Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Softvérovo definované siete pre budúci Internet

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /internet vecí/; zdroj: Pixabay.com

V posledných rokoch sa veľa úsilia venuje vývoju Internetu do tzv. Internetu vecí (IoT, Internet of Things), v ktorom počet adresovateľných autonómnych objektov exponenciálne narastá. S tým súvisia problémy s efektívnosťou rôznorodej komunikácie, hlavne v prostredí bezdrôtových sietí. Jedným z aktuálne skúmaných riešení tohto problému je integrácia IoT a softvérovo definovaných/riadených sietí tzv. SDN (Software Defined Networking).

Projekt Softvérovo definované siete pre budúci Internet [SDN4FutI], ktorý riešia študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, sa snaží implementovať otvorené simulačno/emulačné prostredie (na báze existujúcich softvérových nástrojov), ktoré bude umožňovať skúmanie výkonnosti komunikačných dátových (pevných aj bezdrôtových) sietí s integrovanou funkcionalitou softvérovo definovaných sietí (SDN). Stredobodom ich záujmu je činnosť SDN kontroléra a rôzne algoritmy, ktorými sa bude efektívne riadiť záťaž v sieti. Integrovaním vybraných (minimálne dvoch) takýchto algoritmov do implementovaného prostredia sa následne vykoná porovnanie a zhodnotenie ich výkonnosti na rôznych sieťových scenároch.

Vedúci tímu je Ing. Peter Trúchly, PhD., medzi povinné technológie patria Mininet, Ryu a odporúčanou je OpenNet.

„Záujemcovia o počítačové (komunikačné) siete môžu prostredníctvom tohto projektu analyzovať a skúmať technológiu softvérovo definovaných sietí, ktorá je v súčasnosti jedným z hlavných trendov a kandidátov pre technológie budúcich sietí Internetu (tzv. Future Internet),“ uvádzajú tvorcovia projektu. Členovia tímu môžu prispieť k aktuálnym poznatkom a súčasne aj k otázke, či sa siete SDN presadia v najbližšej budúcnosti. Hľadanie efektívnych algoritmov pre SDN siete môže napomôcť ich reálnemu nasadeniu.

Ako ďalej pokračujú realizátori projektu, základným aspektom výkonnosti sietí SDN je výkonnosť SDN kontroléra, ktorý riadi celú premávku v sieti. „Na to potrebuje účinné algoritmy, ktoré dokážu nielen nájsť vhodnú cestu sieťou pre každý tok, ale aj zohľadniť kvalitatívne parametre tokov alebo realizovať optimálne rozdeľovanie záťaže v sieti.“

V súčasnosti existuje viacero návrhov takýchto algoritmov, preto je pre študentov prvou úlohou analyzovať okrem základných vlastností siete SDN, práve tieto algoritmy a následne (po dohode s vedúcim) vybrať aspoň dva z nich pre následné skúmanie. „V rámci analýzy je nutné sa oboznámiť aj s dostupnými simulačnými a emulačnými nástrojmi, pričom sústrediť sa treba na tie, ktoré využívajú Mininet a kontrolér Ryu.“ Z vhodných nástrojov majú študenti postaviť simulačno/emulačné prostredie, do ktorého doimplementujú vybrané algoritmy. Na vhodných sieťových scenároch a vybraných typoch dátových tokov otestujú implementované algoritmy a porovnajú ich navzájom.  

Pri implementovaní zvolených algoritmov je možné navrhnúť aj vlastné modifikácie (vylepšenia). Tento projekt má nadväzovať na existujúcu diplomovú prácu.

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky