolegov. Veľa som sa naučil a spoznal nových ľudí, ktorí myslia rovnako drevene ako ja 😀 Určite odporúčam všetkým študentom, aby sa súťaže zúčastnili, neoľutujú to.

 

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/drevene-stavby-velke-2018/nemocnica-s-drevenou-nk

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky