Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Roaming za domáce ceny: Európania oceňujú výhody nových pravidiel

VEDA NA DOSAH

Infografika:Goodbye Roaming (Zdroj: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/roaming)

Vďaka novým roamingovým pravidlám EÚ, ktoré platia od 15. júna 2017, môžu spotrebitelia používať svoje mobilné telefóny pri zahraničných cestách po EÚ rovnako ako doma, teda bez dodatočných poplatkov.

Roamingové poplatky skončili 15. júna 2017. Európania, ktorí cestujú do krajín EÚ, môžu za roamingové volania, SMS správy a dátové prenosy platiť rovnaké ceny ako doma. Pravidlá o roamingu za domáce ceny nadobudli účinnosť 15. júna 2017. Ľudia teraz môžu platiť za telefónne hovory, SMS správy a mobilný internet domáce ceny bez ohľadu na to, kam v EÚ cestujú.

EÚ začala znižovať roamingové poplatky od roku 2006, čo vyústilo do zrušenia roamingových poplatkov v roku 2017.

Prehľad roamingových poplatkov

Pri cestách do zahraničia v rámci EÚ, ľudia sa už nemusia obávať vysokej sumy za faktúry pri používaní svojich telefónov tak, ako ich používajú doma. Prvé leto bez roamingových poplatkov ukazuje, že Európania vedia o nových pravidlách a pri zahraničných cestách v rámci EÚ začali meniť svoje návyky.

Štatistiky

  • podiel dovolenkárov, ktorí používali mobilné dátové služby v roamingu tak často ako doma, sa zdvojnásobil v prípade tých, ktorí cestovali po 15. júni 2017 (31 %) v porovnaní s tými, ktorí cestovali ešte pred týmto dátumom (15 %), 
  • podiel dovolenkárov, ktorí nikdy nevyužili mobilné dátové služby v zahraničí, klesol po 15. júni 2017 na 21 %, čo je o polovicu menej ako v predchádzajúcich mesiacoch (42 %),
  • všeobecne klesá aj obmedzovanie používania mobilu v zahraničí, pričom svoj mobil si vypína menej dovolenkárov (12 %) ako pred 15. júnom (20 %),
  • avšak pri porovnaní s používaním mobilného telefónu doma 60 % respondentov aj po 15. júni 2017 obmedzovalo jeho používanie pri ceste do inej krajiny EÚ.

Zo štatistík bleskového prieskumu Eurobarometra zo dňa (26. 9. 2017) vyplýva, že veľká väčšina Európanov si uvedomuje výhody roamingu bez dodatočných poplatkov. V počte až 71 % Európanov vie o zrušení roamingových poplatkov a 72 % si myslí, že z toho budú profitovať, resp. niekto, koho poznajú. Medzi osobami, ktoré sa v období od 15. júna vydali na cestu do zahraničia, sa informovanosť o nových pravidlách zvýšila na 86 %.

Vplyv zrušenia roamingových poplatkov na používanie telefónov v zahraničí cestujúcimi sa potvrdil aj v porovnaní s prieskumom Eurobarometra z roku 2014, ktorý ukázal ešte obmedzujúcejšie modely využívania roamingu než v mesiacoch bezprostredne pred 15. júnom 2017.

Toto je hmatateľný príklad zlepšenia života pre občanov Európskej únie. Prospech majú obidve strany, či už spotrebitelia alebo operátori.

Môže sa táto služba zneužívať?

Jednou z najčastejšie kladených otázok je, či operátori môžu zistiť zneužívanie tohto práva. Operátori môžu zistiť zneužívanie tohto práva podľa porovnania roamingu a domácej aktivity počas štvormesačného obdobia: ak väčšinu času trávite v zahraničí a za štyri mesiace využívate viac služieb v zahraničí ako doma, operátor vás môže požiadať, aby ste do 14 dní situáciu vysvetlili. Ak budete naďalej využívať častejšie roaming ako služby doma, váš operátor vám môže zaúčtovať malý poplatok za využívanie roamingu. Tento poplatok nesmie prekročiť sumu 3,2 centa za minútu hovoru a 1 cent za SMS. Za dáta bude maximálny príplatok 7,7 EUR za GB (od 15. júna 2017), ktorý klesne na 6 EUR za GB (od 1. januára 2018), 4,5 EUR za GB (od 1. januára 2019), 3,5 EUR za GB (od 1. januára 2020), 3 EUR za GB (od 1. januára 2021) a nakoniec na 2,5 EUR za GB (od 1. januára 2022). Viac odpovedí na vaše otázky nájdete v dokumente Najčastejšie kladené otázky.

Komisia sa už desať rokov usiluje o zníženie príplatkov, ktoré telekomunikační operátori účtujú svojim zákazníkom vždy, keď prekročia hranice a používajú svoje mobilné zariadenia, či už na dovolenke alebo počas služobných ciest. Od roku 2007 sa ceny roamingu znížili o viac ako 90 %. V roku 2015 sa Európsky parlament a Rada na základe návrhu Komisie dohodli na zrušení roamingových poplatkov pre tých, ktorí pravidelne cestujú v EÚ. Politika roamingu za domáce ceny zabezpečí, že zákazníkom budú bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ sú práve na cestách, účtované od júna 2017 rovnaké ceny, aké platia svojmu mobilnému operátorovi vo svojej krajine.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Viac informácií najdete:

Roaming online

Najčastejšie kladené otázky

Súvisiace dokumenty

Infografika:https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/roaming

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky