Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetový deň duševného vlastníctva: Počet zelených inovácií rastie

VEDA NA DOSAH

26. apríla oficiálne oslavujeme hodnotu ľudskej kreativity a práva na duševné vlastníctvo, tentokrát s dôrazom na zelené technológie a inovácie pre lepšiu budúcnosť planéty.

Ilustračný obrázok: žiarovka obrastená machom na dlani, grafické symboly zelených technológií

Dohovor o založení Svetovej organizácie duševného vlastníctva (World Intelectual Property Organization – WIPO) pochádza z 26. apríla 1970. 26. apríl bol ale za Svetový deň duševného vlastníctva vyhlásený až v roku 2000, a to nielen preto, aby pripomenul existenciu uvedenej organizácie, ale aj preto, aby zvýšil povedomie ľudí o hodnote ľudskej kreativity, inovácií a práv vo vzťahu k duševnému vlastníctvu. Predminulý rok informačná kampaň okolo tohto dňa sústredila pozornosť na inovácie a tvorivosť žien, minulý rok na šport. Tento rok zaostrila na zelené inovácie, ktoré môžu pozitívne zmeniť budúcnosť našej planéty.

Eko, bio, digi

Medzi zelené inovácie patrí napríklad elektromobilita, digitalizácia, rozvoj permakultúry, biokozmetika, recyklovateľné oblečenie a ekodomy. Európsky cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 je úzko spojený so zvyšovaním významu odvetví zameraných na vývoj technológií na zmiernenie zmeny klímy (climate change mitigation technologies – CCMT).
Duševné vlastníctvo a jeho ochrana sú neoddeliteľne spojené aj s aktuálnymi úlohami, či už je to vývoj liečiva proti COVID-19, alebo sú to riešenia v oblasti zelených technológií.
WIPO označuje ako zelené technológie tie, ktoré chránia životné prostredie, znižujú znečistenie, používajú všetky zdroje udržateľnejším spôsobom, recyklujú väčšinu odpadov i výrobkov a zaobchádzajú so zvyšným odpadom prijateľnejšie.

Ilustračné foto: Dom so solárnymi panelmi, veternými turbínami a electrickým autom. Zdroj: Istockphoto.com

Ilustračné foto: Dom so solárnymi panelmi, veternými turbínami a elektrickým autom. Zdroj: Istockphoto.com

Ľudia registrujú najmä ochranné známky

Na území Slovenskej republiky je k 31. decembru 2019 platných 20 981 patentov a 1 872 úžitkových vzorov. Patentovať sa môžu výrobky, zariadenia a technológie, chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselné produkčné mikroorganizmy, biotechnologické postupy a produkty. Najčastejšiu formu ochrany technických riešení na Slovensku predstavuje takzvaný malý patent – úžitkový vzor. Za ostatných päť rokov sa ročne podalo vyše dvesto prihlášok patentov a tristo úžitkových vzorov.

Najviac využívaným predmetom ochrany je zápis ochrannej známky. Podnikatelia si tak chránia svoje služby a tovary na trhu, pričom počet podaní býva ročne okolo tritisíc. ÚPV SR zapisuje a chráni dizajny, úžitkové vzory, označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov. V roku 2019 bolo podaných 2 878 národných prihlášok ochranných známok, čo je medziročný nárast o 5 percent, pričom sa zastavil klesajúci trend.

Zatiaľ čo v roku 1990 bolo vo svete registrovaných takmer milión patentových prihlášok, v roku 2018 to bolo už vyše troch miliónov, pričom najviac patentov sa v súčasnosti prihlasuje v oblasti digitálnej komunikácie. Dramatický rast zaznamenáva vo svete registrácia ochranných známok, ktorá sa od roku 1990 z necelého milióna (942 200) zvýšila do roku 2018 viac ako 7-násobne (7 743 400). Najviac prihlášok si podali výrobcovia počítačov a elektroniky.

20. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku

Konferencia sa uskutoční 26. 5. ako virtuálne podujatie, ktoré predstaví inovátorov a trendy v domácich podmienkach.

• Miroslav Jurkovič: Ako zmení cirkulárna ekonomika naše hodnoty a aké príležitosti prináša

• Marián Smik, Slovenská batériová aliancia: Teraz alebo nikdy. Budujeme základy batériového ekosystému na Slovensku

• Petra Presperínová, UPV SR: Zelené technológie

• Matej Michlík, Nice Visions, s. r. o.: Solárne kachličky v uliciach miest: Fotovoltika môže byť aj pekná

• Katarína Hutyrová, Nosene: Nový život nášho oblečenia alebo elegancia z druhej ruky ako biznis model

• Artur Gevorkyan: Respirátory novej generácie počas pandémie

• Helena Hybská, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene: Neznáme využitie známych organizmov

(GC)
Tlačová správa Úradu priemyselného vlastníctva SR
Foto: istockphoto.com

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky