Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti prezentovali svoj výskum v oblasti materiálového inžinierstva

VEDA NA DOSAH

ukážka frézovania

Poloautomatické zariadenie na dokončovacie operácie v gumo-kovovej výrobe a CNC zariadenie s prídavným laserom prezentovali študenti Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre. Fakulta je známa aplikačným výskumom v oblasti materiálového inžinierstva.

CNC zariadenie s prídavným laserom je domácej výroby, nejde o zariadenie vytvorené pomocou tzv. stavebníc. Zariadenie využíva na frézovanie priamu brúsku značky extol. CNC je založené na doske Arduino uno, CNC V3 shieldu a driveroch Pololu A4988. Drevo ako materiál tela bol zvolený z dôvodu možnosti rýchleho a ľahkého rezania materiálu, ako aj spojovania. Ako pojazd boli zvolené zásuvkové guličkové plnovýsuvy z dôvodu zamedzenia použitia bežne používaných súčiastok 3D tlačiarní. 

Poloautomatické zariadenie na dokončovacie operácie v gumo-kovovej výrobe sa využíva na opracovávanie pretokov vznikajúcich pri lisovaní gumokovových výrobkov. Zariadenie využíva tri nože na orezávanie a čistenie, jeden z nožov sa používa na orezanie stredového pretoku na plných kolesách a zvyšné dva na očistenie pretokov gumy z bočných strán disku plného kolesa. Zariadenie po spustení pracuje samostatne a je riadené piatimi časovačmi typu Omron dh48s-s. Jedinou úlohou obslužného personálu je plniť zásobník, ktorý zásobuje zariadenie plnými a neočistenými kolesami. 

poloautomatické zariadenie

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre je najvýznamnejšie podujatie tohto zamerania na Slovensku. Veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií bol usporiadaný jubilejný 25. krát, konal sa v dňoch 22. až 25. mája 2018.

Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik ocenil kreatívny potenciál fakúlt a študentov: „V rámci expozície našej univerzity predstavili naši talentovaní študenti a vedci niekoľko vynálezov a mňa ako rektora nesmierne teší ich aktivita. Špeciálne tieto dve fakulty technického zamerania sú pre študentov mimoriadne atraktívne, nakoľko nachádzajú uplatnenie takmer okamžite po ukončení štúdia. Ich tvorivý potenciál je sám o sebe ocenením už teraz.“

 

Informácie a foto poskytla: Ing. Lucia Pušicová, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky