Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pokročilé technológie sú výzvou dneška

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Technológia vývoja, prípravy a analyzovania nanoštruktúr je prestížny výskumný program, ktorý je všade vo svete veľmi podporovaný. Táto téma je obsahom i popularizačného filmu v rámci cyklu Spektrum vedy a je dokumentárnou štúdiou pracovnej skupiny Laboratória pokročilých technológií (LPT) z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Film nás zavedie do sveta, v ktorom sú objekty až sto tisíc krát menšie ako priemer ľudského vlasu a bez špeciálnych zobrazovacích metód sú pre človeka neviditeľné. Tieto objekty sa správajú inak ako ich bratia z makrosveta a práve to je výzva pre vedeckú komunitu ako využiť tieto nové vlastnosti a nové výzvy pre zlepšenie kvality života ľudí, ako aj pre ochranu prírody.

Laboratórium pokročilých technológií sa zameriava na štyri oblasti výskumu: biomateriály, senzoriku, supravodivosť a tiež tvrdé vrstvy a povlaky. Prípravou tenkých vrstiev, a tiež štruktúr na nich, dokážu vedci prispieť k výrobe senzorov nebezpečných a výbušných plynov, implantátov s vyššou akceptáciou v ľudskom tele, bezstratového vedenia elektrického prúdu či odolnejšieho vrtáku. Zdanlivo ide o nesúrodé oblasti, ale spoločným menovateľom sú zariadenia a prístroje, ktoré sa v LPT využívajú.

Jedným z najlepších výsledkov, ktorým sa môže LPT pochváliť je senzor nebezpečných a výbušných plynov na báze titán dioxidových tenkých vrstiev, ktoré majú hrúbku desiatky nanometrov. Využitie môže mať takýto senzor napríklad v automobilovom alebo banskom priemysle.

LPT vedie prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc. spolu s kolegom prof. RNDr. Petrom Kúšom, DrSc., ktorí sa venujú jeden z členov tímurozvoju aktivít laboratória už jedenásť rokov tak, aby sa dala robiť na Slovensku špičková veda reflektujúca požiadavky praxe. Svedčia o tom nielen mnohé publikácie v prestížnych časopisoch, ale i bohatá medzinárodná spolupráca v rámci európskych vedeckých tímov a projektov. Dokument prináša zábery z medzinárodnej konferencie v Smoleniciach, kde sa výskumný tím LPT stretol na tému supravodivosti s odborníkmi európsko – japonského konzorcia.

Výskumný tím sa rád inšpiruje prírodou, ktorá vyvíja svoje nanotechnológie už miliardy rokov. LPT svojou prácou potvrdzuje, že až teraz, keď máme v rukách mocné nástroje, môžeme začať chápať prečo príroda pracuje tak ako pracuje a môžeme využívať jej skúsenosti v moderných technológiách.

Tento inšpirujúci dokument o práci a úspechoch Laboratória pokročilých technológií je možné si pozrieť vo videoarchíve na portáli Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cyklus dokumentov Spektrum vedy, ktorý bol odvysielaný Slovenskou televíziou je popularizačný projekt, ktorý vznikol v spolupráci Centra vedecko-technických informácií SR , Slovenskej akadémie vied a Slovenskej televízie.

© CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, 2013

Spracovala: Alena Oravcová, CVTI SR

Foto: filmový dokument „Laboratórium pokročilých technológií“

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky