Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí občania sú priemernými používateľmi internetu

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: digitalizácia, internet (Zdroj: Pixabay.com)

V indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) Európskej komisie za rok 2018 Slovensko obsadilo 20. miesto spomedzi 28 členských štátov EÚ, čím dosiahlo pokrok. Zatiaľ, čo sa jeho umiestnenie v rebríčku v porovnaní s rokom 2017 nezmenilo, jeho skóre sa zvýšilo vďaka zlepšenému výkonu vo všetkých rozmeroch meraných podľa indexu DESI. Slovenskí občania sú priemernými používateľmi internetu a náležite využívali rôzne online služby.

Ako uvádza Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)1 2018 Správa o krajine – Slovensko, dostupnosť služieb pevného širokopásmového pripojenia a služieb 4G nie je rozšírená v takej miere, ako by bolo potrebné, avšak ultrarýchle širokopásmové pokrytie výrazne presahuje priemer EÚ. Pokiaľ ide o ľudský kapitál, napriek rastúcemu dopytu na trhu práce sa ponuka odborníkov v oblasti IKT naďalej nachádza pod priemerom EÚ. V oblasti elektronickej verejnej správy Slovensko úspešne napreduje a v súčasnosti sa nachádza na 20. mieste. Počet používateľov elektronickej verejnej správy je však nižší ako priemer EÚ. Zlepšenie širokopásmovej infraštruktúry pomôže krajine pri plnom využívaní výhod plynúcich z prechodu na digitálnu technológiu.

Tabuľka porovnania (DESI 2018)
Podľa správy, celková výkonnosť Slovenska v oblasti pripojenia na internet sa mierne zlepšila, hoci celkové skóre pre internetové pripojenie na úrovni 55,1 je ešte stále pod priemerom EÚ (62,6). Slovensko dosiahlo síce veľmi mierny pokrok v oblasti pevného širokopásmového pokrytia, ktoré je dostupné pre 89 % domácností (predtým 88 %), je však stále pod priemerom EÚ (97 %). Zavádzanie pevného širokopásmového pripojenia kleslo na 70 % domácností (predtým 72 %) a je na ďalej pod priemerom EÚ (75 %).

Pokrytie sieťami 4G sa zvýšilo na 82 % (predtým 71 %), ale zostalo pod priemerom EÚ (91 %). Zavádzanie mobilného širokopásmového pripojenia sa zvýšilo na 84 účastníckych pripojení na 100 osôb (predtým 73 pripojení na 100 osôb), ale stále je pod priemerom EÚ (90 pripojení na 100 osôb). Slovensko dosiahlo určitý pokrok v oblasti rýchleho širokopásmového pokrytia NGA, ktoré je dostupné pre 79 % domácností (predtým 75 %), čím takmer dosahuje priemer EÚ (80 %). Slovensko dosiahlo podobný pokrok pri zavádzaní rýchleho širokopásmového pripojenia, ktoré je dostupné pre 29 % domácností (predtým 23 %) v porovnaní s priemerom EÚ na úrovni 33 %. Slovensko si počínalo veľmi dobre v oblasti ultrarýchleho širokopásmového pokrytia, ktoré je dostupné pre 68,1 % domácností, čím výrazne prevyšuje priemer EÚ (58 %). Mierny pokrok sa dosiahol aj pri zavádzaní ultrarýchleho širokopásmového pripojenia, pričom 9,62 % domácností má účastnícke pripojenie (predtým 8,3 %), krajina je však stále hlboko pod priemerom EÚ (15,4 %).

Pripojenie na internet - porovnanie (DESI 2018)

Jedným z dlhodobých problémov, ktorý pretrváva už takmer 10 rokov, je poskytovanie širokopásmového pokrytia v rámci tzv. „bielych miest“ (t. j. nepripojených obcí) na Slovensku.

Začiatkom novembra 2017 slovenské úrady identifikovali 207 „bielych miest“. Po verejných vypočutiach zameraných na mapovanie aktuálneho stavu širokopásmového pokrytia a zistenia budúcich plánov účastníkov trhu, ktorých cieľom je dosiahnuť do roku 2020 širokopásmové pokrytie s rýchlosťou 30 Mb/s vo všetkých obciach.

Country profil Slovakia_DESI 2018

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)1 2018 Správa o krajine – Slovensko

Viac informácií nájdete na stránke Európskej komisie

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky