Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme víťazov súťaže METALURGIA 2018 – sekcia Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /para/; zdroj: Pixabay.com

Víťaznou prácou v rámci Študentskej vedeckej odbornej konferencie METALURGIA 2018 v sekcii Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika sa stala práca Michala Maškulíka Rekonštrukcia zariadení pre dodávku tepla z USSK do Šace (študent Technickej univerzity v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie).

V jeho práci bola posudzovaná dodávka tepla medzi USS Košice a mestskou časťou Košice – Šaca. Cieľom bola výpomoc firme v riešení nesúmernosti medzi nameranými parametrami pary na výstupe z prevádzky a údajmi, ktoré dodáva odberateľ. Toto riešenie zahŕňalo výpočet tepelných strát parovodu a návrh nového efektívnejšieho parovodu. Ako metóda výpočtu tepelných strát bola použitá upravená teplárenská metóda na výpočet tepelných strát na horúcovodných potrubiach, kde boli odstránené straty súvisiace s vratným potrubím. Zvýraznila sa neefektívnosť parovodu, spôsobená predimenzovaním potrubí vzhľadom na prietoky pary, ktoré prúdia parovodom. V závere práce boli peňažne vyčíslené tepelné straty, navrhnuté možnosti ich odstránenia a navrhnutá nová ekonomickejšia verzia parovodu. Pre potreby nemocnice v Šaci bol navrhnutý typ výmenníka podľa potrebného tepla a rozlohy nemocnice.

Na druhom mieste v tejto sekcii skončil Damian Migas (Silesian University of Technology, Faculty of Materials Engineering and Metallurgy) s jeho prácou Synthesis and thermal properties of pyrochlore and fluorite type ceramic materials for thermal barrier coatings (Syntéza a tepelné vlastnosti keramických materiálov typu pyrochlore a fluoritu pre tepelné bariérové povlaky).

Ako sa uvádza v popise práce, vývoj turbínových motorov je spojený so zvyšujúcou sa prevádzkovou teplotou komponentov, a preto sú systémy tepelných bariérových povlakov (TBC) čoraz dôležitejšie. V dnešnej dobe je najbežnejším materiálom, ktorý sa v tomto smere používa, ytriom stabilizovaný oxid zirkoničitý (YSZ), avšak obmedzenia týchto materiálov podnecujú výskum nových, lepších materiálov. Táto štúdia si dáva za cieľ ukázať nové keramické materiály určené na vrchný náter tepelných bariérových povlakov. Autori navrhujú nové keramiky (typ štruktúry pyrochlore / fluorit) s celkovým vzorcom A2B2O7 ako kandidátov na vrcholový systém TBC.

Vplyv zloženia paliva a oxidačného činidla na tepelnú prácu ohrievača vetra v USSK (matematické modelovanie) je názov práce Radoslava Petra (Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta), ktorý sa umiestnil na treťom mieste. Jeho práca popisuje technológiu ohrevu spaľovacieho vzduchu pre vysoké pece v ohrievačoch vetra, ako aj spôsob pre bilancovanie jednotlivých cyklov.

Najlepšou prácou študenta inžinierskeho štúdia sa stal projekt Matematický model ohrievacích pecí na pozinkovacej linke. Jeho autorom je René Atyafi (Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie). Predmetom práce bolo analyzovať činnosť prieťažných ohrievacích pecí, ktoré sú súčasťou vybranej pozinkovacej linky. Na základe analýzy bola navrhnutá energeticky úsporná technológia, ktorej potenciálny prínos bol vyhodnotený na základe matematického modelu a energetickej bilancie agregátu. Zavedením predohrevu vstupného materiálu možno teoreticky znížiť mernú spotrebu paliva neoxidačnej pece pozinkovacej linky č. 2 v U. S. Steel Košice, s. r. o. o 10 % k pôvodnému stavu linky. Bol navrhnutý matematický model jednoduchej predohrievacej zóny vo forme protiprúdneho výmenníka, na základe ktorého bol zhodnotený potenciál využitia spalín. Cieľom ďalšej práce bude navrhnúť a matematicky modelovať predohrievaciu zónu s intenzívnejšou tepelnou výmenou.

V kategórii najlepšia práca študenta bakalárskeho štúdia zvíťazila práca Rastislava Liptáka (Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) s názvom Štúdium zníženia prachových emisií z aglomeračného procesu. Cieľom tejto práce bolo identifikovať zdroje prachových častíc a navrhnúť efektívny spôsob zníženia týchto emisií. V kapitolách práce sa študent venoval charakteristike spekania, prachových emisií a ich príčinou vzniku a spôsobom eliminovania týchto častíc a taktiež odlučovacom týchto emisií.

 

Súťaž METALURGIA 2018 usporadúva Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, ktorá tak nadväzuje na svoju dobrú, už niekoľkoročnú tradíciu. Súťažné práce študentov v rámci vedeckej odbornej činnosti boli predstavené na Študentskej vedeckej odbornej konferencii, ktorá sa uskutočnila 11. apríla 2018.

 

Informácie poskytla: doc. RNDr. Mária Heželová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky